Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamknięcie starej działalności i otworzenie nowej

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 09.04.2018

Z dniem 01.01.2016 zostałem wykreślony z CEiDG po upływie 24 miesięcy od zawieszenia działalności gospodarczej. Chciałbym zamknąć poprzednią działalność i otworzyć nową. Jednakże nie dokonałem zamknięcia po wykreśleniu z CEiDG. Chciałbym spytać, jakie konsekwencje mogą mnie spotkać z tego powodu, ponieważ z tego, co czytałem, powinienem to zrobić w ciągu 7 dni po wykreśleniu z CEiDG. W ZUS-ie zostałem wyrejestrowany z dniem zawieszenia firmy. Czy CEiDG po wykreśleniu mnie informuje także US, ZUS i GUS? W urzędzie skarbowym do dzisiaj widnieję jako aktywny płatnik VAT. Co powinienem zrobić, aby zminimalizować konsekwencje zaniedbań?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności pragnę zaznaczyć, że zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

 

Zgodnie natomiast z art. 36 ustawy Minister właściwy do spraw gospodarki jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG oraz o sprostowaniu wpisu w CEIDG przedsiębiorcy, którego wpis dotyczy, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, do Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 

W rezultacie zarówno urząd skarbowy, ZUS, jak i GUS są informowani o wykreśleniu każdego podmiotu z CEIDG.


W dalszej części pragnę wskazać na przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

 

W myśl art. 96 ust. 6 ustawy jeżeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestał wykonywania czynności podlegającej opodatkowaniu, jest on obowiązany zgłosić zaprzestanie działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

 

Według art. 96 ust. 8 ustawy w przypadku gdy zaprzestanie wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu nie zostało zgłoszone zgodnie z ust. 6 i 7, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT.


Podobnie wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 8 stycznia 2016 r., sygn. ITPP1/4512-1015/15/MN, gdzie czytamy:

 

„W rozpatrywanej sprawie natomiast nie podjął Pan w ustawowym czasie zawieszonej działalności gospodarczej i dlatego został wykreślony z CEIDG na mocy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wykreślenie z rejestru podatników podatku VAT następuje automatycznie na skutek wykreślenia z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej”.


Podsumowując powyższe, urząd skarbowy został poinformowany o wykreśleniu Pana z rejestru CEIDG i powinien automatycznie wykreślić Pana z rejestru podatnika VAT.


Możliwe, że nie został Pan wykreślony z rejestru VAT z uwagi na niesporządzenie remanentu likwidacyjnego dla celów VAT. Otóż zgodnie z art. 14 ustawy VAT opodatkowaniu podlegają towary znajdujące się w firmie w momencie jej likwidacji, jeżeli przy ich nabyciu przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia VAT.

 

W przypadku zatem zaistnienia określonych okoliczności wszystkie towary, przy których zakupie został odliczony podatek naliczony, muszą zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług, aby zrównoważyć to odliczenie.

 

Podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

 

W rezultacie jeżeli na dzień wykreślenia działalności gospodarczej z CEIDG zostały Panu wyposażenie, środki trwałe oraz towary handlowe i przy ich nabyciu przysługiwało Panu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, to ciążył na Panu obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień wykreślenia oraz zapłaty podatku VAT, o którym mowa w art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług.


Polecam jednak w pierwszej kolejności zorientować się w urzędzie skarbowym, z jakiego powodu nie został Pan wykreślony z rejestru podatników VAT.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + 8 =

»Podobne materiały

Praca w Anglii i firma w Polsce – jak rozliczyć dochody zagraniczne i polskie?

Od 4 lat pracuję w Anglii i chciałbym obecnie otworzyć działalność w Polsce związaną z transportem krajowym i międzynarodowym. Jak rozliczyć dochody? Co z przychodami z przyszłej firmy, a co z zarobkami z UK? Jak ponadto wygląda sprawa składek ZUS? Obecnie, pracując w Anglii, odprowadzam w

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »