.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Brak wyrejestrowania samochodu po złomowaniu, co robić?

• Opublikowano: 05-07-2023 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

3 lata temu mąż sprzedał samochód na złom. Mechanik polecił nam miejsce, gdzie można oddać pojazd do złomowania. Pan, który kupił od nas samochód, zobowiązał się go wyrejestrować. Aktualnie otrzymaliśmy pismo o zadłużeniu z powodu nieopłacenia składki ubezpieczeniowej za ten właśnie samochód. Okazało się, że kupujący nie wyrejestrował pojazdu. Udaliśmy się do niego, aby poprosić o ksero umowy, okazało się, że pan siedzi w więzieniu, a jego partnerka umowy nie znalazła. Co w takiej sytuacji mamy zrobić? Czy powinniśmy się udać na policję? W końcu nie wiadomo, do jakich celów ten samochód mógł jeszcze służyć. Mąż nie może wyrejestrować pojazdu, bo wszystkie dokumenty zostawił temu człowiekowi. Czy jest jakieś rozwiązanie tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Brak wyrejestrowania samochodu po złomowaniu, co robić?

Brak umowy sprzedaży (złomowania)

Jeśli nie dysponują Państwo umową sprzedaży auta, to nie uda się udowodnić jego zbycia. Chyba że poprzez postępowanie w policji, ale jeśli właściciel złomu się nie przyzna, nie będą Państwo mieli dowodów na sprzedaż auta.

 

Na Policji można zgłosić fakt popełnienia przestępstwa oszustwa przez właściciela złomu, jednak odbierając od Państwa auto, zapewne za nie zapłacił, choćby cenę złomu. Nie dokonał formalności wyrejestrowani, ale Wy także mogliście to zrobić.

 

Duplikat dowodu rejestracyjnego można uzyskać w urzędzie, skoro mąż nadal figuruje jako właściciel. Tyle że do wyrejestrowania auta niezbędna jest umowa sprzedaży (złomowania).

 

Ustalenie istnienia umowy złomowania pojazdu

Mąż, jako właściciel pojazdu, może wnosić do sądu pozew o ustalenie istnienia umowy zezłomowania pojazdu.

 

Z art. 189 K.p.c. wynika, że powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Powód zwykle ma interes prawny wówczas, gdy nie przysługuje mu idące dalej powództwo (np. o wydanie, zapłatę itd.), a orzeczenie sądu ma znaczący wpływ na jego sytuację majątkową, czy też szerzej – prawną. Pogląd ten podzielił również Sąd Apelacyjny w Warszawie, wskazując, że powód może żądać na podstawie art. 189 K.p.c. ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Powyższy przepis określa zatem materialnoprawne przesłanki zasadności powództwa, w którym powód domaga się sądowego ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa. Powództwo będzie oddalone przede wszystkim, jeżeli powód nie ma interesu prawnego do jego wytoczenia (…). Interes prawny zachodzi, jeżeli sam skutek, jaki wywoła uprawomocnienie się wyroku ustalającego zapewni powodowi ochronę jego prawnie chronionych interesów, czyli definitywnie zakończy spór istniejący lub prewencyjnie zapobiegnie powstaniu takiego sporu w przyszłości ((...) – wyrok SA Warszawa z dnia 13-01-2017).

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wykazanie interesu prawnego w podjęciu czynności przed sądem

Przyjmuje się, że skoro postępowanie cywilne powinno być działaniem celowym, warunkiem udzielenia sądowej ochrony prawnej jest istnienie obiektywnej potrzeby jej uzyskania przez podmiot dochodzący swych praw (interesu prawnego). Inicjowanie postępowań cywilnych i podejmowanie czynności procesowych przez podmioty prywatne musi być konfrontowane z tym, czy w konkretnym przypadku istnieje obiektywna potrzeba wszczęcia postępowania. Podobne założenie należy przyjąć, gdy podmiot prywatny podejmuje czynność w toczącym się już postępowaniu, tylko bowiem przez takie obiektywnie potrzebne działanie wykazany zostaje interes prawny w podjęciu przed sądem określonej czynności. W tym założeniu tkwi ogólna przesłanka poszukiwania ochrony prawnej przed sądem oraz idea odzwierciedlająca określone rozwiązania procesowe. Może ono też stanowić podstawę kształtowania przez ustawodawcę szczególnych przesłanek korzystania z różnych instytucji prawa procesowego albo ich kreowania w drodze interpretacji z już istniejących regulacji prawnych ((...) – wyrok SA Katowice z dnia 10-03-2017).

 

Mąż, jako właściciel samochodu, ma interes prawny w ustaleniu, że umowa była zwarta, a auto zezłomowane. Pozostaje Państwu złożenie pozwu do sądu. Przed sądem trzeba będzie udowodnić sprzedaż auta i oddanie na złom.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu