.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Badania lekarskie do pracy podczas zwolnienia L4

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 12.04.2021 • Zaktualizowane: 12.04.2021

Obecnie jestem na L4 do 8 lutego, po ustaniu zatrudnienia. Nowy pracodawca skierował mnie na badania wstępne do medycyny pracy dnia 4 lutego. Czy powinnam badanie wstępnie wykonać po zakończeniu L4, czy mogę je wykonać jeszcze w trakcie L4?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Badania lekarskie do pracy podczas zwolnienia L4

Obowiązkowe badania lekarskie nowego pracownika

Pracodawca jest zobowiązany względem pracownika zapewnić na swój koszt profilaktyczną opiekę lekarską, na którą składają się trzy rodzaje badań: wstępne, okresowe oraz kontrolne. W świetle art. 229 Kodeksu pracy (K.p.) pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. A zatem nowi pracownicy przed podjęciem pracy muszą poddać się obowiązkowym badaniom lekarskim. Skierowanie na badania wstępne wydaje przyszły pracodawca. Wyjątek od tej reguły, zgodnie z którą każdy nowo zatrudniony pracownik powinien zostać poddany badaniom wstępnym, w myśl 229 § 11-2 K.p., stanowią przypadki:

 

  1. osoby ponownie przyjmowanej do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą, a także
  2. osoby przyjmowanej do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, bądź pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą, jeżeli przedstawi pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy; zwolnienie to nie dotyczy osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, o których mowa w § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.).

 

Tym samym, jeżeli pracodawca po analizie przedstawionego przez pracownika skierowania dołączonego do orzeczenia z badań kontrolnych uzna, że warunki pracy odpowiadają tym, na jakich zamierza go zatrudnić, będzie uprawniony do odstąpienia od obowiązku kierowania pracownika na badania wstępne.

 

Pani już jednak takie skierowanie otrzymała. Dopuszczalne jest, aby zostało ono wystawione jeszcze w trakcie przebywania pracownika na zwolnieniu. Natomiast samo badanie powinno zostać przeprowadzone już po zakończeniu zwolnienia. Zatem jeżeli ma Pani czas na wykonanie badania wstępnego do 4 lutego, a L4 kończy się później, to winna Pani wystąpić do nowego pracodawcy o wystawienie nowego skierowania na badanie.

 

Najpierw badania wstępne, potem dopuszczenie do pracy

Jeśli chodzi o ramy czasowe, w jakich powinny być wykonane badania wstępne, ustawodawca stawia w art. 229 § 4 K.p. dwa warunki:

 

  1. Badania wstępne należy przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy; w przeciwnym razie dopuszczenie pracownika do pracy jest naruszeniem prawa. W praktyce oznacza to, że badania wstępne powinny być dokonane najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika.
  2. W dniu rozpoczęcia pracy (i przez cały okres jej świadczenia) badania powinny być aktualne.

 

To, czy badania są aktualne, wynika przede wszystkim z treści zaświadczenia lekarskiego, w którym powinna być wskazana data następnego badania, jednak staje się nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia pracownika (wyrok SN z 18 grudnia 2002 r., I PK 44/02, OSNP 2004/12/209).

 

W czasie Pani zwolnienia lekarskiego, a dodatkowo mamy stan pandemiczny, stan Pani zdrowia może nie pozwolić na orzeczenie stanu dopuszczającego do pracy. Ponadto w przypadku zalecenia leżenia Pani wizyta w medycynie pracy może skończyć się nakazem zwrotu świadczenia chorobowego przez Pani pracodawcę (pierwsze 30 dni L4 płaci pracodawca ) lub ZUS. Zatem należałoby wytłumaczyć nowemu pracodawcy, że do 8 lutego przebywa Pani na zwolnieniu lekarskim i w tym czasie nie może Pani wykonać badać lekarskich.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »