.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Ustalenie wartości nieruchomości przy podziale majątku

• Opublikowano: 05-07-2023 • Autor: Radca prawny Tomasz Krupiński

Dwa lata temu rozwiodłam się z mężem (wina była po jego stronie). Mąż wyprowadził się w 2001 r. Zabrał ze sobą samochód o wartości połowy mieszkania. Zostawił mi mieszkanie, ja w ramach jego wykupu oddałam mu 30 tys. zł (uzyskane od rodziców). Przez te wszystkie lata nie dokładał się do czynszu, remontów itd. Teraz żąda ode mnie pełnej spłaty mieszkania. Czy należy mu się cokolwiek? Jeśli tak, jaka to może być kwota?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Ustalenie wartości nieruchomości przy podziale majątku

Wycena mieszkania

Zgodnie z art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (w skrócie K.r.io.) i art. 567 § 3 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) od chwili ustania wspólności ustawowej małżeńskiej do majątku, który był nią objęty, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o wspólności majątku spadkowego i o dziale spadku, a do postępowania o podział majątku wspólnego – odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o dziale spadku. Stosownie zaś do art. 684 K.p.c., który ma odpowiednie zastosowanie – przez odesłanie zawarte w art. 567 § 3 K.p.c. – do postępowania o podział majątku – skład i wartość majątku podlegającego podziałowi ustala sąd z urzędu. Chwilą właściwą dla określenia wartości wspólnego majątku byłych małżonków jest – według art. 316 § 1 w zw. z art. 13 § 2 K.p.c. – chwila dokonywania podziału tego majątku, tj. chwila zamknięcia rozprawy (zob. m.in. postanowienia Sądu Najwyższego: z dnia 20 stycznia 1974 r., sygn. akt III CRN 384/73, z dnia 18 października 2002 r., sygn. akt V CZ 129/02).

 

Oznacza to, iż mieszkanie wycenia się według stanu z chwili zniesienia wspólności ustawowej, a nie cen aktualnych. Wszelkie opłaty i remonty mogą zostać rozliczone, ale na czas od dnia zniesienia wspólności ustawowej. Kwestia samochodu też jest dość skomplikowana. Jeżeli mąż zbył samochód w małżeństwie, a następnie kupił nowy po rozwodzie, to wówczas kwota uzyskana ze sprzedaży mercedesa stanowi majątek wspólny rozliczony w toku postępowania o podział majątku.

 

Kwota wykupu nastąpiła z Pani majątku osobistego. Stanowi ona nakład z majątku osobistego na wspólny i podlega rozliczeniu w toku jego podziału. Nakład ten oblicza się w ten sposób, iż ustala się wartość mieszkania na chwilę wykupu i porównuje z kwotą wykupu (np. 30% wartości), a następnie dokonuje się waloryzacji do kwot dzisiejszych (Pani nakład to 30% dzisiejszej wartości mieszkania).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podział wartości mieszkania

Zgodnie z przepisem art. 215 § 2 i 3 Prawa spółdzielczego wykupione mieszkanie stanowi składnik majątku wspólnego. Niewątpliwe, iż celem unormowań art. 215 § 2 i 3 Prawa spółdzielczego było rozszerzenie liczby przypadków, w których spółdzielcze prawo do lokalu mogło stanowić majątek wspólny małżonków, co było związane z obowiązującą na podstawie Prawa spółdzielczego oraz na podstawie przepisów Prawa lokalowego zasadą jednego mieszkania dla jednej rodziny lub osoby. Zasada ta przestała obowiązywać w odniesieniu do własnościowego prawa do mieszkania wraz z uchyleniem przepisu art. 206 Prawa spółdzielczego ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. zmieniającą ustawę – Prawo spółdzielcze (Dz. U. Nr 90, poz. 419), zaś w odniesieniu do lokatorskiego prawa do lokalu po uchyleniu art. 218a Prawa spółdzielczego przez ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 1116, poz. 27), która weszła w życie dnia 24 kwietnia 2001 r.

 

Reasumując – wartość mieszkania dzieli się po połowie (udziały po 1/2), ale Pani będzie przysługiwać roszczenie o:

1. ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym – przemawia za tym długotrwała separacja i fakt niezamieszkiwania męża przez ponad 20 lat,

2. rozliczenie nakładów z majątku osobistego, tj. kwoty wykupu mieszkania,

3. rozliczenie remontów i opłat od chwili rozwodu,

4. rozliczenie kwoty uzyskanej ze sprzedaży samochodu i nabycie nowego samochodu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu