.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rejestracja podmiotu zagranicznego z UE jako polskiego podatnika VAT

• Autor: Aleksander Słysz

Chciałem zapytać o rejestrację zagranicznego (z UE) podmiotu jako polskiego podatnika VAT: Jakie są etapy rejestracji krok po kroku? Jakie powinno być miejsce złożenia wniosku wyłącznie na potrzeby rozliczeń VAT? Z jakimi opłatami wiąże się rejestracja? Czy konieczne jest posiadanie konta bankowego w Polsce? Czy tłumaczenie dokumentów musi odbywać się w Polsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rejestracja podmiotu zagranicznego z UE jako polskiego podatnika VAT

Ustanowienie przedstawiciela podatkowego 

Podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

 

Podatnicy, o których mowa powyżej, nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnicy VAT czynni, o których mowa w art. 96 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, są obowiązani ustanowić przedstawiciela podatkowego.

 

Przedstawicielem podatkowym może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, posiadająca siedzibę na terytorium kraju, lub osoba fizyczna posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju; osoba ta odpowiada solidarnie z podatnikiem za zobowiązanie podatkowe podatnika, którego reprezentuje.

Prawidłowe rozliczenie podatku przez podmioty nieposiadające siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju

Ustęp 10 art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług zawiera przepis, na mocy którego minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia może określić przypadki, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego rozliczenia podatku przez podmioty nieposiadające siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

 

Minister finansów skorzystał z powyższego uprawnienia – rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego, wydane na podstawie art. 15 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stanowi, iż obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego nie występuje w przypadku, gdy podatnikiem wykonującym czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest podmiot posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej.

 

Konkludując, podmiot posiadający siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, wykonujący w Polsce czynności opodatkowane nie musi ustanawiać przedstawiciela podatkowego.

 

Powyższe powoduje konieczność samodzielnej rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rejestracja podatnika VAT 

W przypadku gdy rejestracji dokonuje pełnomocnik, musi on, nim złoży jakiekolwiek dokumenty, wykazać się pełnomocnictwem (opłata 17 złotych).

 

By zarejestrować takiego podatnika jako podatnika VAT w Polsce, należy złożyć druk VAT-R do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, dołączyć należy dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 170,00 złotych na konto Urzędu dzielnicy Praga Północ(Warszawa, ul. Kłopotowskiego 15; Swift: CITI PL PX konto 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074).

 

Oprócz VAT-R należy złożyć oczywiście NIP-2 (nie podlega opłacie).

 

Według Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście oprócz powyższych dokumentów należy złożyć także:

 

  1. umowę lub akt powołujący podmiot do życia (czyli np. umowę spółki, statut itd.),
  2. odpis z właściwego w kraju siedziby rejestru,
  3. potwierdzenie rejestracji do VAT w kraju siedziby,
  4. opis działalności, która będzie wykonywana w Polsce.

 

Dokumenty te winny być przetłumaczone na język polski; nie wynika to z prawa podatkowego, jednak przyjmuje się, że winno być to tłumaczenie przysięgłe. Moim zdaniem może być wykonane w każdym kraju UE, jednakże organ podatkowy może mieć inne zdanie. Kopie winny być uwierzytelnione przez notariusza, w innym wypadku wraz z kopiami należy dostarczyć oryginały dokumentów do wglądu.

 

Techniczną, lecz ważną sprawą jest wskazanie, w jaki sposób zostaną dostarczone i przez kogo dokumenty w razie kontroli – na ogół dostarcza się umowę z biurem rachunkowym.

 

Posiadanie i zgłoszenie, wraz z przedstawieniem umowy, konta bankowego w Polsce nie jest konieczne, jeśli podatnik nie będzie występował o zwrot podatku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Aleksander Słysz
Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus osiem =

Wszystko ok, tylko poruszany jest temat ogólnie rejestracji firmy zagranicznej do VAT w Polsce, a przecież firma zagraniczna to nie zawsze tylko spółka, ale i sole trader np. w UK. Nie zawsze urząd, gdzie ma się firmę zechce zarejstrować daną firmę do Vat, więc bez sensu jest wymóg przedstawienia dokumentu potwierdzającego rejestrację do VAT w swoim kraju, gdzie firma działa...

Malwina

.
Nekrolog Izabela Nowacka-Marzeion

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu