.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Ślub z osobą zobowiązaną do ponoszenia opłat za DPS

• Opublikowano: 07-09-2023 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Dziadek mojej narzeczonej przebywa w DPS. Mimo że jej rodzina jest liczna, prawie nikt nie płaci za jego pobyt, więc powstał spory dług. Narzeczona kończy studia, nie pracuje, nie osiąga żadnych dochodów. Planujemy za miesiąc ślub i zamieszkamy w moim domu, który kupiłem wcześniej i jestem jego jedynym właścicielem. Przed ślubem zamierzamy spisać intercyzę. Czy po ślubie będę zobowiązany do płacenia za pobyt dziadka mojej małżonki w DPS, mimo że to dla mnie całkiem obcy człowiek? Dodam, że ona, moja narzeczona, nawet nie zna osobiście dziadka, nigdy nie utrzymywali żadnych kontaktów.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Ślub z osobą zobowiązaną do ponoszenia opłat za DPS

Uprawnienie osoby wymagającej całodobowej opieki do pobytu w DPS

Już na wstępie wyjaśniam, że nie jest Pan w kręgu osób zobowiązanych do zapłaty za DPS.

 

Stosownie do uregulowań zawartych w art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej (art. 59 ust. 1). Natomiast decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa (ust. 2).

 

Napisał Pan, że powstał dług, bo nikt nie wnosi opłaty. To nie do końca tak jest. Organ pomocy społecznej przeprowadza wywiad i określa krąg osób zobowiązanych do odpłatności i nikt inny tego „długu” nie pokrywa.

 

Obowiązek wnoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej

Zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu; małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą na podstawie art. 103 ust. 2 u.p.s. – w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium – w przypadku zaś osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez wymienione wyżej osoby.

 

Wnuczka może zostać pociągnięta do odpłatności, jeśli nie ma bliższych krewnych – dzieci, albo nie da się z nich ściągnąć pieniędzy, bo nie pozawala na to kryterium dochodowe. Pan natomiast nie będzie zobowiązany do odpłatności za DPS dziadka przyszłej żony.

 

Jeśli nawet Pańska narzeczona zostałaby wzięta pod uwagę w zakresie odpłatności, może wnioskować o zwolnienie z opłaty.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu