Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak odzyskać pieniądze pożyczone bez umowy?

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 01.03.2010

Pożyczyłam partnerowi (bez umowy) kwotę 10 tys. zł z ustnym zobowiązaniem zwrotu w ciągu roku. Minęło trzy lata. Ponieważ związek chyli się ku upadkowi, chciałabym się jakoś zabezpieczyć, zawrzeć umowę z dniem dzisiejszym na tę kwotę, podpisać weksel? Oficjalne zarobki mojego partnera są na poziomie minimalnej krajowej, a faktyczne są dwa razy większe. Co mogę zrobić? Jak odzyskać pieniądze pożyczone bez umowy, albo chociaż część tej pożyczonej kwoty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak odzyskać pieniądze pożyczone bez umowy?

Zawarcie umowy pożyczki w formie ustnej której wartość przekracza pięćset złotych

Jako że umowa pożyczki została zawarta w formie ustnej, będzie o wiele trudniej uzyskać ewentualne korzystne orzeczenie sądowe w sprawie niż w przypadku gdyby umowa została zawarta w formie pisemnej. Nie jest to jednak niemożliwe.

Zgodnie z art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego umowa pożyczki, której wartość przenosi (przekracza) pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Ten przepis wskazuje, że umowa dla celów dowodowych powinna być zawarta w formie pisemnej (jeżeli wartość pożyczki przekracza 500 zł).

Czy niezachowanie formy pisemnej powoduje nieważność umowy pożyczki?

Co bardzo ważne, niezachowanie formy pisemnej nie powoduje nieważności umowy.

Zastrzeżenie formy pisemnej dla umowy pożyczki przenoszącej (przekraczającej) wartość powyżej 500 zł powoduje, że w razie niezachowania formy pisemnej, nie jest dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt zawarcia umowy pożyczki. Taki dowód jest dopuszczalny, jeżeli strona przeciwna się zgodzi na przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron lub świadków.

Dochodzenie zwrotu pożyczki niepotwierdzonej pismem

Wydawałoby się, że dochodzenie zwrotu pożyczki niepotwierdzonej pismem jest praktycznie niemożliwe. Jednak orzecznictwo sądowe w dość łagodny sposób podchodzi do interpretowania sytuacji, w których – mimo braku dowodu na piśmie – dopuszczalne jest przeprowadzenie dowodu na okoliczność zawarcia umowy. Sądy, ze względu na ważne okoliczności, bardzo często dopuszczają dowody z przesłuchania stron, świadków czy dokumentów, nawet bez zgody strony przeciwnej.

Reasumując, istnieje szansa, że odzyska Pani pieniądze, mimo niezachowania formy pisemnej umowy pożyczki.

Jak udowodnić ustne zawarcie umowy pożyczki?

Jeżeli są jacyś świadkowie zawarcia umowy pożyczki, to również ich zeznania mogą być cennym dowodem. Takim dowodem może też być potwierdzenie przelewu środków pieniężnych na konto partnera, czy też dowód przekazu pocztowego (o ile wypłaciła Pani pieniądze partnerowi w ten sposób).

Nie będzie miała Pani problemu z odzyskaniem pożyczonej kwoty, jeżeli partner potwierdzi na piśmie, że pożyczył od Pani 10 000 zł. Jeszcze lepiej byłoby, gdyby w swoim oświadczeniu wskazał, że był zobowiązany do zwrotu pożyczki w ciągu roku od jej zaciągnięcia. W takiej sytuacji mogłaby Pani dochodzić również odsetek ustawowych od dnia, w którym pożyczka miała być zwrócona. A po trzech latach byłaby to kwota niemała.

Jeżeli Pani partner napisze takie oświadczenie, to nie będzie Pani miała problemu z odzyskaniem pożyczki na drodze sądowej, jeżeli dobrowolnie nie zwróci Pani pieniędzy.

Pozwanie pożyczkobiorcy do sądu

Aby sprawą pożyczki zajął się ewentualnie sąd, należy złożyć pozew o zapłatę do sądu. W uzasadnieniu należy przytoczyć okoliczności zawarcia umowy. Należy także wskazać wszystkie dowody, które mogą poświadczyć o zawarciu przez Panią umowy pożyczki. Mogą to być np. świadkowie czy potwierdzenie przelewu pieniędzy, a najlepiej – jak już wskazałem – pisemne oświadczenie Pani partnera odnośnie tego, że taka pożyczka została mu udzielona.

Sprawa z pewnością będzie trudna, jeśli Pani partner odmówi potwierdzenia pożyczenia pieniędzy. Złożenie pozwu w sądzie w takiej sytuacji nie daje gwarancji, ze względu na ustną formę umowy pożyczki, że sąd wyda orzeczenie zgodne z żądaniem pozwu. Może się okazać, że sąd uzna, iż np. samo potwierdzenie przelewu pieniędzy nie jest wystarczającym dowodem na to, że umowa pożyczki została zawarta, albo też nie da wiary świadkom.

Oczywiście może zaistnieć też sytuacja, w której pozwany pożyczkobiorca w odpowiedzi na pozew, czy w toku postępowania przyzna, iż faktycznie zawierał taką umowę i że się z niej nie wywiązał. Taka sytuacja – uznanie roszczenia byłaby najbardziej korzystna.

Pisemne wezwanie pożyczkobiorcy do zwrotu pieniędzy 

Złożenie pozwu do sądu można poprzedzić pisemnym wezwaniem do zwrotu pieniędzy, skierowanym do dłużnika. Byłoby to bardzo pomocne, zwłaszcza gdyby pożyczkobiorca w reakcji na takie wezwanie odpowiedział pismem, w którym przyznałby, że pożyczył pieniądze, np. gdyby odpisał, że odda w późniejszym terminie lub że będzie oddawał pieniądze w ratach. Jeżeli pożyczkodawca dysponowałby takim dowodem na istnienie zobowiązania, sprawa byłaby o wiele prostsza.

Aby nie „wystraszyć” dłużnika, wezwanie można sformułować nie w tonie urzędowym, lecz w formie listu do przyjaciela. Można napisać: „Zawiodłam się na tobie, jednak mam nadzieję, że oddasz mi pożyczone 10 tys. zł. Rozumiem, że możesz mieć trudności finansowe i dlatego proszę, powiedz mi, kiedy oddasz mi pieniądze” itp. Jeżeli z odpowiedzi dłużnika (o ile w ogóle odpowie) będzie wynikał fakt zawarcia umowy pożyczki, szanse na wygraną w sądzie rosną.

 

Jeżeli Pani partner nie przyzna się do istnienia zobowiązania, a Pani nie będzie dysponowała żadnymi dowodami na zawarcie umowy pożyczki prócz swoich zeznań, szanse na wygranie ewentualnej sprawy sądowej będą nikłe.

 

Dlatego najlepszym rozwiązaniem Pani problemu będzie doprowadzenie do tego, że Pani partner pisemnie oświadczy, iż pożyczył od Pani 10 tys. zł w danym dniu i był zobowiązany do zwrócenia tej pożyczki po upływie roku od dnia zawarcia umowy.

 

To w zupełności wystarczy, aby skutecznie dochodzić zwrotu pożyczki, w przypadku gdyby Pani partner nie wywiązywał się nadal ze swojego zobowiązania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + 0 =

»Podobne materiały

Czy opiekun prawny może starać się o alimenty?

Od 5 lat ponoszę samodzielnie koszty utrzymania mojej schorowanej mamy. Przebywa ona w prywatnym ośrodku, który opłacam. Zapewniam jej też leki i dodatkową rehabilitację. Mój brat nie interesuje się mamą i nie dokłada się do pomocy dla niej. Udało mi się załatwić ubezwłasnowolnienie całkowite mamy,

 

Brak umowy pożyczki a roszczenie o zwrot

Znajomy pożyczył mi pieniądze na rozwój firmy – w sumie ok. 14 tys. zł. Dwa razy dostałem przelew (o tytule „wpłata”), raz pieniądze do ręki. Wszystko odbywało się bez umów i świadków. Później zatrudniłem go i w ramach wypłaty oddawałem dług. Zdarzyło się też, że zniszczył mienie f

 

Jak odzyskać pieniądze, gdy nie ma umowy pożyczki na piśmie?

Zawarłem ustną umowę pożyczki i nie wiem, jak odzyskać pieniądze. Chodzi o kwotę kilkunastu tysięcy złotych. Chciałbym pozwać dłużnika i odzyskać pożyczoną kwotę. Dowody, jakie mam, to np. lista maili i SMS-ów potwierdzających istniejący dług. Czy one wystarczą, żeby udowodnić pożyczkę? Jak odzyskać

 

Sposoby na zabezpieczenie pożyczki udzielonej drugiej osobie

Odłożyłem pewną sumę pieniędzy. Młode małżeństwo, należące do mojej rodziny, chciałoby pożyczyć ode mnie tę kwotę na 10 lat, ponieważ ma problem z uzyskaniem kredytu na dokończenie domu. Problem wziął się stąd, że działka, na której się budują, jest już obciążona kredytem hipotecznym, który spłacają

 

Odzyskanie pieniędzy od byłej dziewczyny

Pożyczyłem mojej byłej dziewczynie 16 000 zł. Umowa została zawarta ustnie, a pożyczona kwota miała zostać oddana po tygodniu. Minął już prawie rok. Była dziewczyna nie chce oddać pieniędzy. Jedynym dowodem jest potwierdzenie przelewu bankowego. Jakie mam szanse na odzyskanie pieniędzy od byłej dzie

 

Sporządzenie oświadczenia o pożyczce

Udzieliłam pożyczki, która pierwotnie miała zostać spłacona przed rokiem. Pożyczkobiorca nie dotrzymał terminu. Pieniądze przelałam na konto pożyczkobiorcy, ale nie spisałam w chwili udzielania pożyczki żadnej umowy. Obecnie chciałabym sporządzić oświadczenie o pożyczce, czyli co do pobrania ode mni

 

Jak żądać usunięcia wpisu w Internecie naruszającego dobra osobiste?

Po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową mojego imienia i nazwiska, pod jednym z wyników odkryłem wpis na mój temat, o którym nikt mnie nie zawiadamiał i nie uzyskał mojej aprobaty. Wpis ten zawiera szczegóły mojego życia rodzinnego, których nie chcę i nigdy nie zamierzałem podawać do publicznej wiado

 

Podatek od wzbogacenia i wezwanie z US

W listopadzie 2006 zakupiłam z byłym mężem nieruchomość, a 29 grudnia 2010 r. sprzedaliśmy ją. Teraz prawie po 5 latach US odezwał się o uregulowanie podatku od wzbogacenia się przy sprzedaży nieruchomości. Kiedy przedawni się to zobowiązanie wobec US?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »