.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Badania lekarskie do pracy podczas zwolnienia L4

• Data: 24-10-2023 • Autor: Radca prawny Wioletta Dyl

Zdrowie pracowników oraz przestrzeganie przepisów dotyczących medycyny pracy stają się coraz bardziej istotne. W sytuacjach, gdzie pracownik zmienia pracodawcę w trakcie okresu zwolnienia lekarskiego, pojawiają się pytania dotyczące obowiązku przeprowadzenia badań wstępnych medycyny pracy. W poniższym artykule rozważymy, czy takie badanie powinno być wykonane po zakończeniu zwolnienia lekarskiego (L4) czy też może być przeprowadzone jeszcze w trakcie tego okresu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Badania lekarskie do pracy podczas zwolnienia L4

Obowiązkowe badania lekarskie nowego pracownika

Pracodawca jest zobowiązany względem pracownika zapewnić na swój koszt profilaktyczną opiekę lekarską, na którą składają się trzy rodzaje badań: wstępne, okresowe oraz kontrolne. W świetle art. 229 Kodeksu pracy (K.p.) pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. A zatem nowi pracownicy przed podjęciem pracy muszą poddać się obowiązkowym badaniom lekarskim. Skierowanie na badania wstępne wydaje przyszły pracodawca. Wyjątek od tej reguły, zgodnie z którą każdy nowo zatrudniony pracownik powinien zostać poddany badaniom wstępnym, w myśl 229 § 11-2 K.p., stanowią przypadki:

 

  1. osoby ponownie przyjmowanej do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą, a także
  2. osoby przyjmowanej do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, bądź pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą, jeżeli przedstawi pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy; zwolnienie to nie dotyczy osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, o których mowa w § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

 

Tym samym, jeżeli pracodawca po analizie przedstawionego przez pracownika skierowania dołączonego do orzeczenia z badań kontrolnych uzna, że warunki pracy odpowiadają tym, na jakich zamierza go zatrudnić, będzie uprawniony do odstąpienia od obowiązku kierowania pracownika na badania wstępne.

 

Jeżeli już pracownik takie skierowanie otrzymał. Dopuszczalne jest, aby zostało ono wystawione jeszcze w trakcie przebywania pracownika na zwolnieniu. Natomiast samo badanie powinno zostać przeprowadzone już po zakończeniu zwolnienia. Zatem jeżeli pracownik ma czas na wykonanie badania wstępnego przed upływem zwolnienia lekarskiego, to powinien wystąpić do nowego pracodawcy o wystawienie nowego skierowania na badanie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Najpierw badania wstępne, potem dopuszczenie do pracy

Jeśli chodzi o ramy czasowe, w jakich powinny być wykonane badania wstępne, ustawodawca stawia w art. 229 § 4 K.p. dwa warunki:

 

  1. Badania wstępne należy przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy; w przeciwnym razie dopuszczenie pracownika do pracy jest naruszeniem prawa. W praktyce oznacza to, że badania wstępne powinny być dokonane najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika.
  2. W dniu rozpoczęcia pracy (i przez cały okres jej świadczenia) badania powinny być aktualne.

 

To, czy badania są aktualne, wynika przede wszystkim z treści zaświadczenia lekarskiego, w którym powinna być wskazana data następnego badania, jednak staje się nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika (wyrok SN, I PK 44/02, OSNP 2004/12/209).

Przykłady

Przykład 1:
Załóżmy, że Anna jest na zwolnieniu lekarskim (L4) i otrzymuje atrakcyjną ofertę pracy od nowego pracodawcy. W takiej sytuacji Anna powinna skonsultować się z przyszłym pracodawcą i upewnić się, do kiedy ma wykonać badania wstępne. Anna powinna wykonać badania po zakończeniu zwolnienia lekarskiego i przed rozpoczęciem pracy.
 
Przykład 2:
Tomasz pracował wcześniej jako mechanik w warsztacie samochodowym, ale postanowił zmienić zawód i znalazł pracę jako operator w fabryce. Jego zwolnienie lekarskie (L4) kończy się 20 grudnia, a nowy pracodawca chce, aby przystąpił do pracy już 15 grudnia. Tomasz ma skierowanie na badania wstępne od nowego pracodawcy, ale nie jest pewien, czy może je zrobić przed zakończeniem L4. W tej sytuacji Tomasz powinien skontaktować się z pracodawcą i zapytać o możliwość przesunięcia daty rozpoczęcia pracy na dzień po zakończeniu zwolnienia lekarskiego. Po zakończeniu L4 Tomasz będzie mógł przystąpić do badań wstępnych i rozpocząć pracę zgodnie z terminem ustalonym z pracodawcą, co pozwoli uniknąć ewentualnych problemów.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy kwestię badań lekarskich do pracy w kontekście zwolnienia lekarskiego (L4) i zmiany pracodawcy. Wyjaśniliśmy, że nowi pracownicy muszą poddać się obowiązkowym badaniom wstępnym przed rozpoczęciem pracy, a skierowanie na te badania wystawia przyszły pracodawca. Istnieją jednak pewne wyjątki od tego obowiązku, zwłaszcza w przypadku ponownego zatrudnienia u tego samego pracodawcy lub zatrudnienia u innego pracodawcy na podobnym stanowisku.

Warto zaznaczyć, że skierowanie na badania wstępne może być wystawione nawet w trakcie zwolnienia lekarskiego, ale samo badanie powinno być przeprowadzone po jego zakończeniu. Termin badania wstępnego powinien być dostosowany do daty rozpoczęcia pracy, a badanie musi być aktualne przez cały okres zatrudnienia. Dla pracodawcy jest to istotne z punktu widzenia przestrzegania przepisów dotyczących medycyny pracy i zapewnienia zdrowia pracowników.

Porady prawne online

Potrzebujesz porady prawnej z zakresu prawa pracy? Nasi doświadczeni prawnicy są gotowi pomóc Ci w zrozumieniu przepisów i udzielić odpowiedzi na twoje pytania. Oferujemy konsultacje online, które pozwolą Ci poznać swoje prawa i obowiązki. Opisz nam swój problem w formularzy pod artykułem i zadaj pytania.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
2. Wyrok Sądu Najwyższego, I PK 44/02, OSNP 2004/12/209

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu