Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie gospodarstwa rolnego w zamian za emeryturę rolniczą a zachowek

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 17.12.2019

Matka zapisała gospodarstwo rolne swojemu synowi w związku z przejściem na emeryturę rolniczą. Ja jako jedyna siostra nic nie otrzymałam od rodziców ani brata. Brat zmarł 10 lat przed matką i się okazało, że ma dwoje nieślubnych dzieci. Minęły 4 lata od śmierci matki. Czy mogę żądać zachowku od nieślubnych dzieci brata?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekazanie gospodarstwa rolnego w zamian za emeryturę rolniczą a zachowek

Fot. Fotolia

Z Pani pytania wynika, że gospodarstwo rolne zostało przekazane Pani bratu w zamian za uzyskanie przez Pani mamę emerytury rolniczej. Przekazanie gospodarstwa rolnego w zamian za emeryturę rolniczą następowało w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Przekazanie gospodarstwa rolnego w zamian za emeryturę rolniczą

Jeżeli zatem Pani mama zawarła z Pani bratem nie zwykłą umowę darowizny, a notarialną umowę przekazania gospodarstwa rolnego w zamian za emeryturę rolniczą, to będzie to dla Pani niekorzystna sytuacja. Orzecznictwo sądowe stoi bowiem na stanowisku, że takie przekazanie gospodarstwa nie jest uznawane za darowiznę i dlatego nie uwzględnia się wartości przekazanego gospodarstwa przy obliczaniu zachowku należnego osobie uprawnionej.

Wartości gospodarstwa rolnego przekazanego następcy nie uwzględnia się przy ustalaniu zachowku

W uchwale Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 19 lutego 1991 r. (sygn. akt. III CZP 4/91) stwierdzono, iż wartości gospodarstwa rolnego przekazanego następcy nie uwzględnia się przy ustalaniu zachowku.

 

W wyroku z dnia 19 lipca 2006 r. (sygn. akt. VI ACa 99/2006) Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, iż umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego następcy w zamian za świadczenie z ubezpieczenia społecznego wobec zawarcia w niej elementów z różnych dziedzin prawa ma niejednorodny charakter, jednakże ze względu na zakres regulacji oraz cel, jakiemu ma służyć, nie może być ona z punktu widzenia zachowku traktowana tak, jak umowa darowizny w rozumieniu przepisu art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.), a tylko takie darowizny doliczane są do spadku przy obliczaniu zachowku po myśli przepisu art. 993 K.c.

 

Sądy, odmawiając zaliczenia wartości gospodarstwa rolnego przekazanego następcy do spadku przy obliczaniu zachowku, powołują się przede wszystkim na niejednorodny charakter umowy z następcą, co powoduje, że takiej umowy nie można uznać za darowiznę.

 

Jest też drugi aspekt tej sprawy – śmierć Pani brata przed jego (i Pani) mamą. Z tego powodu, nawet gdyby darowizna gospodarstwa rolnego na rzecz Pani brata była zwykłą darowizną, a nie darowizną w zamian za emeryturę rolniczą, to i tak nie byłaby darowizną doliczaną do spadku. Nie jest to bowiem darowizną na rzecz spadkobiercy mamy, ani na rzecz uprawnionego do zachowku. Pani brat, skoro zmarł przed mamą, nie jest ani jej spadkobiercą, ani osobą uprawnioną do zachowku po mamie. Nie może być bowiem spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje (art. 927 § 1 K.c.). W obecnej sytuacji spadkobiercami ustawowymi po Pani mamie są: dzieci Pani zmarłego brata i Pani.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus cztery =

»Podobne materiały

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Złożyłam wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony 21 października 2013 r. Obowiązuje mnie miesięczny okres wypowiedzenia. Pracodawca podpisał dokument z dopiskiem o treści: „W uzasadnionym wypadku okres wypowiedzenia może zostać skrócony na wniosek pracownika bez roszczeń żadnej z

 

Zajęcie części odziedziczonego mieszkania przez komornika

Jestem współwłaścicielką niezamieszkałego już mieszkania (spadek) po rodzicach. Drugim współwłaścicielem jest brat mieszkający poza Polską. Brat ma długi alimentacyjne i komornik zajął jego część lokalu. Mam klienta na mieszkanie, chciałam podpisać ugodę z byłą żoną brata odnośnie natychmiastowej sp

 

Honorarium adwokata za prowadzenie sprawy o zachowek

Ile może wynosić honorarium adwokata za prowadzenie sprawy o wypłacenie zachowku? Czy są jakieś rozporządzenia prawne odnośnie jego wysokości, czy honorarium 5% albo 10% od otrzymanego zachowku jest przeciętne, czy raczej wysokie? Czy adwokat prowadzący sprawę o zachowek stara się o obliczenie całoś

 

Mieszkanie w zamian za opiekę a zachowek dla rodzeństwa

W 2012 r. w zamian za opiekę otrzymałam od rodziców w formie darowizny mieszkanie. Jest nas siedmioro rodzeństwa, ale tylko ja zajmowałam się rodzicami. Tata zmarł w 2013 r., a mama w ubiegłym roku. Rodzice byli bardzo chorymi ludźmi: tata był po wylewie, a mama miała daleko posuniętą demencję. Jedn

 

Ucieczka z zakładu poprawczego i brak działania policji

Syn rok temu okradł sklep. Został zatrzymany i skierowany do zakładu poprawczego na dwa lata. Uciekł jednak z poprawczaka, obecnie ukrywa się u kolegi. Ze strony policji jest brak jakichkolwiek działań i nikt nie interesuje się jego osobą, a ja nie wiem, czy dla jego dobra zgłosić na policję miejsce

 

Zakaz opuszczania Polski

Mam zakaz opuszczania kraju. Chciałem wyjechać na kilka dni za granicę, stawiając się w terminie na kolejny dozór. Czy w np. Niemczech podczas wycieczki mogę zostać zatrzymany? Czy policja w UE wie o moim zakazie?

 

Dyrektor nie wyraził zgody na pracę w drugiej szkole

Pracuję w dwóch szkołach na umowie na czas nieokreślony na podstawie mianowania. Na podstawie nowych przepisów prawa oświatowego dyrektor szkoły wskazanej jako pierwsze miejsce pracy nie wyraził zgody na pracę w drugim i zrobił to po zakończeniu ruchu służbowego. Wskazałam teraz jako pierwsze miejsc

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »