.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Pomyłki na kasie (na plus i na minus) – szef oskarża o kradzież

Podjęłam pracę na umowę-zlecenie na stacji benzynowej jako kasjerka. Ciągły ruch, 12 godzin na nogach i zdarzały mi się pomyłki na kasie. Wszystkie braki kasowe szef kazał uzupełniać z własnej kieszeni, więc kiedy byłam na minus, dokładałam do kasy z własnej kieszeni, żeby się zgadzała. Szybko jednak zauważyłam, że klientom też zdarzają się pomyłki na naszą korzyść i w kasie jest nadwyżka, postanowiłam więc odbić sobie własne straty z tej nadwyżki. Raz została mi znaczna kwota na plus, którą postanowiłam sobie wziąć, ale pracodawca się zorientował. Nawrzeszczał na mnie, kazał się przyznać, ile mu już zdążyłam nakraść – zgodnie z prawdą powiedziałam, że uzbierało się tego może 200 zł, ale nie uwierzył. Kazał mi podpisać oświadczenie, że ukradłam towar o wartości 1500 zł, inaczej oskarży mnie o kradzież, wszyscy się dowiedzą, że jestem złodziejką; nawet na moją uczelnię list wyśle. Niestety ze strachu podpisałam. Teraz tego żałuję, bo to nieprawda i chciałabym to wycofać, ale jak? Poza tym szef nie wypłacił mi pensji, czy miał do tego prawo? Proszę o radę!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Pomyłki na kasie (na plus i na minus) – szef oskarża o kradzież

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli które zostało złożone innej osobie pod wpływem groźby

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz przepisy Kodeksu karnego skarbowego (K.k.s.)

 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż pozostawiane Państwu środki pieniężne nie doprowadziły do uszczuplenia należności przypadającej właścicielowi z tytuły sprzedawanych produktów. Innymi słowy, pracodawca także nie miał prawa do pozostawionych przez klientów omyłkowo pieniędzy. W chwili obecnej podnieść należy, iż zasadnym byłoby uchylenie się od skutków prawnych złożonego pracodawcy oświadczenia woli. Podstawę prawną stanowi art. 87 K.c., zgodnie z którym, kto złożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, ten też może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeżeli z okoliczności wynika, że mógł się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe.

 

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. Uprawnienie to wygasa z upływem roku od dnia, kiedy stan obawy ustał.

 

W chwili obecnej należałoby zatem skierować do pracodawcy pismo, w którym uchyla się Pani od oświadczenia woli, w którym przyznaje się do kradzieży towaru za 1500 zł. Pismo winno wskazywać na podstawę prawną art. 87 K.c. i uprawdopodabniać okoliczności złożenia oświadczenia pod wpływem groźby.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jak traktować nadwyżkę w kasie?

Z treści pytania nie wynika, czy pracodawca jest Pani w stanie udowodnić przywłaszczenie środków pieniężnych na kwotę 1500 zł. Zasadnym jest jednak wskazanie, iż nadwyżka nie jest niczym innym niż dochodem i jak każdy dochód winna zostać zaliczona na poczet opodatkowania. Innymi słowy nawet gdyby potraktować powyższą nadwyżkę jako napiwki, to podlega ona opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Powyższe w mojej ocenie także winno znaleźć się w piśmie do pracodawcy ze wskazaniem, iż pracodawca nie jest w stanie w żaden sposób udokumentować sprzedaży towarów za powstałą nadwyżkę, a skoro tak, to stanowi ona napiwki, od których należy się podatek. Stanowisko takie jest powszechnie przyjmowane w literaturze i praktyce. Nadto jest ono zgodne z interpretacją podatkową przedstawioną przez Ministerstwo Finansów. Ukrywając dochód (nadwyżkę) pracodawca dopuszcza się przestępstwa skarbowego.

 

Zgodnie z art. 54 § 1 K.k.s. podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Podpisanie dokumentu przez pracownika pod wpływem groźby

O ile powyższe oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych złożonego pod wpływem groźby oświadczenia woli może być potraktowane przez pracodawcę lekceważąco, o tyle będzie ono miało znaczenie w toku ewentualnego postępowania sądowego. Istotnym jest zatem, aby pismo uchylające się od skutków prawnych wysłane zostało do pracodawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Innymi słowy będzie miała Pani dowód na piśmie, iż pracodawca zapoznał się z jego treścią. W przeciwnym razie, gdyby Pani wręczyła osobiście to pismo pracodawcy, nie będzie Pani miała dowodów w ewentualnym postępowaniu sądowym.

 

Proszę zwrócić uwagę na treść art. 6 K.c., zgodnie z którym ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. W opisanym przypadku pracodawca, chcąc uzyskać wymienioną kwotę, będzie musiał ją udokumentować.

 

Należy jednak wskazać na możliwość wystąpienia przez pracodawcę do sądu z pozwem o zapłatę w ramach postępowania upominawczego lub nakazowego. W takiej sytuacji pracodawca może zataić przed sądem uchylenie się od oświadczenia woli. W tego rodzaju przypadkach koniecznym będzie złożenie zarzutów lub sprzeciwu (zarzut od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw w postępowaniu upominawczym) w terminie dwóch tygodni od otrzymania nakazu zapłaty. Złożenie w terminie sprzeciwu skutkować będzie skierowaniem sprawy na posiedzenie (dodatkowo w postępowaniu upominawczym nakaz traci moc). Wówczas sprawa będzie toczyła się według zwyczajnych reguł. Składając sprzeciw lub zarzut, będzie Pani zobowiązana przedstawić wszystkie dowody, twierdzenia i okoliczności. Koniecznym będzie wówczas złożenie wniosku o oddalenie powództwa z uwagi na brak jakichkolwiek dowodów, ale także wskazanie naruszenia art. 3 K.p.c., zgodnie z którym strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Nakaz zapłaty nie powinien być bowiem wydany przez sąd w sytuacji, kiedy pracodawca przedłoży do akt sprawy Pani pismo uchylające się od skutków prawnych oświadczenia woli.

Ukaranie pracownika przez niewypłacenie mu pensji

Jeśli zaś chodzi o niewypłacenie Pani pensji przez szefa – w mojej ocenie sytuacja taka nie jest dopuszczalna, albowiem szkoda, której miała się Pani dopuścić względem pracodawcy, nie jest dookreślona. Do Pani sytuacji nie mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy. Potrącenie jest dopuszczalne tylko, gdy zostaną spełnione określone warunki: gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

 

W mojej ocenie Pani wynagrodzenie jest wymagalne, ale nie jest wymagalne odszkodowanie Pani wobec pracodawcy, albowiem nie jest ono udowodnione i nie zostało dokładnie sprecyzowane co do kwoty.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu