.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od spadków i darowizn

W podkategorii: Artykuły | Pytania i odpowiedzi |

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 221 | Wyświetlono: 1-20

Co można odliczyć od podatku od spadku?

Dzisiaj odbyła się sprawa spadkowa po moim wujku. Żyje żona, więc jest to 1/2 spadku. Czy jeżeli ja opłacam podatki i wszystkie świadczenia, to mogę je odliczyć od podatku od nabycia spadku? Czy są jeszcze inne możliwości odliczeń i jakie dokumenty muszę przedstawić w urzędzie...

Darowizna dla syna i jego żony a podatek

Moja teściowa ma kamienicę, której jest współwłaścicielem. Podczas podziału tej nieruchomości na konkretnych właścicieli, chciałaby od razu przepisać w formie darowizny swoją część na dwóch synów (jeden z nich jest moim mężem), dwa mieszkania. Wiem, że darowizna na rzecz...

Darowizny pieniędzy od najbliższej rodziny

Chciałbym zapytać o możliwość wielokrotnej darowizny w rodzinie. Konkretnie – chcę otrzymać darowiznę od brata (około 350 tys. zł) oraz od rodziców (około 150 tys. zł). Już raz dostałem darowiznę od brata (kwota 200 tys. zł, w 2018 r.), był to przelew na konto, niestety...

Formularz SD-3 złożony po latach

Razem z bratem jesteśmy spadkobiercami mieszkania po naszych rodzicach w równych częściach po 50%. Posiadamy akty notarialne, poświadczenia dziedziczenia oraz protokoły dziedziczenia i oświadczenia o prostym przejęciu spadku. Obydwa dokumenty są wystawione w 2014 r. Niestety nie...

Zwrot niechcianej darowizny pieniędzy a poinformowanie urzędu skarbowego

Dostałam od rodziców darowiznę pieniężną na zakup mieszkania przelewem na konto. Tytuł przelewu: „darowizna na zakup mieszkania”. Nie konsultowano tego ze mną i nie mam zbyt dobrych relacji z rodzicami, w związku z tym nie chce przyjąć tych pieniędzy. Jak mogę to...

Czy do darowizny pieniędzy potrzebna jest umowa?

Dostałam od ojca z USA darowiznę pieniężną przelewem, ale w tytule nie wpisał „darowizna”. Czy ojciec powinien spisać umowę darowizny przed datą wysłania pieniędzy? Czy może spisać taką umowę i mi ją przesłać pocztą? Czy na druku SD-Z2 pod datą nabycia i datą...

Czy przelew na wspólne konto małżonków trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego?

W 1999 roku, po śmierci mojego ojca na podstawie prawomocnego wyroku sądu nabyłam w spadku 1/3 mieszkania. W 2019 roku aktem notarialnym zawarłam z moim bratem umowę sprzedaży mojego udziału w spadku. Kwotę z tytułu sprzedaży, o której mowa w akcie notarialnym, brat wpłacił na...

Pieniądze na zakup mieszkania dla dziecka czy darowizna mieszkania po zakupie?

Chcemy kupić córce mieszkanie. Sporządziliśmy umowę wstępną, z której wynikało, że nabywcą mieszkania jest córka. Zaliczkę wpłaciliśmy my – z naszego konta. Resztę kwoty mamy zamiar przelać córce, by dokonała zakupu. Urzędnik stwierdził, że to niezgodne z...

Darowizna samochodu w rodzinie a podatek

Poszukuję informacji na temat opodatkowania darowizny w rodzinie. Chodzi o samochód, który jest obecnie własnością mojego męża oraz teściowej po połowie udziałów. Z mężem mamy wspólność majątkową, auto zostało zakupione już po naszym ślubie, jego wartość to ok. 25 tys....

Darowizna pieniędzy w rodzinie - zgłoszenie do urzędu skarbowego

Brat mojego ojca chciałby przekazać mu w darowiźnie 25 tys. zł. Pieniądze te pochodzą ze sprzedaży nieruchomości w 2015 r. i stryj przechowuje je w gotówce w domu. Z kolei wujek ojca (brat dziadka) chciałby darować tacie 8 tys. zł – to oszczędności z odkładanej emerytury,...

Deklaracja SD-3 po terminie i czynny żal

W trójkę odziedziczyliśmy mieszkanie ze spadku. Spadkodawca nie był naszym bliskim krewnym, czyli nie jesteśmy z grupy 0 ani z grupy 1. Chcemy sprzedać mieszkanie, a dwóch z nas chce kupić nowy lokal mieszkalny, z tym że jego właścicielem będzie jedna osoba. Trzeci udziałowiec...

Czy pożyczkę dla córki trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?

W 2019 r. córka chciała wziąć kredyt na cele budowlane, ale okazało się, że nie ma zdolności kredytowej. Wtedy ja jako jej matka zaproponowałam, że wezmę kredyt, a ona będzie go spłacała. Bank udzielił mi kredytu w kwocie 40 tysięcy złotych na 4 lata i przelał te pieniądze...

Przekazanie pieniędzy siostrze za remont domu - w jakiej formie przekazać?

Mam pytanie odnośnie przekazania siostrze pieniędzy. Nie wiem, w jakiej formie można zawrzeć z nią umowę i jakie będą jej skutki podatkowe. Siostra poniosła nakłady na remont domu rodziców, a my z mężem chcemy te pieniądze zwrócić. W jakiej formie zawrzeć umowę, aby było...

Brak pieniędzy na podatek od spadku

Dostałam wyrokiem sądu (testament) w spadku 1/4 część mieszkania, od której musze odprowadzić do urzędu skarbowego podatek. Jest to duża suma pieniędzy, która przekracza moje możliwości finansowe. Czy mogę zrzec się spadku na rzecz jednej z osób, z powodu braku pieniędzy na...

Czy trzeba zameldować się w darowanym mieszkaniu?

Babcia chce przepisać na mnie mieszkanie w akcie darowizny. Jesteśmy umówione do notariusza w celu sporządzania aktu darowizny. Jako wnuczka jestem zwolniona z podatku, ale czy ta ulga przepadnie, jeżeli nie zamelduję się w darowanym mieszkaniu? Nie chciałabym się tam meldować, a tym...

Darowizna dla wnuka mieszkającego za granicą a podatek w Polsce

Zamierzam podarować wnukowi, który na stale mieszka za granicą, w Wielkiej Brytanii, kilka tysięcy funtów (darowizna w GBP) przelewem na jego konto w banku londyńskim. Wnuk jest obywatelem polskim. Czy darowizna ta będzie wolna od podatku w Polsce?

Testament notarialny a konieczność zgłoszenia spadku do US

Moja mama miała z ojcem testament naprzemienny spisany u notariusza, ojciec zmarł w roku 2017, mama złożyła w sądzie wniosek o nabycie spadku po tacie. Postanowienie o nabyciu spadku uprawomocniło się w 2019 roku. Teraz mama dowiedziała się, że w ciągu 6 miesięcy należało...

Mieszkanie od mamy i spłata siostry - jak się zabezpieczyć?

Zamierzam podpisać akt notarialny z siostrą i mamą, w którym będzie zapisane, że mama oddaje nam mieszkanie, a ja spłacam siostrze połowę jej udziałów z mieszkania. Aby uniknąć podatku dochodowego, siostra chce, żeby w tytule przelewu tej spłaty było słowo...

Niezgłoszenie darowizny w terminie - czynny żal

Dostałam darowiznę od mamy w kwocie 160 000 zł, w tym roku. Termin 6 miesięcy minął, a ja zapomniałam zgłosić darowizny do US. W tytule przelewu nie ma informacji „darowizna”. Co mogę zrobić, aby ponieść najniższe koszty? Czy można to zgłosić jako pożyczkę? Czy...

Darowizna dla wnuka męża a podatki

Mój mąż zmarł w tym roku. Z pierwszego małżeństwa miał 3 dzieci i 7 wnuków. Obecnie chciałabym darować wnukowi męża określoną kwotę pieniędzy wraz z umową darowizny na zakup mieszkania. Mąż chciał to zrobić, ale nie zdążył – zmarł nagle. Czy mogę to zrobić bez...

»Artykuły

Ilość: 5 | Wyświetlono: wszystkie

Zbycie otrzymanego lokalu a ulga w podatku od spadków i darowizn

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn przewidują ulgę w podatku od nabytego w drodze dziedziczenia lub darowizny budynku lub lokalu mieszkalnego. Przysługuje ona zarówno osobom z I, II jak i III grupy podatkowej (w przypadku podatku od darowizny ulga przysługuje tylko I grupie...

Dziedziczenie a urząd skarbowy

Otrzymanie spadku co do zasady wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku. Zwolnione z tego obowiązku są między innymi osoby należące do najbliższej rodziny spadkodawcy. Muszą one jednak w odpowiednim terminie dokonać zgłoszenia nabycia spadku do naczelnika właściwego urzędu...

Opieka nad spadkodawcą jako warunek skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn

Autor omawia instytucję umowy o opiekę nad spadkodawcą, jako warunek zastosowania tzw. ulgi mieszkaniowej dla nabywców zaliczanych do III grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn.

Dziedziczenie praw do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej

Autor wyjaśnia, czym jest i jak jest opodatkowane dziedziczenie praw do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Zagadnienia dotyczące podatku od spadków i darowizn

W artykule objaśnione zostały zagadnienia dotyczące podatku od spadków i darowizn. Zawiera on między innymi informacje o procedurze jego naliczania, a także kto i w jakich okolicznościach może ubiegać się zwolnienie z obowiązku uiszczenia tej należności.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton