Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wykup dzierżawionej działki od Lasów Państwowych

Autor: Piotr Brożyński • Opublikowane: 18.11.2018

Interesuje mnie wykup działki dzierżawionej już kilka lat od Lasów Państwowych. Jak rozpocząć działania, jak sporządzić wniosek o wykup i gdzie składać – do najbliższego nadleśnictwa czy do generalnej dyrekcji? Jakiś czas temu w nadleśnictwie poinformowano mnie, że nie sprzedadzą tej działki. Na mapie oznaczona jest symbolem R VI i graniczy bezpośrednio z działką, na której jest dom, który wykupili moi rodzice od lasów państwowych, a później w drodze darowizny przekazali ją mi.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wykup dzierżawionej działki od Lasów Państwowych

Fot. Fotolia

Zasadniczo tryb sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych reguluje art. 38 ustawy o lasach. Wskazuje on, iż „sprzedaż lasów, gruntów i inne nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych może następować w następujących przypadkach:

 

1) zbywania udziałów lasów stanowiących własność Skarbu Państwa we współwłasnościach;

2) regulacji granicy polno-leśnej;

3) stwierdzenia przez nadleśniczego nieprzydatności gruntów, budynków i budowli na potrzeby gospodarki leśnej;

4) zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze;

5) podyktowanych ważnymi względami gospodarczymi lub społecznymi, o ile nie narusza to interesu Skarbu Państwa”.

 

W Pana przypadku zastosowanie prawdopodobnie mógłby mieć ewentualnie punkt nr 3 dotyczący stwierdzenia nieprzydatności gruntów na potrzeby gospodarki leśnej. Decyzję w tym zakresie, jak wynika z przepisu, będzie jednak podejmował nadleśniczy. Samo złożenie wniosku nie gwarantuje zatem czy do sprzedaży w ogóle dojdzie. Złożenie przez Pana wniosku będzie miało bowiem charakter nieformalny (nie jest to tryb przewidziany ustawą). Rozpoczęcie procedury sprzedaży będzie zależało od uznania nadleśnictwa, czy w danym przypadku zaistniały wskazane przesłanki. Niemniej nawet gdyby przesłanki były spełnione nadleśnictwo ma dowolność w rozpoczęciu procedury sprzedaży. Założyłem przy tym, iż w przedstawionym wypadku dzierżawiona działka nie jest zabudowana (lub nie ma tam rozpoczętej budowy), w takim bowiem przypadku procedura wyglądałaby w inny sposób.  

 

Ponadto sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych następuje w drodze przetargu publicznego. W przypadku gdy dwukrotnie przeprowadzony przetarg zakończy się wynikiem negatywnym wówczas przedmiot sprzedaży można zbyć w drodze negocjacji cenowej. (art. 38 ust. 4).

 

Wniosek należało by złożyć do nadleśnictwa. Jednak na sprzedaż zgodę wydać musi Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Nadleśniczy może jednak samodzielnie sprzedać grunty leśne i nieleśne o powierzchni do 1 ha, jeśli stanowią enklawę wśród gruntów innej formy własności. (art. 38 ust. 3). Należy także zaznaczyć, iż w razie sprzedaży położonych w granicach administracyjnych miasta lasów, gruntów i innych nieruchomości, gminie służy prawo pierwokupu. (art. 38 ust. 5).

 

Wspomniany wniosek powinien z pewnością zawierać określać dokładne dane działki, w tym jej obszar miejsce położenia, Pana dane, a także jak się wydaje również proponowaną wstępnie cenę zakupu działki. Wniosek powinien wskazywać na chęć zakupu działki w ramach przetargu nieograniczonego, a także negocjacji cenowej.

 

Szczegółowe zasady przetargu określone są w rozporządzenie Ministra Środowiska w dniu 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.

 

Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia „ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez:

 

1) wywieszenie w siedzibie jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, którą kieruje sprzedający;

2) zamieszczenie na stronach internetowych jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, którą kieruje sprzedający;

3) zamieszczenie w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu”.

 

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na miesiąc przed terminem przetargu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium nie może być niższe niż 5% ceny wywoławczej nieruchomości i wyższe niż 20% tej ceny. Ogłoszenie będzie zawierało informację, w jaki sposób zgłosić swój udział w przetargu i w jaki sposób wpłacić wadium, aby skutecznie wziąć w przetargu udział.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - pięć =

»Podobne materiały

Wąska droga dojazdowa

Prowadzę hotelik w miejscowości nadmorskiej. Od 10 lat staram się, by gmina poszerzyła drogę dojazdową do mojego ośrodka (droga ma 205 cm). Gmina robi same problemy, nie wywiązuje się z obowiązku odśnieżania, ignoruje moje liczne doniesienia o niebezpieczeństwach. Dodam też, że straciłam wielu

 

Śmierć strony postępowania administracyjnego

W 2007 r. rodzice nabyli mieszkanie (współwłasność). Blok stoi na działce będącej w użytkowaniu wieczystym. Wspólnota wystąpiła z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Rodzice ustanowili mnie swoim pełnomocnikiem. Po jakimś czasie zmarł mój tata. Nie przeprowad

 

Zamiana działki ze Skarbem Państwa

Moja mama jest właścicielem działki położonej w mieście. Na działkę był zatwierdzony 5 lat temu plan zagospodarowania. Chcemy tę działkę wymienić na inną (o podobnej powierzchni), należącą do Skarbu Państwa. Na tę działkę także był zatwierdzony plan miejscowy (3 lata temu). Co byłoby dla nas korzyst

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »