Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykup dzierżawionej działki od Lasów Państwowych

Autor: Piotr Brożyński • Zaktualizowane: 13.01.2021

Interesuje mnie wykup działki dzierżawionej już kilka lat od Lasów Państwowych. Jak rozpocząć działania, jak sporządzić wniosek o wykup i gdzie składać – do najbliższego nadleśnictwa czy do generalnej dyrekcji? Jakiś czas temu w nadleśnictwie poinformowano mnie, że nie sprzedadzą tej działki. Na mapie oznaczona jest symbolem R VI i graniczy bezpośrednio z działką, na której jest dom, który wykupili moi rodzice od lasów państwowych, a później w drodze darowizny przekazali ją mi.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykup dzierżawionej działki od Lasów Państwowych

Fot. Fotolia

Zakup nieruchomości znajdującej się w zarządzie Lasów Państwowych

Zasadniczo tryb sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych reguluje art. 38 ustawy o lasach. Wskazuje on, iż „sprzedaż lasów, gruntów i inne nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych może następować w następujących przypadkach:

 

1) zbywania udziałów lasów stanowiących własność Skarbu Państwa we współwłasnościach;

2) regulacji granicy polno-leśnej;

3) stwierdzenia przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów, budynków i budowli na potrzeby gospodarki leśnej;

4) zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze;

5) podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa”.

Wykup działki dzierżawionej od Lasów Państwowych

W Pana przypadku zastosowanie prawdopodobnie mógłby mieć ewentualnie punkt nr 3 dotyczący stwierdzenia nieprzydatności gruntów na potrzeby gospodarki leśnej. Decyzję w tym zakresie, jak wynika z przepisu, będzie jednak podejmował nadleśniczy. Samo złożenie wniosku nie gwarantuje zatem czy do sprzedaży w ogóle dojdzie. Złożenie przez Pana wniosku będzie miało bowiem charakter nieformalny (nie jest to tryb przewidziany ustawą). Rozpoczęcie procedury sprzedaży będzie zależało od uznania nadleśnictwa, czy w danym przypadku zaistniały wskazane przesłanki. Niemniej nawet gdyby przesłanki były spełnione nadleśnictwo ma dowolność w rozpoczęciu procedury sprzedaży. Założyłem przy tym, iż w przedstawionym wypadku dzierżawiona działka nie jest zabudowana (lub nie ma tam rozpoczętej budowy), w takim bowiem przypadku procedura wyglądałaby w inny sposób.  

Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych

Ponadto sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych następuje w drodze przetargu publicznego. W przypadku gdy dwukrotnie przeprowadzony przetarg zakończy się wynikiem negatywnym wówczas przedmiot sprzedaży można zbyć w drodze negocjacji cenowej. (art. 38 ust. 4).

 

Wniosek należało by złożyć do nadleśnictwa. Jednak na sprzedaż zgodę wydać musi Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Nadleśniczy może jednak samodzielnie sprzedać grunty leśne i nieleśne o powierzchni do 1 ha, jeśli stanowią enklawę wśród gruntów innej formy własności. (art. 38 ust. 3). Należy także zaznaczyć, iż w razie sprzedaży położonych w granicach administracyjnych miasta lasów, gruntów i innych nieruchomości, gminie służy prawo pierwokupu. (art. 38 ust. 5).

 

Wspomniany wniosek powinien z pewnością zawierać określać dokładne dane działki, w tym jej obszar miejsce położenia, Pana dane, a także jak się wydaje również proponowaną wstępnie cenę zakupu działki. Wniosek powinien wskazywać na chęć zakupu działki w ramach przetargu nieograniczonego, a także negocjacji cenowej.

Przetarg na nieruchomość znajdującą się w zarządzie Lasów Państwowych

Szczegółowe zasady przetargu określone są w rozporządzenie Ministra Środowiska w dniu 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.

 

Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia „ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez:

 

1) wywieszenie w siedzibie jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, którą kieruje sprzedający;

2) zamieszczenie na stronach internetowych jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, którą kieruje sprzedający;

3) zamieszczenie w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu”.

 

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na miesiąc przed terminem przetargu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium nie może być niższe niż 5% ceny wywoławczej nieruchomości i wyższe niż 20% tej ceny. Ogłoszenie będzie zawierało informację, w jaki sposób zgłosić swój udział w przetargu i w jaki sposób wpłacić wadium, aby skutecznie wziąć w przetargu udział.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus I =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki