.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prawo cywilne

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 3572 | Wyświetlono: 1-20

Pomoc rodziców w zakupie mieszkania - urząd skarbowy i podatki

Chcielibyśmy z mężem pomóc synowi w zakupie mieszkania, aby nie musiał brać kredytu. Rozważamy darowiznę pieniężną. Jeśli syn zgłosi ją do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2, czy będzie ona zwolniona od podatku? Ponadto bierzemy pod uwagę inne rozwiązania, na przykład syn...

Działka kupiona przez dziadka bez wpisu do KW - jak uregulować stan prawny i nie stracić działki

Dziadek w latach 60. zakupił działkę, posiadam akt notarialny. Nie dokończył czynności prawych i nie wpisał się do KW. Do tego działka, którą kupił, ma 750 m 2 , a ogrodził sobie teren ok. 700 m 2 i tak go użytkował od 1969 roku. Wszyscy w rodzinie oraz...

Ustne wypowiedzenie umowy z siłownią

Pełnoletni syn chodził na siłownię w Katowicach. Wypowiedział umowę z siłownią ustnie i wyprowadził się do innego miasta. Tam mieszka i pracuje i chodzi na siłownię. Po półtora roku dostał pismo z sądu z nakazem zapłaty 1200 zł za siłownię. Nie dostał żadnej informacji,...

Wezwanie do zapłaty za usługi telekomunikacyjne zmarłego

Na adres mojego zameldowania przyszło zawiadomienie o cesji wierzytelności oraz ostrzeżenie o zamiarze wpisania do rejestru dłużników wraz z wezwaniem do zapłaty za niezapłacone usługi telekomunikacyjne. Pismo jest na nazwisko mojego zmarłego przed 12 laty ojca, który mieszkał pod...

Uszkodzenie samochodu dostawcy przy załadunku

Wczoraj na teren mojej firmy przyjechał kurier po odbiór przesyłki. Mój pracownik jest operatorem wózka widłowego. Pracownik firmy kurierskiej powiedział, że nie odbierze towaru, bo jego winda nie jest sprawna na podniesienie 800 kg (mimo że zlecenie odbioru towaru uwzględniało...

Działka pozbawiona dostępu do drogi publicznej - sąsiad zablokował przejazd

Kilka miesięcy temu zakupiłem działkę z domem. Niestety, okazało się, że nieruchomość nie ma prawnego dostępu do drogi publicznej. Niegdyś lokalne władze błędnie wydały pozwolenie na budowę w oparciu o dostęp do drogi publicznej, którego faktycznie nie ma – na działce,...

Odwołanie od wyroku z powodu naruszeń w trakcie rozprawy

Spółka z o.o., której jestem wspólnikiem, wystąpiła przeciwko mnie w trybie upominawczym o nakaz zapłaty uchwalonej na NZW dopłaty do kapitału. W postępowaniu działałem jako strona osobiście bez profesjonalnego pełnomocnika i złożyłem sprzeciw. W trakcie postepowania sądowego...

Wada samochodu zgłoszona po tygodniu od zakupu, kto płaci za naprawę?

Tydzień temu sprzedałem samochód, a dzisiaj zadzwonił kupujący, twierdząc, że samochód posiada wadę, coś jest nie tak z silnikiem. Użytkowałem to auto niemal codziennie i żadnej usterki czy też oznak, że silnik nie działa poprawnie, nie było. Samochód od zakupu serwisowałem...

Uszkodzenie pompy w przepompowni przydomowej - kto ponosi koszty?

Jakiś czas temu wodociągi podłączyły dom do kanalizacji, wybudowały przepompownię przydomową. Niedawno zepsuła się pompa w tej przepompowni. Kto powinien odpowiadać za naprawę urządzenia i ponieść koszty naprawy? Płacę abonament za użytkowanie oraz pompa zasilana jest w mojej...

Kto płaci za opinię biegłego i koszty sądowe w sprawie o podział nieruchomości

Złożyłam wniosek do sądu o podział nieruchomości gruntowej. Sąsiad się nie zgada i poprzez swego adwokata zawiadomił mnie, że nie będzie ponosił żadnych kosztów postępowania. Sąd wezwał mnie do uiszczenia zaliczki na sporządzenie opinii biegłego. Czy mogę napisać w piśmie...

Jak dowiedzieć się o wysokości emerytury ciężko chorego ojca w celu przyjęcia do domu seniora?

Ojciec ma 94 lata, jest ciężko chory, staramy się zapewnić mu całodobową opiekę medyczną, rehabilitacyjną. Do czasu swobodnego poruszania się sam odbierał swoją emeryturę w banku. Od kilku miesięcy ze względu na stan zdrowia jej nie odbiera, nie posiada żadnych dokumentów...

Msza za zdrowie pracownika a naruszenie danych osobowych

Kilka tygodni temu w mojej pracy jedna z moich koleżanek, nauczycielka, straciła przytomność i została przewieziona do szpitala, gdzie przeszła poważną operację, doszły liczne komplikacje i nadal jej stan jest bardzo poważny. W niedługim czasie rodzice w trosce o los nauczycielki...

Wykonawca nie uznał reklamacji - co zrobić?

Chodzi o nieuznawanie reklamacji remontu przez wykonawcę. Pomimo dwóch pism, jakie wysłałam do pana przeprowadzającego remont w pokoju i wyznaczonemu terminowi, pan odrzucał dwukrotnie nasze stanowisko, po czym sprawę za pośrednictwem radcy prawnego skierował do sądu. My zostaliśmy...

Darowizna mieszkania obciążonego kredytem

Razem z mężem jesteśmy właścicielami mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym i chcemy przekazać to mieszkanie naszemu synowi w darowiźnie. Czy istnieje prawna możliwość takiej operacji?

Wadliwie wykonane schody, jak odstąpić od umowy?

Zamówiłem u stolarza usługę zrobienia i montażu schodów. Przy pierwszym montażu zwróciłem uwagę na pęknięcia na stopniach oraz inny kolor, niż był ustalony, więc kazałem mu zmienić kolor i naprawić stopnie. Nie dałem mu jasno określonego terminu na pozbycie się wad, tylko...

Brak dokumentów zakupionego samochodu z zagranicy

Prawie rok temu zakupiłem samochód za granicą, we Francji. Właściciel miał dosłać dokumenty od samochodu i do tej pory nic co mi się nie udało załatwić. Obiecuje cały czas, że dośle za tydzień, a to trwa już niemal rok. Co mogę zrobić w tej sytuacji, skoro mam problem z...

Jakie dokumenty potrzebne są do ustanowienia pełnomocnictwa w sprawie przeniesienia własności nieruchomości?

Wspólnie z bratem w postanowieniu sądu w prawie dziedziczenia otrzymaliśmy po ojcu część nieruchomości. Brat chciałby mnie ustanowić pełnomocnikiem w sprawie scedowania swojej części na mnie (przeniesienia własności), ponieważ mieszkamy daleko od siebie. Jakie dokumenty brat...

Odstąpienie od umowy kredytu na zakup samochodu

Wczoraj dokonałem zakupu nowego samochodu z salonu, samochód był już zarejestrowany. Samochód w 40% jest finansowany przez bank  gdyż nie było możliwości zakupu tego samochodu za gotówkę. 60% dokonałem wpłaty własnej. Chciałbym odstąpić od umowy kredytu w ciągu 14 dni i...

Jak pomóc starszej kobiecie która przekazała cały majątek rodzinie i nie ma żadnej pomocy

Prawie 90-letnia kobieta zostaje pozostawiona sama sobie, mimo że cały swój niemały majątek przekazała wnukom. Jak można jej pomóc? Wnuczęta wszystko wysprzedały, pomimo klauzuli zawartej w akcie notarialnym o dożywotnim prawie do korzystania z pokoju w przepisanym domu. Teraz po...

Lokator po zakupie domu na licytacji

Kupiłem dom na licytacji komorniczej, wszystkie procedury dobiegły końca, jestem właścicielem. Wyrok się uprawomocnił, w księgach wieczystych figuruję jako jedyny właściciel. Dom stoi raczej pusty, być może od czasu do czasu wraca tam stary właściciel. Udało mi się wymeldować...

»Artykuły

Ilość: 168 | Wyświetlono: 1-20

Koronawirus jako przyczyna odstąpienia od umowy

Wszyscy znaleźliśmy się w trudnej, wyjątkowej sytuacji. Jest to dla nas nowość, dlatego pojawia się dużo pytań i wątpliwości. Niestety przepisy prawa są często skonstruowane w sposób ogólny i nie wszystkie sytuacje zostały przewidziane, tym bardziej, że nie było w ostatnich...

Koronawirus a kontrakty, kredyty, czynsz, anulowane wycieczki – co można zrobić?

Obecnie (14 marca 2020 r.) większość z nas jest jeszcze w ciężkim szoku, wciąż zastanawiając się, czy to rzeczywistość, czy science-fiction. Oto po 30 latach cieszenia się niczym niemal nieograniczoną (poza może stanem własnego portfela) wolnością, nagle w ciągu kilku dni...

Zwolnienie przedsiębiorców od kosztów sądowych

Przedsiębiorca może uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Odbywa się to na takich zasadach, jak w przypadku osób nie wykonujących działalności gospodarczej. Prawo domagania się zwolnienia od kosztów przysługuje przedsiębiorcy niezależnie od formy w jakiej...

Uprawnienia z gwarancji

Uprawnienia z gwarancji przysługują kupującemu, któremu gwarant dobrowolnie udzielił ochrony, składając oświadczenie gwarancyjne. Gwarancja daje kupującemu możliwość dochodzenia roszczeń za wady kupionej rzeczy nie tylko od sprzedawcy, ale i od gwaranta.

Arbitraż przed sądem polubownym

Sądy arbitrażowe (polubowne) mogą być powołane w celu rozstrzygnięcia sporu o prawa majątkowe lub prawa niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. Arbitraż przed sądem polubownym jest możliwy pod warunkiem zawarcia przez strony...

Prawo umieszczania firm w KRD

Prawo zamieszczania firm w tzw. „rejestrze długów” przysługuje osobom lub podmiotom, które zawarły odpowiednią umowę z wybranym biurem informacji gospodarczej. Do rejestru dłużników mogą być wpisane firmy, których zadłużenie wobec wierzyciela wynosi co najmniej 500...

Nazwa przedsiębiorcy a jego imię i nazwisko

Imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą są podstawowymi danymi identyfikującymi przedsiębiorcę w obrocie gospodarczym. Pełnią one tę samą funkcję, którą pełni nazwa dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi,...

Nieodebrany sprzęt z serwisu

Przedsiębiorca, który przyjął na przechowanie sprzęt oddany do naprawy, nie ma prawa zniszczyć tego sprzętu, jeśli klient nie odbiera go w wyznaczonym terminie. Może natomiast oddać sprzęt do depozytu sądowego lub naliczyć opłaty za jego przechowywanie po rozpatrzeniu reklamacji...

Informacja o składzie produktu spożywczego

W większości przypadków przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty żywnościowe zobowiązany jest do zamieszczania na opakowaniu takiego produktu wykazu składników ze wskazaniem ich procentowego udziału. Obowiązek ten nie dotyczy tylko niektórych artykułów spożywczych, w...

Bank wzywa do spłaty kredytu po zmarłym krewnym

Co do zasady spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe, a więc również za długi z tytułu zawartej przez spadkodawcę umowy pożyczki, czy kredytu. Ma on jednak możliwość uchylenia się od obowiązku spłaty kredytu zaciągniętego przez spadkodawcę, jeżeli roszczenia...

Dostęp do akt komorniczych

Prawo dostępu do akt komorniczych przysługuje stronom i uczestnikom postępowania egzekucyjnego na analogicznych zasadach, jak prawo dostępu do akt postępowania rozpoznawczego. Przeglądanie akt może odbywać się wyłącznie pod kontrolą komornika lub upoważnionej przez niego osoby.

Zwrot opakowań zwrotnych

W obowiązującym stanie prawnym brak jest przepisów, które nakładałyby na sprzedawców detalicznych obowiązek przyjmowania opakowań zwrotnych od kupujących, którzy nie przedstawili paragonu zakupu. Ustawa nakłada na przedsiębiorców jednak pewne obowiązki informacyjne w zakresie...

Darowizna

Darowizna to umowa cywilnoprawna, poprzez którą darczyńca kosztem swojego majątku doprowadza do wzbogacenia obdarowanego. Może być ona odwołana tylko w ściśle określonych przez prawo przypadkach, jednym z nich jest rażąca niewdzięczność obdarowanego.

Zawarcie ugody z wierzycielem

Ugoda jest czynnością prawną (a w przypadku ugody sądowej również czynnością procesową), przez którą strony czynią sobie wzajemne ustępstwa, w szczególności w celu zapewnienia wykonania wzajemnych roszczeń albo by uchylić istniejący spór. Ugoda może przybrać formę...

Pozew przeciwko spółce czy przeciwko wspólnikom?

W zależności od rodzaju spółki handlowej, można kierować pozew tylko przeciwko spółce lub przeciwko spółce i jej wspólnikom. Natomiast w przypadku spółki cywilnej, która spółką handlową nie jest, powództwo powinno być skierowane zawsze przeciwko wspólnikom spółki, chyba...

Bezudziałowy charakter wspólności łącznej

Istotą współwłasności łącznej, w przeciwieństwie do współwłasności ułamkowej, jest jej bezudziałowy charakter. Współwłasność łączna związana jest zawsze z innym stosunkiem prawnym, wobec którego pełni rolę służebną.

Gwarancja z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Jednym z zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest zapewnienie funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych, który umożliwia deponentom odzyskanie pieniędzy w przypadku niewypłacalności banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Zawiadomienie o wadzie

W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy kupujący ma obowiązek zawiadomić sprzedawcę o zaistnieniu wady w przepisanym przez prawo terminie. Analogiczne obowiązki ciążą na konsumencie, który wysuwa do sprzedawcy żądania z tytułu niezgodności...

Właściwość sądu w sprawach gospodarczych

Spory pomiędzy przedsiębiorcami oraz inne sprawy gospodarcze rozpatrywane są przez specjalnie w tym celu utworzone wydziały gospodarcze sądów powszechnych. W zależności od rodzaju sprawy lub wartości przedmiotu sporu w pierwszej instancji sprawa może toczyć się przed sądem...

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej

Pojęcie „miejsca zamieszkania” często mylone jest z adresem zameldowania. Należy jednak zauważyć, że o ile adres zamieszkania może być tożsamy z adresem zameldowania, to już samo miejsce zamieszkania oznacza zupełnie co innego.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl