Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaległości w czynszu TBS - jak nie stracić lokalu?

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 16.05.2008

Pod koniec ubiegłego roku Towarzystwo Budownictwa Społecznego przesłało mi ostateczne wezwanie do zaległej zapłaty za czynsz. Kwota jest spora i sprawa została skierowana do sądu. Z wezwania sądowego dowiedziałam się, że będę stroną w sprawie o wydanie lokalu. Nie chcę dopuścić do rozprawy w sądzie, ani nie stracić lokalu. Mogę od razu wpłacić 50% zadłużenia, resztę z czasem, a czynsz płacić na bieżąco. Jak się dogadać z TBS, z kim mam rozmawiać w tej sprawie? Czy można wycofać pozew?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaległości w czynszu TBS - jak nie stracić lokalu?

Zaleganie z opłatami czynszu i sądowy nakaz eksmisji

Z Pani objaśnień wynika, że została Pani wezwana do udziału w postępowaniu sądowym o eksmisję, a podstawą pozwu jest z pewnością fakt zalegania przez Panią z opłatami czynszowymi.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. Dz. U. 2005 r. Nr 31 poz. 266), która ma również zastosowanie do mieszkań Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) – właściciel może wypowiedzieć umowę najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności, pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Wypowiedzenie umowy przez TBS i żądanie eksmisji z lokalu

Towarzystwo najprawdopodobniej wypowiedziało Pani umowę, co stało się podstawą żądania eksmisji z lokalu. Jeżeli TBS dopełniło formalności związanych z wypowiedzeniem umowy najmu – żądanie to jest jak najbardziej zasadne.

 

Zapłacenie długu czynszowego nie spowoduje anulowania wypowiedzenia umowy najmu. Nawet jeśli spłaci Pani całą zaległość czynszową, nadal będą istnieć podstawy do żądania eksmisji, ponieważ już wcześniej zostały spełnione przesłanki do wypowiedzenia tej umowy.

 

W opisanej sytuacji Towarzystwu przysługują wobec Pani dwa roszczenia: o opuszczenie lokalu mieszkalnego oraz o zapłatę zaległych opłat za korzystanie z mieszkania. To, że TBS wystąpił o eksmisję, nie oznacza, że nie wystąpi z drugim pozwem o zapłatę zaległych należności.

Czy spłata zaległych opłat może spowodować cofnięcie przez TBS żądania eksmisji?

Jak już zostało powiedziane, zapłacenie długu nie spowoduje, że żądania TBS staną się bezpodstawne, także to dotyczące eksmisji. W takiej sytuacji jedyną możliwością niedopuszczenia do rozprawy jest wycofanie pozwu przez Towarzystwo, a to zależy wyłącznie od jego dobrej woli.

 

Może Pani próbować negocjować z TBS: może zaproponować, że spłaci zadłużenie, a w zamian TBS wycofa pozew i przywróci prawo najmu. Taka sytuacja jest dopuszczalna, ale – jak już powiedzieliśmy – zależy wyłącznie od dobrej woli Towarzystwa.

Pisemna prośba o zawarcie ugody z TBS

Najlepiej będzie jeżeli osobiście spotka się Pani z prezesem TBS, albo z inną kompetentną osobą z władz lub złoży pisemną prośbę o zawarcie ugody. W tej prośbie należy wskazać Pani trudną sytuację materialną, która miała wpływ na powstanie zaległości czynszowej. Jeżeli były inne przyczyny zalegania z płatnościami, powinna je Pani również podnieść w piśmie lub w rozmowie. W rozmowie lub piśmie może Pani podnieść również dolegliwości, jakie powstaną w związku z orzeczeniem eksmisji.

 

Reasumując: niedopuszczenie do rozprawy jest uzależnione w tym momencie tylko od dobrej woli TBS.

Należy również pamiętać, że ewentualne orzeczenie eksmisji nie powoduje anulowania długu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus IV =

»Podobne materiały

Przysposobienie niepełne

Jestem po rozwodzie bez orzekania o winie. Mieszkam z córką (8 lat) i moją drugą żoną. Eksmałżonka w ogóle nie interesuje się naszym dzieckiem. Spotkania odbywają się od święta do święta, chociaż mieszkamy w tym samym mieście. Co więcej, biologiczna matka dziecka nie płaci zasądzonych alimentów. Dru

 

Wizyta w domu bez zgody właściciela

Ja i mój partner (nie mamy ślubu) mieszkamy w domu, który jest moją własnością. On jest w nim zameldowany. Problemem stają się wizyty jego syna z żoną, którzy przyjeżdżają za tydzień, o czym jestem informowana i nie mogę tego zmienić. Są to dla mnie duże koszty. Zażądałam uzgadniania wizyt ze mną i

 

Jak sprawdzić zadłużenie mieszkania?

Jak mogę sprawdzić, czy mąż zadłużył nasze wspólne mieszkanie własnościowe (kredytem pod hipotekę) i czy ma komornika (chodzi o emeryturę)?

 

Przedłużenie umowy dzierżawy

Dobiega końca umowa dzierżawy lokalu pod sklep zawarta na czas oznaczony (10 lat). Jakie mam szanse na przedłużenie umowy?

 

Jeden licznik za prąd do dwóch lokali

Od 44 lat jestem zameldowana i mieszkam w budynku, który – jak się niedawno okazało – należy nie do mnie, a do mojego wuja. Chce on odłączyć mi energię elektryczną, bo mamy jeden licznik (na niego) – do mojego i jego mieszkania (ja płacę połowę). Co mogę zrobić? Czy mogę założyć sw

 

Prawa spadkowe osoby ubezwłasnowolnionej

Jakie prawa spadkowe po śmierci rodziców posiada osoba ubezwłasnowolniona przebywająca w ośrodku pomocy społecznej i posiadająca własną rentę, jeśli istnieje testament, wedle którego majątek dziedziczy jej rodzeństwo?

 

Czy osoba prowadząca działalność może zostać dyrektorem przedszkola publicznego?

Czy osoba prowadząca działalność (PKD 88.91.Z oraz PKD 85.10.Z) może zostać dyrektorem przedszkola publicznego (gminnego)? Dodam jeszcze, że działalność prowadzę w mieście, a stanowisko dyrektorskie mogę objąć na wsi.

 

Usługi dla podmiotu z Wielkiej Brytanii a kwestia VAT

Pracuję w organizacji pozarządowej mającej siedzibę w Polsce (finansowaną w dużym stopniu przez podmiot z UK). Jestem zatrudniony na umowę o pracę. Częściowo zahaczam o drugi prób podatkowy i przez sporą część roku płacę bardzo wysoki ZUS (do przekroczenia progu 250% średniej krajowej jesienią). Mam

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »