.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Dotacja dla męża a podpis na umowie żony

• Opublikowano: 02-01-2022 • Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mąż ma przyznaną dotację z urzędu pracy na 150 000 zł. Musi mieć żyranta – kto może nim być? Ja nie pracowałam do tej pory, nie mamy rozdzielności majątkowej. Mąż twierdzi, że muszę pojechać z nim do urzędu i podpisać umowę związaną z jego dotacją. Ja się tego obawiam. Nie chcę być zobowiązana do spłaty tej dotacji, jeśli np. mężowi coś się stanie. Co mam podpisać? Czym mnie to obciąży? Mam swoje mieszkanie własnościowe.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dotacja dla męża a podpis na umowie żony

Zgoda na otrzymanie dotacji przez męża

Nikt nie może Pani zmusić do podpisania umowy. Musi Pani jednak wiedzieć, że zaciągnięcie zobowiązania na taka kwotę wymaga zgody małżonka, Pani nie jest tam żyrantką – chyba że co innego wynika z umowy, ale jako małżonka musi Pani wyrazić zgodę na takie zobowiązanie – inaczej UP może odmówić udzielenia wsparcia.

 

Pani zgoda jest wymagana, dopóki pozostajecie we wspólności ustawowej, jeśli zawrzecie umowę o rozdzielności majątkowej – Pani zgoda ani podpis nie będą potrzebne. Podpisując tę umowę, będzie Pani odpowiadała za to zobowiązanie solidarnie z mężem.

Solidarna odpowiedzialność małżonków za zobowiązania

Zgodnie z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

 

„§ 1. Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania:

1) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków;

2) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal;

3) czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia i wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;

4) darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.

§ 3. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

§ 4. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna”.

 

Przepis wskazuje zatem sytuacje, w których zgoda współmałżonka na dokonanie określonej czynności jest konieczna, a także skutki braku takiej zgody.

 

Co prawda przepis nie wymaga w tym wypadku zgody, ale UP żąda jej z uwagi na możliwość egzekucji z majątku wspólnego.

 

Kwestię znaczenia i skutków zgody współmałżonka reguluje art. 41, który stanowi: „Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków” (§ 1). „Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa” (§ 2). „Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9” (§ 3).

 

Procesową realizację ww. regulacji stanowi art. 787 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika”.

 

Ponieważ przepis art. 30 Kodeksu rodzinnego dla przyjęcia solidarnej odpowiedzialności małżonków wymaga, by zaciągane zobowiązania służyły zaspokajaniu zwykłych potrzeb rodziny, a ewentualna solidarność dłużników (art. 366 Kodeksu cywilnego), uprawnia do żądania regresowego (art. 376), jego obciążają powinności dowodowe w tym zakresie (art. 6).

 

Dla urzędu jest to zabezpieczenie. Jeśli zawrzecie umowę o rozdzielności majątkowej – nie będzie to konieczne – Pani podpis. UP będzie zapewne żądał zabezpieczeń, żyranta, weksla – innych. Ale wówczas obejdzie się bez Pani podpisu jako małżonki.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu