Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wizyta w domu bez zgody właściciela

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 24.12.2016

Ja i mój partner (nie mamy ślubu) mieszkamy w domu, który jest moją własnością. On jest w nim zameldowany. Problemem stają się wizyty jego syna z żoną, którzy przyjeżdżają za tydzień, o czym jestem informowana i nie mogę tego zmienić. Są to dla mnie duże koszty. Zażądałam uzgadniania wizyt ze mną i skrócenia ich do kilku dni i uzgodnienia terminu ze mną, ponieważ mam w domu biuro. Ale jestem pewna, że to nie zadziała. Jakie jest prawo w takim przypadku? Czy mogę ich nie wpuścić, jeśli znów będzie to przyjazd bez uzgodnienia ze mną?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wizyta w domu bez zgody właściciela

Fot. Fotolia

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c. oraz przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – K.r.io.

 

Istotne jest, iż jest Pani właścicielem domu, w którym partner wraz z synem i jego żoną zamieszkuje. O ile partner ma prawo przebywać w domu, o tyle goście przez niego zaproszeni, biorąc pod uwagę Pani statut prawny (właścicielka domu), już nie. Obawiam się, że partner myli uprawnienia właściciela z uprawnieniami osoby zameldowanej w domu. Zameldowanie nie daje żadnych praw, za wyjątkiem prawa zamieszkiwania w domu.

 

Jako właścicielka domu ma Pani prawo nie wpuścić syna partnera i jego żony do domu, a jeżeli już ich Pani zastanie w domu, ma Pani pełne prawo żądać opuszczenia domu. Bark reakcji na Pani żądanie spowoduje, iż możemy mieć do czynienia z przestępstwem polegającym na naruszeniu miru domowego.

 

Zgodnie z art. 193 Kodeksu karnego „kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

 

Przedmiotem ochrony na gruncie przepisu art. 193 nie jest własność ani zakres uprawnień właściciela, ale wolność podmiotu i związane z nią prawo do spokojnego, niczym niezakłóconego zamieszkiwania w swoim centrum życia, gwarantujące nienaruszalność mieszkania jednostki oraz poszanowanie jej prywatności. Z tego faktu należy zatem wyprowadzić wniosek, że źródłem ochrony miru domowego nie jest jedynie tytuł własności przysługujący danemu podmiotowi w stosunku do określonej nieruchomości.

 

Mając na uwadze przedstawiony przez Panią stan faktyczny, zasadne jest wskazanie na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 października 2007 r., sygn. akt IV KK 232/07, w którego tezie w pkt 3 wskazano, iż „naruszenie miru domowego to tym samym nie tylko czynne (dokonane tak przy pomocy siły fizycznej, ale też w sposób werbalny) przełamanie jej oporu przed wpuszczeniem do mieszkania niechcianej osoby, lecz również dostanie się przez sprawcę do takiego miejsca, pomimo oczywistego braku (nawet niewyrażonego wprost) zgody na obecność w miejscu określonym w art. 193 k.k. osoby w nim niepożądanej”.

 

Powyższe ma znaczenie w sytuacji, kiedy syn partnera ma wiedzę, iż nie życzy sobie Pani, by odwiedzał tak często i na tak długo swojego ojca, a mimo to przybędzie do Pani domu.

 

Innymi słowy nawet jeżeli osoba wejdzie do domu, ale następnie nie opuści domu na Pani prośbę, takie zachowanie winno być kwalifikowane jako naruszenie miru domowego, gdyż mimo braku zgody na obecność w domu, syn Pani partnera w dalszym ciągu przebywa w mieszkaniu.

 

Osobiście uważam nadto, że w winna Pani spróbować nie dokonywać żadnych zakupów na dwa dni przed przyjazdem syna partnera z żoną, a kiedy osoby te są w domu, stołować się poza domem, wykazując tym samym swoją niechęć do tegoż mężczyzny. W czasie proszę także nie dokonywać żadnych zakupów, być może para gości „opamięta się” i zacznie sama kupować jedzenie.

 

Powyższe nie zabrania jednak zgłoszenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełniania przestępstwa z art. 193 K.k., bowiem w literaturze przedmiotu (P. Konopka, Interpretacja znamion przestępstwa naruszenia miru domowego…) można wskazać także na głosy takie, iż „efekt wykładni, w wyniku której właściciel może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za »naruszenie miru domowego«, mieści się w granicach świadomości prawnej przeciętnego obywatela. Nienaruszalność mieszkania stanowi jeden z najistotniejszych przejawów zagwarantowanej prawnie ochrony prywatności jednostki. Prywatność ta, w tym zakresie, zakłada możliwość autonomicznego i wolnego od jakichkolwiek nacisków kształtowania sfery życia prywatnego poprzez zapewnienie wolnego, nieskrępowanego i nienaruszalnego przez osoby trzecie użytkowania mieszkania”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - 3 =

»Podobne materiały

Zwrot nadpłaty wynagrodzenia

Sprawa dotyczy zwrotu nadpłaty wynagrodzenia. W marcu przebywałam przez dwa tygodnie na zwolnieniu chorobowym (nie naliczono zasiłku chorobowego). Z dniem 31 marca wygasła moja umowa o pracę; wypłacono mi wynagrodzenie za ostatni miesiąc. Teraz otrzymałam jednak świadczenie chorobowe oraz wezwanie d

 

Wykup mieszkania komunalnego najętego przed ślubem

Zostałam najemcą mieszkania komunalnego w 1985 r. jako panna. Trzy lata później wyszłam za mąż. Czy wykupu mieszkania muszę dokonać wspólnie z mężem?

 

Założenie małej wspólnoty mieszkaniowej

W budynku, w którym mieszka siedem rodzin, wykupiono pięć mieszkań na własność. Czy istnieje możliwość niepłacenia czynszu przez tych mieszkańców? Czy konieczne jest założenie małej wspólnoty mieszkaniowej?

 

Obraza uczuć patriotycznych

Sąsiad w sprzeczce z moim kuzynem, w obecności kilku osób wykrzykiwał w naszą stronę zwroty powszechnie uważane za obelżywe, pogardliwe, a co mnie najbardziej zabolało, stwierdził w pewnym momencie i bardzo dobitnie, że – cytat dosłowny – „nie jestem pierdolonym Polakiem”. Te

 

Czy można spłacić zadłużenie pomijając komornika?

Przed laty byłam wspólnikiem spółki cywilnej. Po tej działalności zostały niestety długi. Ja swój dług (zgodnie z umową) spłaciłam. Jednak była wspólniczka, pomimo deklaracji słownych w zakresie spłaty zadłużenia, nie czyni w tym kierunku żadnych starań. Aby uniknąć dalszych kosztów egzekucyjnych or

 

Nauczyciel w stanie nieczynnym a nagroda jubileuszowa

Jestem nauczycielem mianowanym i na mój wniosek zostałam przeniesiona w stan nieczynny na okres 6 miesięcy*. W czasie przebywania w stanie nieczynnym nabędę prawo do nagrody jubileuszowej. Czy okres stanu nieczynnego wlicza się do czasu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej

 

Zalewanie działek i domów po opadach

Po każdym większym deszczu na ulicy zostaje woda i przelewa się na działki z jednej strony ulicy, tej na obniżeniu. Dzieje się tak od 20 lat, zalewane są domy, piwnice, garaże. Droga jest krajowa, ma studzienki, jednak drogi ponad nią nie mają odpowiedniego systemu odwadniającego. Dlatego z trzech d

 

Żądanie wydania rzeczy kilka lat po eksmisji

Kilka lat temu tata został eksmitowany (znęcanie się fizyczne i psychiczne, alkohol) z mieszkania, gdzie jest współwłaścicielem. Po nakazie eksmisji oczywiście został wymeldowany z mieszkania. Po upływie kilku lat od eksmisji zgłasza się po swoje rzeczy pozostawione i grozi, że wejdzie po nie do mie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »