Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 22.09.2014

Otrzymałem wezwanie do stawienia się w areszcie w celu odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wezwanie otrzymałem mimo złożenia zażalenia na postanowienie sądu w sprawie obligatoryjnego wykonania kary pozbawienia wolności. Jak mogę uniknąć ww. kary? Zastanawiałem się nad odroczeniem terminu z art. 150 albo 151 K.k.w. Czy w przypadku choroby psychicznej (mam depresję) wystarczy zaświadczenie od lekarza? Czy warto złożyć wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności? W załączniku przesyłam dokumenty związane z moją sprawą.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisywanej przez Pana sytuacji jedyną możliwością na uniknięcie rozpoczęcia odbywania kary pozbawienia wolności w wyznaczonej dacie jest skorzystanie z instytucji odroczenia kary.

 

W związku z powyższym powinien Pan złożyć wniosek do sądu o odroczenie względem Pana osoby wykonania kary. W opisanej przez Pana sytuacji życiowej podstawą wniosku nie powinien być artykuł 150 Kodeksu karnego wykonawczego, a art. 151 tego kodeksu. Artykuł 150 stanowi, iż wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania przeszkody. Jednakże pamiętać należy, iż zgodnie z § 2 za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Depresja, jeśli nie pociąga za sobą prób samobójczych, nie spełnia warunków zagrożenia życia.

 

W związku z tym powinien Pan skorzystać z zapisów art. 151 Kodeksu karnego wykonawczego. Zgodnie z nim odroczenie nastąpić może w przypadku, gdyby wykonanie kary pociągało za sobą zbyt ciężkie skutki dla skazanego lub jego rodziny. Pod pojęciem „skutki zbyt ciężkie” rozumieć należy stany faktyczne, do których przykładowo można zaliczyć:

 

  1. chorobę skazanego, inną niż określona w art. 150 K.k.w., np. problemy ortopedyczne, psychiatryczne, wymagające długotrwałego leczenia i stałej opieki lekarskiej;
  2. chorobę członka rodziny, wymagającą opieki, którą może zapewnić tylko skazany;
  3. konieczność wykonania pilnych prac polowych, ogrodniczych itp.;
  4. okresowe pozostawanie rodziny skazanego bez środków do życia;
  5. potrzebę uregulowania spraw zawodowych, majątkowych lub osobistych skazanego;
  6. wydarzenie losowe, wymagające pilnego podjęcia czynności eliminujących jego skutki;
  7. wiek lub kalectwo członków rodziny skazanego, z którymi wspólnie zamieszkuje lub opiekuje się nimi, zaś opieki tej nie mogą zapewnić inne osoby (Z. Hołda, K. Postulski, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, LEX/ Arche 2008).

 

Odroczenie musi nastąpić zawsze w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo (art. 150 Kodeksu karnego wykonawczego). Jednakże w takiej sytuacji konieczne jest przedłożenie historii choroby i leczenia. Samo zaświadczenie lekarskie jest mało wiarygodne bez pełnej dokumentacji.

 

Powołując się na któryś z ww. argumentów, należy załączyć do wniosku dowody mogące stanowić potwierdzenie podnoszonych okoliczności (zaświadczenia lekarskie, zaświadczenie o zatrudnieniu lub promesę zatrudnienia). Argumentem za odroczeniem kary będzie spłata zaciągniętego i najlepiej udokumentowanego kredytu, pożyczki, zwłaszcza gdy może Pan jednocześnie wykazać, w jaki sposób zdobędzie Pan konieczne środki (np. przedkładając promesę zatrudnienia). Jeżeli może Pan wykazać dodatkowo inną okoliczność wymienioną w art. 151, a nie tylko depresję, warto to zrobić równocześnie. Im więcej argumentów da Pan sądowi, tym większe szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

 

Wniosek podlega opłacie stałej w wysokości 80 zł i składa się go do sądu, który wydał wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności.

 

Proszę pamiętać, iż Pański wniosek o odroczenie ma niewielkie szanse na rozpoznanie przed datą wyznaczoną do stawienia się w zakładzie. Co do zasady samo złożenie wniosku nie zwalnia Pana z obowiązku stawiennictwa i po wyznaczonej dacie możliwe jest zatrzymanie Pana i doprowadzenie do zakładu przez policję, bowiem nakaz stawiennictwa jest uchylany dopiero przez decyzję o odroczeniu wykonania kary, a nie przez złożenie takiego wniosku.

 

Jeśli będzie Pan zainteresowany pomocą przy sporządzeniu wniosku, chętnie Pana wspomożemy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - 5 =

»Podobne materiały

Kara pozbawienia wolności – uchylanie się od jej wykonania a przedawnienie wyroku

Dostałem karę pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem na 1 rok, miałem się stawić 10 października 2007 r. w areszcie, ale tego nie zrobiłem i uciekłem za granicę. Wniesiona została apelacja, ale sąd 2 października 2008 r. oddalił wniosek o wznowienie postępowania. Czy jest jakakolwiek możl

 

Kara pozbawienia wolności zasądzona po nieodpracowaniu grzywny – czy można uniknąć jej wykonania?

Jakiś czas temu jechałam na rowerze po dwóch piwach i zostałam zatrzymana oraz nałożono na mnie karę grzywny. Było to moje pierwsze w życiu przewinienie. Nie odpracowałam kary, ponieważ opiekuję się chorym ojcem i 3-letnim synkiem. Teraz natomiast otrzymałam wezwanie do odbycia kary aresztu na okres

 

Możliwość zamiany kary pozbawienia wolności na inny rodzaj kary

Miesiąc temu aresztowano mojego partnera. Był poszukiwany dla odbycia kary z kilku wyroków (jazda pojazdami pod wpływem alkoholu, pobicie) – łącznie 12 lat. Czy słusznie obawiam się, że wykonywane przeze mnie telefony są na podsłuchu? Czy nasze prawo dopuszcza możliwość zamiany odbywania kary

 

Zakaz prowadzenia pojazdów – czy obowiązuje za granicą?

Interesuje mnie zagadnienie praktycznego obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów za granicą. Czyli – czy informacja o utracie prawa jazdy w Polsce jest przesyłana do innych krajów? Czy kraje te (wszystkie albo jakieś konkretne) respektują zakaz wydany w innym kraju? Czy „zagubione&rdqu

 

Oczekiwanie na decyzję sądu

Mój mąż otrzymał termin zgłoszenia się do zakładu Karnego celem odbycia 2 lat pozbawienia wolności za jazdę po pijanemu. 3 tygodnie temu napisał do sądu prośbę o odroczenie kary na pół roku ze względu na mój stan zdrowia (jestem żoną – osobą niepełnosprawną). Do tej pory nie otrzymaliśmy odpow

 

Starania o dozór elektroniczny więźnia

Syn odbywa karę w zakładzie karnym. Wystąpił jeszcze w areszcie śledczym o dozór elektronicznym. Został jednak przewieziony do więzienia, gdzie inni osadzeni twierdzą, że akurat w tym miejscu nie dostaje się dozoru. Czy może tak być? Co powinien teraz robić?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »