Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup mieszkania z prawem dożywocia

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 18.06.2008

Chcę kupić mieszkanie (za połowę ceny rynkowej) od starszego małżeństwa z prawem dożywocia. Słyszałem, że takiej rodzinie trzeba zapewnić opiekę i utrzymanie do końca ich dni. Czy mogę zagwarantować dożywotnie korzystanie z lokalu jego obecnym właścicielom, ale bez dodatkowych kosztów? Co zrobić, żeby nie wiązać się finansowo z ludźmi, od których kupię mieszkanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakup mieszkania z prawem dożywocia

Na czym polega umowa dożywocia?

Umowa dożywocia polega na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić dożywotnie utrzymanie. „Powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym” (art. 908 § 1 Kodeksu cywilnego).

Służebność mieszkania

„Jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia”.

Czy strony umowy mogą swobodnie kształtować treść obowiązków nakładanych na nabywcę nieruchomości w związku z umową dożywocia?

Z przepisów Kodeksu cywilnego wynika, że strony umowy dożywocia mogą swobodnie kształtować treść obowiązków nakładanych na nabywcę nieruchomości w związku z umową dożywocia. W umowie dożywocia strony same określają, co należy rozumieć pod pojęciem dożywotniego utrzymania. Dopiero w braku postanowień umownych wchodzą obowiązki określone w art. 908 Kodeksu cywilnego.

 

Należy pamiętać, że przedmiotem umowy o dożywocie nie może być spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które jest ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości, która należy do spółdzielni. Innym niż umowa dożywocia sposobem nabycia nieruchomości wraz z zapewnieniem zbywcom prawa zamieszkiwania w zbywanym mieszkaniu jest umowa sprzedaży z zastrzeżeniem zbywcom osobistej służebności mieszkania lub z zapewnieniem zbywcom prawa dożywotniego użytkowania mieszkania. W takim przypadku osoby, które zbywają mieszkanie mają zagwarantowane prawo dożywotniego zamieszkiwania w nim, natomiast na nabywcy nieruchomości nie ciąży obowiązek zapewnienia zbywcom utrzymania jak w przypadku zawarcia umowy dożywocia.

Zawarcie umowy sprzedaży mieszkania z równoczesnym zapewnieniem osobistej służebności mieszkania

Najlepszym sposobem na nabycie mieszkania – tak, aby nie odpowiadać za utrzymanie zbywców – jest zawarcie umowy sprzedaży mieszkania z równoczesnym zapewnieniem osobistej służebności mieszkania lub prawem użytkowania mieszkania. W takim przypadku nie będzie Pan zobowiązany do dostarczania zbywcom „wiktu i opierunku”, a jedynie do tolerowania ich w Pana mieszkaniu. Zarówno umowa o dożywocie, jak i umowa sprzedaży mieszkania podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten w obu przypadkach wynosi 2% wartości rynkowej lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem umowy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych - umowa dożywocia

Obowiązek zapłaty podatku ciąży na nabywcy nieruchomości. Należy pamiętać, że jeżeli podatnik nie określi wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej lub wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, wartości rynkowej, organ ten wezwie podatnika do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny.

 

Jeżeli podatnik, pomimo wezwania, o którym mowa powyżej, nie określi wartości lub poda wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez podatnika wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33% od wartości podanej przez podatnika, koszty opinii ponosi podatnik.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - 0 =

»Podobne materiały

Dożywotnie prawo mieszkania a eksmisja lokatora

Mój krewny ma dożywotnie prawo mieszkania w lokalu, którego jestem właścicielem. Lokator jednak od roku przebywa w hospicjum, gdyż jest nieuleczalnie chory i prawdopodobnie wkrótce umrze. Co mogę zrobić, by w pełni korzystać z mieszkania?

 

Umowa dożywocia a prawa i obowiązki dożywotnika

Kilka lat temu z mężem na mocy umowy darowizny przekazaliśmy córce nasz dom z zapisem prawa dożywotniego, bezpłatnego użytkowania nieruchomości. Córka jednak nie dokłada się do remontów domu, niszczy często to, co zrobimy w domu i w ogrodzie. Jak powinniśmy rozumieć prawo użytkowania darowizny, co n

 

Bezpłatna służebność osobista

Kilkanaście lat temu razem z żoną przepisaliśmy gospodarstwo rolne (razem ze wszystkimi budynkami) synowi i synowej, a sami zamieszkaliśmy w wydzielonej części domu (mam w akcie notarialnym zapisaną bezpłatną służebność osobistą na użytkowanie określonych pomieszczeń). Pomagaliśmy im i płaciliśmy ra

 

Jak unieważnić poręczenie kredytu?

Poręczyłem znajomemu kredyt konsumencki w banku. Znajomy zapewniał mnie, że właśnie załatwia przemianowanie tego kredytu w hipoteczny. Mówił, że zajmie to 30 dni, a ja nie będę dłużej poręczycielem. Niestety znajomy wpadł w kłopoty i uciekł z kraju. Czuję się oszukany. Czy mam szansę na wycofan

 

Czy mogę domagać się odszkodowania od banku za jego pomyłkę?

Miałem umowę kredytową z bankiem, każda rata była wysoka (8 tys. zł). W czasie spłacania kredytu bank bez żadnej informacji pobierał przez kilka miesięcy o 2 tys. zł więcej, niż przewidywała umowa. Gdy to zauważyłem, złożyłem reklamację. Bank przyznał się do błędu, nie naliczył ostatniej raty w rama

 

Czy komornik może zająć wynagrodzenie żony?

Jestem rencistą z bardzo skromnymi dochodami. Muszę płacić bieżące alimenty na dzieci z pierwszego małżeństwa, a poza tym mam kilka tysięcy zaległych alimentów. Wraz z moją nową partnerką nabyliśmy samochód. Auto jest zarejestrowane na nas oboje. Teraz jesteśmy już małżeństwem i mieszkam razem z żon

 

Rejestracja podmiotu leczniczego w formie spółki komandytowej

Zarejestrowałam podmiot leczniczy w formie spółki komandytowej, a NFZ twierdzi, że muszę zarejestrować indywidualną praktykę lekarską w izbach lekarskich, abym mogła pracować jako lekarz w tym podmiocie. Czy słusznie?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »