Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nielegalne użytkowanie gruntu

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 30.03.2016

Przez 16 lat mieszkałem w nieruchomości (domu + grunty), gdzie fragment działki była użytkowana na podstawie dokumentu z lat 60-tych podpisanego przez rejenta. W tym roku sprzedałem całą nieruchomość włącznie z tym kawałkiem. Sąsiad dopatrzył się po tych 16 latach, że działka, na której rósł mój las, należy do niego. W tej chwili postawił mi warunek (jako byłemu właścicielowi), że albo płacę mu 16 tys. zł za nielegalne użytkowanie jego gruntu (niestety dokument od rejenta zaginął), albo odda sprawę do sądu. Mowa o 25 arach. Czy tak może być, czy będę musiał ponieść jakieś koszty za użytkowanie działki? Dlaczego czekał tyle lat, chyba żeby więcej zarobić? Sąsiad zaczął węszyć zysk, gdy dowiedział się od obecnych właścicieli, że zaginął im dokument od rejenta. Proszę o pilną odpowiedź!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli użytkuje Pan cudzy grunt, to teoretycznie właściciel gruntu może żądać tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie. Podstawą tego roszczenia jest przepis art. 224 Kodeksu cywilnego, który poniżej przytaczam:

 

„Art. 224. § 1. Samoistny posiadacz w dobrej wierze nie jest obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i nie jest odpowiedzialny ani za jej zużycie, ani za jej pogorszenie lub utratę. Nabywa własność pożytków naturalnych, które zostały od rzeczy odłączone w czasie jego posiadania, oraz zachowuje pobrane pożytki cywilne, jeżeli stały się w tym czasie wymagalne.

§ 2. Jednakże od chwili, w której samoistny posiadacz w dobrej wierze dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy. Obowiązany jest zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył.”

 

Może Pan zatem bronić się przed ewentualnymi roszczeniami tym, że był Pan posiadaczem w dobrej wierze, bo korzystał Pan z części gruntu na podstawie dokumentu, który niestety zaginął. W ewentualnym postępowaniu sądowym będzie Pan mógł powoływać np. świadków na tę okoliczność, że była taka właśnie umowa pomiędzy Państwem – o ile oczywiście świadkowie tacy są.

 

Posiadanie w dobrej wierze wyłącza bowiem możliwość domagania się wynagrodzenia za bezumowne korzystanie.

 

Natomiast sama możliwość żądania takiego wynagrodzenia objęta jest przedawnieniem i jeśli Pan się sprzeciwi żądaniu i podniesie tzw. zarzut przedawnienia to maksymalnie może właściciel gruntu uzyskać wynagrodzenie za 10 lat wstecz.

 

Tu wyjaśniam, że w myśl art. 229. § 1 Kodeksu cywilnego roszczenia właściciela przeciwko samoistnemu posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków lub o zapłatę ich wartości, jak również roszczenia o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

 

Rozumiem, że gruntu Pan nie zwrócił, jeszcze więc może się Pan powołać na 10-letni ogólny termin przedawnienia, jest to najdłuższy termin przedawnienia roszczeń majątkowych.

 

Dodam jeszcze na koniec, że właściciel gruntu może się domagać jedynie kwoty odpowiadającej wartości czynszu za taką powierzchnię. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 lipca 2012 roku, sygn. akt I CSK 641/11 wyraźnie określił, że wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w art. 224 § 2 K.c., powinna odpowiadać stawkom za korzystanie z rzeczy określonego rodzaju, biorąc pod uwagę ceny występujące na rynku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - 7 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki