Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwrot świadczenia mieszkaniowego

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 11.11.2020

Mój mąż pracuje w wojsku (kontrakt) od 4,5 roku. Ostatnio aktualizował wniosek o świadczenie mieszkaniowe w Wojskowej Agencji Mieszkaniowej i dowiedział się, że przez ten okres świadczenie mu nie przysługiwało i że będzie musiał je zwrócić. Posiadamy mieszkanie własnościowe kupione od gminy z bonifikatą 95% i dlatego nie powinniśmy pobierać tego świadczenia. Poprosiliśmy o wgląd do wniosku, na podstawie którego nam je przyznano i okazało się, że fakt ten został tam przez nas zaznaczony, ale jakaś niekompetentna osoba, rozpatrując wniosek, nie wzięła tego pod uwagę. Czy naprawdę będziemy musieli zwrócić te pieniądze? Czy można tego uniknąć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwrot świadczenia mieszkaniowego

Zwrot świadczenia mieszkaniowego

Obawiam się, że nie ma możliwości uniknięcia zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej nie reguluje w żaden sposób kwestii związanych z tym świadczeniem oprócz wskazania, kiedy i w jakiej wysokości jest ono należne. Brak odwołania do innych przepisów proceduralnych dotyczących przyznawania świadczeń pomocowych. Nie można też posiłkować się tutaj Kodeksem cywilnym, gdyż świadczenie mieszkaniowe nie ma charakteru świadczenia cywilnoprawnego. Udzielane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

 

Zgodnie z art. 48d ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej: „Świadczenie mieszkaniowe, o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 3, przysługuje żołnierzowi zawodowemu przez czas pełnienia służby w danym garnizonie w wysokości iloczynu stawki podstawowej i współczynnika świadczenia mieszkaniowego zależnego od garnizonu”. Wspomniany artykuł 21 ust. 2 pkt 3 stanowi, że „świadczenie mieszkaniowe jest formą realizacji prawa żołnierza do zakwaterowania. Prawo do zakwaterowania, a zatem i świadczenie mieszkaniowe, nie przysługuje, jeśli żołnierz lub jego małżonek:

 

  1. otrzymał ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z kwatery, wypłacony na podstawie przepisów ustawy obowiązujących do dnia 30 czerwca 2004 r.
  2. otrzymał odprawę mieszkaniową wypłaconą albo zrealizowaną w formie rzeczowej na podstawie przepisów ustawy obowiązujących od dnia 1 lipca 2004 r.
  3. nabył lokal mieszkalny od Skarbu Państwa, Agencji albo jednostki samorządu terytorialnego z bonifikatą lub z uwzględnieniem pomniejszenia w cenie nabycia,
  4. otrzymał pomoc finansową wypłaconą w formie zaliczkowej lub bezzwrotnej do dnia 31 grudnia 1995 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 1976 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych (Dz. U. z 1992 r. Nr 5, poz. 19 oraz z 1994 r. Nr 10, poz. 36),
  5. nabył własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego od Agencji”.

Nienależne pobranie świadczenia mieszkaniowego przez żołnierza

Skoro w Państwa przypadku wystąpiła przesłanka negatywna dla otrzymania świadczenia, to było ono przez Państwa pobierane, pomimo że było nienależne. Nie zmienia tego fakt wydania decyzji przyznającej świadczenie. Ta decyzja jest wadliwa, nie konwaliduje stanu prawnego. Co więcej, Państwo, jako osoby ubiegające się o świadczenie, musicie być świadomi swoich praw, ale i obowiązków. Wnioski o świadczenie mieszkaniowe poprzez konieczność wypełnienia oświadczenia o braku przeszkód do wypłaty sugerują, że określone zdarzenia wykluczają otrzymanie świadczenia. Z wniosku wynika, że konieczne jest złożenie oświadczenia: „oświadczam, że nie nabyłem / małżonek nie nabył mieszkania z bonifikatą”. Z treści tych oświadczeń wynika, że osoba ubiegająca się o świadczenie nie może być beneficjentem określonych ulg.

 

Świadczenie jest jednak nienależne bez względu na świadomość korzystającego oraz wadliwość działania urzędnika, który błędnie odczytał oświadczenie. Co więcej, trudno nawet powiedzieć, że urzędnik wyrządził Państwu szkodę, bowiem Wasz majątek zwiększył się nienależnie, dostaliście coś, co nie miało prawa się u Państwa pojawić. Zatem twierdzenie, że jest Państwa szkodą fakt, iż teraz musicie szybko zgromadzić środki na zwrot, będzie błędne.

Termin zwrotu nienależnego świadczenia

Zgodnie z art. 48 d ust. 13 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej – w przypadku stwierdzenia nadpłaty świadczenia mieszkaniowego dyrektor oddziału regionalnego Agencji wzywa do zwrotu należności w terminie 14 dni od otrzymania przez żołnierza wezwania, a po bezskutecznym upływie terminu wydaje decyzję administracyjną. Nie ma możliwości postąpienia w inny sposób.

 

Poszukiwałam jakiegoś rozwiązania dla Państwa, próbując porównać sytuację do świadczeń socjalnych lub rodzinnych, jednak w podobnych przypadkach sądy także stają po stronie urzędów, stwierdzając, że świadczenie jest świadczeniem nienależnym i nie ma na to wpływu świadomość beneficjenta czy wadliwe działanie urzędu.

 

Przeszkodą do nabycia prawa do świadczenia mieszkaniowego jest nie tyle posiadanie mieszkania kupionego z bonifikatą, ile nabycie kiedykolwiek takiego mieszkania. Oznacza to bowiem, że potrzeby mieszkaniowe żołnierza i jego rodziny są zaspokojone i to już z udziałem środków publicznych. Stąd niesprawiedliwe byłoby podwójne zaspokajanie tych potrzeb, pomoc w ich zaspokojeniu z udziałem publicznych środków.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 2 =

»Podobne materiały

Naruszenie etyki lekarskiej

Czy lekarz, który umawia się z pacjentkami, łamie prawo lub narusza etykę lekarską?

 

Równoważnik pieniężny

Jestem pracownikiem zakładu karnego. Posiadam 1/8 udziału w domu o powierzchni użytkowej 80 m2 (podział nastąpił po śmierci matki: 5/8 posiada ojciec, pozostałe części – ja i dwóch braci; w domu mieszkam tylko z ojcem, który jest na emeryturze). Chciałbym otrzymywać równoważnik pieniężny

 

Zajęcia zarobkowe poza służbą

Jestem funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej i wokalistą w amatorskim zespole muzycznym. Chciałbym kilka razy do roku (mniej więcej raz na miesiąc) występować na weselach. Czy taka dorywcza praca to zajęcia zarobkowe poza służbą? W jaki sposób mogę wykonywać ją legalnie?

 

Okres wypowiedzenia przy ponownym zatrudnieniu

Przepracowałem u jednego pracodawcy ok. 12 lat. Nasza współpraca dobiegła końca 5 lat temu – pracodawca rozwiązał ze mną umowę o pracę. Rok temu ponownie podjąłem pracę u tego samego pracodawcy, podpisaliśmy od razu umowę o pracę na czas nieokreślony. Tydzień temu złożyłem wypowiedzenie umowy

 

Zaniżona kwota wynagrodzenia na umowie a zasiłek chorobowy

Pod koniec zeszłego roku, przez 3 miesiące, byłem zatrudniony na umowę na czas określony z zaniżoną kwotą wynagrodzenia na umowie. W tym okresie uległem wypadkowi przy pracy. Pracodawca nie przedłużył że mną umowy ani nie poczuwa się w obowiązku wypłacania mi niedokumentowanych części wynagrodzenia,

 

Propozycja ugody z bankiem i restrukturyzacji kredytu

Mąż ma dług w wysokości 150 tys. zł (kapitał) plus 40 tys. (odsetki) – to kredyt hipoteczny w banku, jest jeszcze 20 tys. zł w innym banku. Komornik już ponad dwa lata zabiera 1600 zł z pensji męża. Suma, jaka wpływa do banku, to 1250 zł. Pomimo rosnących odsetek suma kredytu z miesi

 

Macocha, która nie przysposobiła pasierba – czy dziedziczy po jego śmierci?

Kto dziedziczy po zmarłym, który nie miał dzieci, żony, rodzeństwa ani rodziców? Żyjący krewni to: macocha, która nigdy nie przysposobiła zmarłego (czy ona dziedziczy po swoim pasierbie?), wujek (brat ojca zmarłego), kuzynostwo zmarłego (dzieci rodzeństwa jego rodziców).

 

Obowiązki spadkobiercy

Tydzień temu zmarła moja mama. Jestem jej jedyną córką, a mama była wdową. Miała mieszanie spółdzielcze własnościowe. Co powinnam teraz zrobić, by stać się właścicielem nieruchomości? Jakie są obowiązki spadkobiercy w takiej sytuacji?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »