.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy żona ma prawo do pobierania emerytury chorego męża?

Opis Problemu:

Mam chorego ojca, który wymaga opieki w DPS-ie – aktualnie przebywa w prywatnym ośrodku opiekuńczym. Wspólnie z rodzeństwem postanowiliśmy, że przeznaczymy całą emeryturę taty na opłacenie ośrodka, a resztę kosztów (bo emerytura nie pokryje wszystkiego) weźmiemy solidarnie na siebie. Niestety na przeszkodzie stanęła druga żona mojego ojca, czyli nasza macocha. Stwierdziła, że zatrzyma część emerytury ojca dla siebie, bo jej emerytura jest niewielka. Twierdzi, że musi opłacić ich wspólne mieszkanie, więc tata również powinien dokładać się do kosztów utrzymania. Tata do mieszkania na pewno nie wróci i nie opuści DPS-u. Macocha ma dwoje dorosłych dzieci, ale raczej nie zamierzają jej pomagać. Czy macocha ma prawo zatrzymać część emerytury ojca? Dlaczego mam utrzymywać ojca i macochę, skoro ona ma własne dzieci?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy żona ma prawo do pobierania emerytury chorego męża?

Dysponowanie wspólnym majątkiem

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy w małżeństwie Pana ojca oraz jego drugiej małżonki istnieje wspólność majątkowa małżeńska, tzn. czy mają majątek wspólny. Jeżeli tak, to należy zwrócić uwagę na treść art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359), zgodnie z którym „Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków (§ 1). Nadto do majątku wspólnego należą w szczególności:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 266, 321, 568, 695 i 875)”.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, należy wskazać, że wypłacona emerytura Pana ojca wchodzi do majątku wspólnego małżonków, tj. również Pana macocha może nim dysponować.

 

Na uwagę zasługuje również art. 27 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1359), który stanowi, że „Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Obowiązek alimentacyjny małżonka wyprzedza obowiązek alimentacyjny jego dzieci”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

W Pana sytuacji, w zależności od stanu zdrowia Pana ojca, rekomendowałabym następujące rozwiązanie:

1. Jeżeli tata jest świadomy tego, co robi, co się z nim dzieje, tj. nie zachodzą żadne wątpliwości co do jego poczytalności, to wytoczyłabym sprawę o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej, wskazując na ważny powód – konieczność pokrycia kosztów utrzymania taty w DPS-ie. Pozew powinien wnieść Pana ojciec.

2. Jeżeli tata jest w stanie, który uniemożliwia mu podjęcie działania jak wyżej, to wówczas zasadne byłoby skierowanie wniosku o ubezwłasnowolnienie do sądu okręgowego. W takim postępowaniu uczestnikiem byłaby aktualna małżonka taty oraz wszystkie jego dzieci. Dodatkowo należy również wskazać na konieczność ustanowienia tymczasowego nadzorcy (zanim zostanie wyznaczony opiekun). Wówczas to ten nadzorca, którym może być jedno z dzieci, wytacza takie powództwo.

 

Po ustanowieniu rozdzielności majątkowej małżeńskiej tata jako właściciel nieruchomości powinien uiszczać czynsz, podatek, tj. opłaty stałe w związku z utrzymaniem nieruchomości. Natomiast media powinna opłacać osoba, która z nich korzysta. Wówczas zawiadomiłabym ośrodek pomocy społecznej w sytuacji braku wsparcia dla macochy ze strony jej dzieci.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Talkowska-Szewczyk

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych – Prawo medyczne i bioetyka na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji w Krakowie. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobywanym w kancelariach prawnych będących liderami w branżach medycznych, odszkodowawczych oraz windykacyjnych. Aktywność zawodową łączy z działalnością pro bono na rzecz organizacji pozarządowych. Posiada umiejętności lingwistyczne poparte certyfikatami. Od 1 października 2019 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim w Zakładzie Postępowania Cywilnego. Przedmiotem naukowych zainteresowań i badań jest prawo medyczne. Nieustannie podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w konferencjach, seminariach i szkoleniach. Specjalizacja: prawo medyczne, prawo cywilne (prawo pracy, prawo rodzinne), prawo oświatowe oraz ochrona danych osobowych.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl