.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zwolnienie lekarskie w ciąży a działalność gospodarcza

Autor: Irena Sawa

Jestem w ciąży i od dwóch tygodni przebywam na zwolnieniu lekarskim i pewnie tak zostanie aż do porodu. Mam pracę na pełny etat, ponadto od niespełna roku prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, opłacając jedynie składki zdrowotne. Czy mogłabym zatrudnić na umowę-zlecenie mojego męża, który jest rolnikiem i opłaca KRUS? Jeżeli tak, to czy mogę to zrobić już przebywając na zwolnieniu? Czy nie spowoduje to konieczności opłacania przez niego ZUS-u? Czy przebywając na zwolnieniu, nadal muszę płacić ubezpieczenie zdrowotne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zatrudnienia na umowę-zlecenie Pani męża, który jest rolnikiem i opłaca KRUS – może Pani to zrobić, jednak sądzę, że ZUS potraktuje męża jako osobę współpracującą.

 

Przywołać tu należy art. 8 ust. 1 i 2 oraz ust. 11 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.), a zatem:

 

„Art. 8 ust. 1. Za pracownika uważa się osobę pozostającą w stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 2.

ust. 2. Jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, o których mowa w ust. 11 – dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca.

ust. 11. Za osobę współpracującą z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.”

 

Zatrudnienie męża nie spowoduje jednak konieczności opłacania przez niego składki do ZUS, gdyż Pani mąż – rolnik opłacający składki na KRUS, może wybrać w takiej sytuacji pomiędzy ubezpieczeniem rolniczym a ubezpieczeniem powszechnym z ZUS-u. Na taki wybór pozwala mu art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 ze zm.), o ile spełni wszystkie przesłanki zawarte w tym przepisie.

 

„Art. 5a ust. 1 Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:

 

1) złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;

2) jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 hektara przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym;

3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym
[przyp.aut. – jeśli zatem rolnik podejmie zatrudnienie na umowę o pracę, zostanie wyłączony z systemu KRUS],

4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza” tzw. kwoty granicznej.

 

Na podstawie art. 5a ust. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił w Monitorze Polskim z dnia 27 marca 2009 r. Nr 18, poz. 237, że wysokość rocznej kwoty granicznej, o której mowa w art. 5a ust. 8 powołanej ustawy, za rok 2009 wynosi 2835 zł.

 

Może Pani z pewnością zatrudnić męża w czasie pobierania zasiłku chorobowego, brak jest bowiem przepisów zakazujących.

 

Zatrudniając męża występuje Pani jako przedsiębiorca i wręcz wskazanym jest zatrudnienie osoby do prowadzenia spraw. Podejrzaną dla ZUS-u byłaby sytuacja odwrotna, gdy przebywa Pani na zwolnieniu chorobowym i prowadzi zarazem jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Zarówno w okresie pobierania zasiłku chorobowego, jak i pobierania zasiłku macierzyńskiego musi Pani opłacać składki zdrowotne, ponieważ działalność gospodarcza jest nadal prowadzona. Jedynie zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej stanowiłoby podstawę do zaprzestania płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

W celu zgłoszenia osoby współpracującej musi Pani udać się do najbliższego Inspektoratu ZUS. Pracownicy ZUS dokładnie przeanalizują sprawę i wskażą jakie dokumenty należy uzupełnić.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Irena Sawa

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Filia w Rzeszowie. Ukończyła aplikację administracyjną w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle. Zdała egzamin referendarski w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie. Była ponadto aplikantką sądową Sądu Okręgowego w Krośnie. Obecnie jest doktorantką Uniwersytetu Rzeszowskiego, przygotowuje się do obrony rozprawy doktorskiej z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Długoletni pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obecnie przez okres ponad dziesięciu lat związana zawodowo z administracją samorządową. Była wykładowcą prawa spadkowego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Sanoku. Prowadziła zajęcia z zakresu prawa oświatowego dla kandydatów na dyrektorów szkół w ramach kursu „Zarządzanie oświatą”.

 

Interesuje się i udziela porad z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa karnego, prawa administracyjnego oraz prawa oświatowego.

 

Autorka publikacji z zakresu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych, w tym glosy w specjalistycznych czasopismach prawniczych i ochrony pracy, w szczególności: „Lus et Administratio, Facultas Iuridica Universitatis Ressoviensis”, „Polityka Społeczna”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, „Przyjaciel przy pracy”, „Monitor Prawa Pracy”.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl