Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność gospodarczą - usługi edukacyjne

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 10.03.2018

Chciałabym założyć jednoosobową działalność gospodarczą, która zajmowałaby się usługami edukacyjnymi – głównie przygotowanie materiałów dydaktycznych, tłumaczenia oraz trochę inną dziedziną, tj. dostawą (sprzedażą) drewna opałowego. Nie mam żadnej wiedzy, od czego zacząć. Nie mam również żadnej wiedzy z księgowości. Jak zarejestrować działalność? Jaka forma opodatkowania będzie dla mnie najlepsza? Czy muszę spełnić jakieś wymagania? Czy muszę posiadać kasę fiskalną? W jaki sposób księgować i rozliczać przychód? Jak to dokumentować? Co mogę wliczać w koszty? Jak je dokumentować? Ile wynoszą dla mnie opłaty związane z prowadzeniem działalności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Działalność gospodarczą - usługi edukacyjne

Fot. Fotolia

Jak zarejestrować działalność?

 

Jednoosobową działalność gospodarczą rejestruje się poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1 i złożenie go w urzędzie gminy (miasta). Na podstawie tego dokumentu otrzyma Pani numer NIP oraz REGON. Dodatkowo w zakresie obowiązków ZUS osoba rejestrująca działalność gospodarczą musi zgłosić do ZUS-u następujące dokumenty:

 

  • ZUS ZUA – jeśli zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,
  • ZUS ZZA – jeśli zgłaszasz się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 

Dokumenty te należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia zarejestrowania działalności. Obecnie istnieje możliwość złożenia powyższych dokumentów ZUS razem z wnioskiem CEIDG w urzędzie gminy (miasta). Podmiot rozpoczynający prowadzenie działalności może skorzystać z preferencji w postaci małego ZUS-u. Oznacza to, że przez dwa lata prowadzenia działalności płaci się niższe składki. Łącznie jest to kwota ok. 500 zł miesięcznie.


Jaka forma opodatkowania będzie dla mnie najlepsza?

 

W zakresie podatku dochodowego podatnicy mogą wybrać: opodatkowanie według skali podatkowej, podatek liniowy, kartę podatkową oraz ryczałt. Wybór odpowiedniej formy zależny jest od planowanego profilu działalności. Jeżeli zamierza Pani odliczać jakiekolwiek koszty związane z prowadzoną działalnością, odpada karta podatkowa oraz ryczałt, ponieważ w tych formach opodatkowania brak możliwości odliczania kosztów podatkowych. Pozostaje zatem opodatkowanie wg skali podatkowej oraz podatek liniowy. Opodatkowanie wg skali podatkowej ma dwie stawki podatku 18% oraz 32% (w przypadku, gdy dochód w ciągu roku przekroczy kwotę 85 528 zł). W przypadku podatku liniowego stawka podatku jest stała i wynosi zawsze 19%. Minusem podatku liniowego jest to, że nie można odliczać ulg podatkowych (np. ulgi na dziecko, ulgi rehabilitacyjnej czy ulgi internetowej). Jeżeli podatnik zdecyduje się na wybór podatku liniowego, musi o tym zawiadomić wcześniej urząd skarbowy. Rozliczenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych dokonuje się w zeznaniu PIT-36, natomiast na zasadach podatku liniowego w zeznaniu PIT-36L. Zeznania te składa się do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Dodatkowo przedsiębiorcy mają obowiązek wpłacania zaliczek na podatek. Nowy przedsiębiorca może wybrać, czy chce wpłacać zaliczki miesięcznie, czy kwartalnie.

 

Co do zasady dostawa towarów i świadczenie usług podlega również opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednak jeżeli obrót w ciągu roku nie przekroczy kwoty 200 000 zł, można skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT. W celu skorzystania ze zwolnienia nie trzeba składać żadnych dokumentów do US. Zwolnienie to przysługuje z urzędu. W takim przypadku nie płaci Pani podatku VAT od sprzedaży, ale również nie ma Pani prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu towarów i usług (może Pani jednak nadal zaliczać te wydatki do kosztów podatkowych w PIT).


Czy muszę spełnić jakieś wymagania?

 

W zakresie samego założenia działalności gospodarczej nie trzeba spełniać żadnych szczególnych wymogów. Planowane zakresy działalności nie wiążą się z uzyskaniem koncesji. Jedynie w przypadku tłumaczeń dokumentów zastanawiam się, czy nie jest potrzebny tytuł tłumacza przysięgłego, ale to też zależy, jakie to mają być tłumaczenia.

Czy muszę posiadać kasę fiskalną?

 

W przypadku gdy przedsiębiorca sprzedaje towary lub świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, to co do zasady musi posiadać kasę fiskalną i sprzedawać paragony. Istnieje jednak katalog wyłączeń z tego obowiązku. Otóż usługi edukacyjne są zwolnione od konieczności wystawiania paragonu i nabijania sprzedaży na kasę fiskalną.

 

Powyższe zwolnienie nie obejmuje jednak usług tłumaczeń oraz sprzedaży drewna opałowego. W tym jednak zakresie może Pani nie posiadać kasy fiskalnej, jeżeli sprzedaż opału i świadczenie usługi tłumaczeń na rzecz osób fizycznych nie przekroczy w ciągu roku 20 000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty pojawia się konieczność założenia kasy fiskalnej.

 

Na rzecz przedsiębiorców wystawia Pani faktury na ich żądanie (nawet jeżeli korzysta Pani ze zwolnienia od podatku VAT).


W jaki sposób księgować i rozliczać przychód? Jak to dokumentować?

 

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej księgowanie odbywa się poprzez podatkową księgę przychodów i rozchodów. Po założeniu działalności gospodarczej ma Pani obowiązek poinformowania w sposób pisemny urząd skarbowy i założeniu i miejscu przechowywania tej księgi. Prowadzenie księgi może również zlecić Pani biuru rachunkowemu.

 

Podatnicy prowadzący KPiR najczęściej do rozliczeń wybierają metodę kasową. Oznacza to, że przychody i koszty wpisuje się do księgi w dacie wystawienia/otrzymania stosownego dokumentu. Przykładowo kupuje Pani drewno opałowe w dniu 30 stycznia i tego dnia otrzymuje Pani fakturę zakupu. Za towar płaci Pani jednak w dniu 7 lutego. Koszt zakupu wpisuje zatem Pani w styczniu, bo w tym miesiącu została wystawiona faktura (pomimo że płatność nastąpi dopiero w lutym).

 

Sprzedaż na rzecz innych firm dokumentuje Pani fakturami i wpisuje przychód w dacie wystawienia faktury. Przychód z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych księguje Pani na koniec miesiąca na podstawie miesięcznego raportu z kasy fiskalnej. Jeżeli nie musi Pani prowadzić kasy fiskalnej, to przychód księguje Pani w tym dniu, w którym nastąpiła sprzedaż. Jeżeli podatnik nie musi wystawiać paragonów, to przeważnie wydaje rachunki, a więc księgowanie odbywa się na podstawie tych rachunków.


Co mogę wliczać w koszty? Jak je dokumentować?

 

Przede wszystkim zakupione towary i usługi związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do kosztów można zaliczyć również zakupiony sprzęt na firmę, np. laptop czy telefon. Koszty związane z samochodem służbowym i wydatki na paliwo. Koszty związane z wynajmem nieruchomości. Koszty obsługi strony internetowej i abonamentu telefonicznego. Katalog kosztów jest naprawdę ogromny i ciężko wymienić wszystkie możliwości, ponieważ w głównej mierze zależą od indywidualnych warunków, w jakich działa podatnik.

 

Dokumentowanie kosztów odbywa się przede wszystkim na podstawie otrzymanych faktur. W przypadku gdy nie ma możliwości otrzymania faktury, koszty można ujmować na podstawie samodzielnie sporządzonych dokumentów wewnętrznych. W pewnych przypadkach również potwierdzenie zapłaty (np. przelew internetowy) może stanowić dokument księgowy.

Ile wynoszą dla mnie opłaty związane z prowadzeniem działalności?

 

Jeżeli chodzi o rejestrację działalności, to jest ona darmowa. Stałym kosztem na pewno będą comiesięczne składki ZUS, które trzeba płacić nawet w przypadku, gdy firma generuje stratę. Podatek PIT płatny jest od zysku (dochodu), zatem im większy dochód firmy, tym większy podatek. Pierwszą zaliczkę na podatek opłaca się w momencie gdy dochód (czyli przychód minus koszty) przekroczy od początku prowadzenia działalności kwotę 3091 zł. Od dochodu można dodatkowo odliczyć składki ZUS, a od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - 0 =

»Podobne materiały

Dodanie PKD

Prowadzę jednoosobową działalność. Dostałem ofertę na świadczenie usług kompleksowej obsługi systemu naśnieżania, który już jest zakupiony przez zleceniodawcę. Wiem, że wiąże się to z dodaniem PKD – jaki kod będzie właściwy? Jakim podatkiem należy opodatkować taką usługę?

 

Działalność w UK a praca na etat w Polsce

Od 2014 r. posiadam w UK działalność jednoosobową, self employed. W chwili obecnej przebywam w Polsce, gdzie zamierzam podjąć pracę na etacie, ale nadal chciałabym prowadzić w UK działalność związaną ze sprzedażą na portalach aukcyjnych w Polsce i innych krajach europejskich, z których będzie pochod

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »