Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dodatkowe zatrudnienie policjanta

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 20.01.2016

Jestem funkcjonariuszem Policji. Posiadam uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C+E. Chciałbym podjąć dodatkowe zatrudnienie jako kierowca samochodu ciężarowego w celu zdobycia doświadczenia. Jednak zgodnie z ustawą o Policji podjęcie dodatkowej działalności zarobkowej wymaga pisemnej zgody przełożonego, a tej przełożeni nie udzielają. Czy dobrym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie się na umowę-zlecenie bez wynagrodzenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 62 ustawy o Policji policjant nie może podejmować zajęcia zarobkowego poza służbą bez pisemnej zgody przełożonego ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do Policji.

 

Działalność wykonywana w ramach stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, a także inne umowy cywilnoprawne mające podobny charakter, działalność gospodarcza, wykonywanie funkcji biegłego sądowego, czy społecznego kuratora sądowego wymagają zgody przełożonego właściwego w sprawach osobowych.

 

W opinii Biura Prawnego Komendy Głównej Policji, w praktycznym stosowaniu przez przełożonych policjantów właściwych w sprawach osobowych przepisu art. 62 ust. 1 ustawy o Policji – przy zachowaniu zasady indywidualnej oceny wniosku policjanta zarówno z punktu widzenia zakresu jego obowiązków służbowych, jak i obowiązków, które wynikałyby z konkretnego zajęcia zarobkowego poza służbą – do zajęć zarobkowych należy zaliczać podejmowanie działań w różnorodnych formach, a co za tym idzie na różnorodnych podstawach prawnych. Jednocześnie jednak należy mieć na uwadze, że nie każde działanie policjanta, z którym wiąże się powiększenie majątku, może być traktowane jako zajęcie zarobkowe, w szczególności gdy chodzi o czynności jednorazowe związane z prowadzeniem jego spraw życiowych, w tym polegające na dysponowaniu swoim majątkiem.

 

W praktyce działania przełożonych w sprawach dotyczących udzielania policjantom zgód na wykonywanie zajęcia zarobkowego poza służbą w typowych sytuacjach za takie zajęcie powinny być uznawane w szczególności: działalność wykonywana w ramach stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, a także innych umów cywilnoprawnych mających podobny charakter, działalność gospodarcza, wykonywanie funkcji biegłego sądowego, czy społecznego kuratora sądowego.

 

Biorąc pod uwagę złożoność spraw i szereg wątpliwości, które mogą pojawić się w poszczególnych sytuacjach życiowych, za celowe należy uznać zwracanie się przez zainteresowanych policjantów w przypadkach budzących wątpliwości o wyjaśnienie tych kwestii do właściwych przełożonych.

 

Zgodnie z art. 735 Kodeksu cywilnego – jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.

 

Odpłatność nie stanowi istotnego elementu treści umowy-zlecenia, która może zostać zawarta zarówno jako umowa odpłatna, jak i nieodpłatna. W świetle komentowanego przepisu zasadą jest odpłatność zlecenia. Zleceniobiorcy należy się stosowne wynagrodzenie, jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że zobowiązał się wykonać zlecenie bez wynagrodzenia. Umowa-zlecenie ma charakter nieodpłatny tylko wówczas, gdy z umowy lub z okoliczności wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać zlecenie bez wynagrodzenia. Decydujące znaczenie ma więc w tym zakresie treść umowy oraz okoliczności towarzyszące jej zawarciu. Jednakże w obu przypadkach, zwłaszcza przy ustalaniu okoliczności, o nieodpłatności zlecenia w istocie decyduje wola przyjmującego zlecenie. Wskazuje na to brzmienie przepisu zakładającego nieodpłatność zlecenia, gdy zleceniobiorca zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia.

 

Podsumowując, jeżeli umowa-zlecenie nie zawiera postanowień dotyczących wynagrodzenia, nie oznacza to jej nieodpłatności. W takim przypadku, o ile okoliczności zawarcia umowy nie wskazują na inną wolę zleceniobiorcy, zlecenie jest odpłatne, a zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie w wysokości ustalonej na podstawie Kodeksu cywilnego. Nieodpłatność zlecenia wynikająca z umowy wymaga pozytywnego jej zastrzeżenia w umowie.

 

Zatem co do zasady umowa-zlecenie nie jest dopuszczalna, jeśli policjant nie posiada zgody przełożonego. Jednak jeśli podpisze Pan umowę-zlecenie, w której treści znajdzie się zastrzeżenie, że zlecenie jest nieodpłatne, to nie ma Pan obowiązku uzyskiwania zgody pracodawcy, gdyż umowa ta nie przysporzy Panu majątku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus V =

01.12.2016

W moim przekonaniu resumpcja jest błędna. Brak odpłatności nie determinuje bowiem obowiązku powiadomienia przełożonego. W tym wypadku należy dokonać wykładni celowościowej tego przepisu, a ona jest sprzeczna ww. argumentacją. Celem tego przepisu jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo Policji, np. jeżeli zainteresowany będzie nieodpłatnie woził towar znanego w okolicy przedsiębiorcy, który jest na bakier z prawem. Od tego właśnie jest przełożony, żeby dokonał weryfikacji zamierzeń swojego podwładnego. Pozdrawiam

Arek

»Podobne materiały

Status dyrektora sądu

Jaki jest obecnie status dyrektora sądu? Czy w świetle obowiązujących aktów prawnych przysługuje mu dodatek za wieloletnią pracę?

 

Naruszenie etyki lekarskiej

Czy lekarz, który umawia się z pacjentkami, łamie prawo lub narusza etykę lekarską?

 

Posiadanie narkotyków przez żołnierza zawodowego

Oskarżono mnie o posiadanie narkotyków i poddałem się dobrowolnie karze, która prokurator ustalił na 2000 zł grzywny plus koszty postępowania. Jestem żołnierzem zawodowym – czy taki wymiar kary może skutkować zwolnieniem ze służby?

 

Naruszenie etyki lekarskiej

Czy lekarz, który umawia się z pacjentkami, łamie prawo lub narusza etykę lekarską?

 

Równoważnik pieniężny

Jestem pracownikiem zakładu karnego. Posiadam 1/8 udziału w domu o powierzchni użytkowej 80 m2 (podział nastąpił po śmierci matki: 5/8 posiada ojciec, pozostałe części – ja i dwóch braci; w domu mieszkam tylko z ojcem, który jest na emeryturze). Chciałbym otrzymywać równoważnik pieniężny

 

Zajęcia zarobkowe poza służbą

Jestem funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej i wokalistą w amatorskim zespole muzycznym. Chciałbym kilka razy do roku (mniej więcej raz na miesiąc) występować na weselach. Czy taka dorywcza praca to zajęcia zarobkowe poza służbą? W jaki sposób mogę wykonywać ją legalnie?

 

Budynek gospodarczy 1,5 metra od granicy

Chcę postawić budynek gospodarczy na swojej działce, w zabudowie jednorodzinnej – budynek do 35 m2 i nie większy niż 6,5 m/3 m w odległości 1,5 m od granicy działki, ściana do granicy działki bez okien i drzwi, na zgłoszenie, bez pozwolenia na budowę. Miejscowy plan i warunki zabudowy pozwalaj

 

Zakończenie leasingu operacyjnego na samochód osobowy w jednoosobowej działalności gospodarczej

Kończy mi się umowa leasingu operacyjnego na samochód osobowy w jednoosobowej działalności gospodarczej. Chciałem wykupić samochód na osobę fizyczną, ale bank poświadczył, że od 1 lutego 2020 nie oferuje możliwości wykupu na osobę fizyczną. W związku z tym mam parę pytań. Czy otrzymując fakturę za k

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »