.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Handel na Allegro a obowiązek założenia działalności gospodarczej

Sprzedaję na Allegro oprogramowanie (zafoliowane, nieużywane), które po atrakcyjnych cenach kupiłem wcześniej w Anglii. Jak mam się teraz rozliczyć, żebym nie miał później żadnych problemów? Nie prowadzę działalności gospodarczej. Dochód na czysto ze sprzedaży nie przekroczy 5000 zł.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opisane przez Pana działania mają cechy pozwalające rozważać, czy występują znamiona działalności gospodarczej, która może mieć wpływ na Pana obowiązki na gruncie dwóch podatków, tj. podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

VAT

 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

 

Działalność gospodarcza na gruncie VAT obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

 

W wyroku składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 października 2007 r. (I FPS 3/2007) przeczytać możemy:

 

„1. Przepisy art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) powinny być rozumiane w ten sposób, że warunkiem sine qua non uznania, iż dany podmiot działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, jest ustalenie, że działa on jako producent, handlowiec, usługodawca, pozyskujący zasoby naturalne, rolnik lub jako osoba wykonująca wolny zawód.

 

2. Ani formalny status danego podmiotu jako podatnika zarejestrowanego, ani okoliczność, że dana czynność została wykonana wielokrotnie lub jednorazowo, lecz z zamiarem częstotliwości, nie mogą przesądzać o opodatkowaniu tej czynności bez każdorazowego ustalenia, że w odniesieniu do konkretnej czynności podmiot ten występował w charakterze podatnika podatku od towarów i usług”.

 

Gdyby sprzedawane przez Pana oprogramowanie było Pana własnością od dłuższego czasu i nie zostało nabyte w celu sprzedaży, to nie byłby Pan podatnikiem podatku VAT z tytułu dostawy (sprzedaży), której ma Pan zamiaru dokonać – taką interpretację przepisów potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2007 r. (I SA/Wr 153/2007), w którym sąd zauważa, że „osoba niebędąca przedsiębiorcą, a sprzedająca składniki majątku osobistego, nienabytego na cele działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem VAT”.

 

Jeden z najnowszych wyroków, tj. wyrok z dnia 12 lutego 2009 r. Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Gdańsku (sygnatura: I SA/Gd 881/08), wskazuje, że „w przypadku działalności gospodarczej w zakresie handlu, zamiar częstotliwego wykonywania czynności ujawniony być musi już w momencie nabycia towaru, a nie w momencie jego sprzedaży. Nie można bowiem pominąć, że pod pojęciem „handel” należy rozumieć dokonywanie w sposób zorganizowany zakupów towarów w celu ich odsprzedaży”.

 

Zatem w Pana przypadku – jako że pisze Pan, że nabył Pan oprogramowanie w celu dalszej odsprzedaży – na gruncie ustawy o VAT należy uznać, że mimo braku rejestracji mamy do czynienia z działalnością gospodarczą.

 

Co jednak najdziwniejsze, przepisy nie wskazują, jak zapłacić podatek VAT w sytuacji, gdy ktoś uznaje się sam za podatnika, a nie prowadzi działalności gospodarczej (w ogólnym rozumieniu) i nie chce jej zakładać. W praktyce podatnicy, którzy przekraczają 50 000 zł, zgłaszają się na potrzeby VAT na druku ogólnym z wyjaśnieniem pisemnym sytuacji, a po zapłacie podatku wyrejestrowują się.

 

Ustawa, co do zasady, zwalnia od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 000 zł. Omówienie tego tematu nie wchodzi jednak w zakres pytania i wiąże się z problematyką zakładania działalności gospodarczej.

 

Jeżeli podatek VAT się nie pojawi (jako należny bądź zwolniony), a podstawa opodatkowania przekroczy 1000 zł, to sprzedaż rzeczy ruchomych będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych – podatek ten ciąży jednak na kupującym.

 

PIT

 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) działalnością gospodarczą jest m.in. handlowa działalność zarobkowa prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

 

Należy zatem zadać sobie pytanie: czy spełnia Pan wszystkie wymienione warunki? Jeżeli nie, gdyż nie ma Pan zamiaru prowadzić dalej takiej sprzedaży czy ponownie jej dokonywać, to nie będziemy przychodu kwalifikować do działalności gospodarczej. Jeżeli jednak ma Pan takie zamiary, powinien Pan zarejestrować działalność i rozliczać podatki w sposób przewidziany dla przedsiębiorców.

 

W przypadku gdy nie można Panu przypisać prowadzenia działalności handlowej ze względu na brak znamion częstotliwości czy zorganizowanego charakteru, zapłaci Pan podatek dochodowy od każdego sprzedanego przedmiotu, który był w Pana posiadaniu krócej niż sześć miesięcy, a dochód uzyskany ze sprzedaży ujawni Pan w deklaracji PIT i opodatkuje zgodnie z zasadami ogólnymi.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Aleksander Słysz
Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl