.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od spadków i darowizn

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 101 | Wyświetlono: 1-20

Wypłata pieniędzy z konta zmarłego na pokrycie kosztów pogrzebu

Po śmierci małżonki wypłaciłem z konta środki na pokrycie kosztów pogrzebu. Było to 10 tys. zł. Czy muszę wykazać te środki w deklaracji SD-Z2?

Jak zakwalifikować utrzymywanie dziecka na studiach?

Nasz syn studiuje dziennie. Zadeklarowaliśmy, że dopóki studiuje, będziemy pokrywać wydatki związane z utrzymaniem, najmem mieszkania, opieką lekarską, czesnym. Syn podjął pracę na umowę-zlecenie (będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości wystarczającej na zaspokojenie jego...

Darowizna nieruchomości dla córki i darowizna pieniężna od córki a podatek

Otrzymaliśmy darowiznę pieniężną od córki. Planujemy podarować córce inną nieruchomość (domek z działką w górach). Czy urząd skarbowy może uznać tę wymianę dóbr za podlegającą opodatkowaniu?

Darowizna wkładu mieszkaniowego ze spadku a zwolnienie z podatku

Ja i mój brat otrzymaliśmy odziedziczony po rodzicach zwrot wkładu mieszkaniowego ze spółdzielni mieszkaniowej. Wcześniej złożyliśmy w urzędzie skarbowym formularz SD-Z2 o przyjęciu spadku. Brat postanowił oddać mi swoją część pieniędzy, czyli 70 tys. zł. Całość...

Spłata kredytu żony przez męża zaciągniętego przed ślubem a podatek

Kupiłam 9 lat temu mieszkanie na kredyt, który do tej pory spłacam. W międzyczasie wyjechałam za granicę i wyszłam za mąż. Teraz chcielibyśmy kredyt mieszkaniowy spłacić, tylko że praktycznie spłaciłby go mój mąż, ponieważ od pewnego czasu ja nie pracuję i jestem na jego...

Optymalna forma przekazania nieruchomości przez wujka - sprzedaż czy darowizna?

Wujek, brat mojej mamy, chce mi przepisać nieruchomość – mieszkanie, które niedługo nabędzie. Zastanawiamy się, w jakiej formie powinno to nastąpić, żeby uniknąć płacenia wysokich podatków. Jaki sposób byłby optymalny, darowizna, sprzedaż? Dodam, że możemy nabyć (z...

Instalacja pompy i fotowoltaiki jako cel mieszkaniowy

Czy wykonanie instalacji pompy ciepła wraz z fotowoltaiką można traktować jako cel mieszkaniowy w przypadku otrzymania darowizny? Zgłosiłam darowiznę, ale po terminie. Szukam sposobu na uniknięcie podatku.

Unieważnienie umowy kredytu we frankach - zrzeczenie się korzyści finansowych na rzecz jednego kredytobiorcy a podatek

Kilkanaście lat temu przez rodzinę został zakupiony na kredyt dom jednorodzinny – 20% nieruchomości należy do rodziców, a 80% do dorosłego syna. Na zakup został wzięty kredyt we frankach szwajcarskich. Kredytobiorcami są rodzice wraz z synem. Obecnie składany jest pozew do...

Podatek od sprzedaży odziedziczonego mieszkania

Po śmierci matki odziedziczyłem mieszkania. Pierwszy lokal – 50% ja, a 50% moja siostra. Drugi lokal – 25% ja i 2%5 moja siostra. Doszliśmy do porozumienia, że za 10% pierwszego lokalu siostra oda mi swoje 25% drugiego lokalu. Podział wygląda tak: pierwszy lokal 40%, ja 60 %...

Podatek od zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku

Sprawa dotyczy podatku od spadku. W maju 1996 r. zmarła moja matka, nie zostawiając testamentu. Postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku po niej uprawomocniło się w sierpniu 2008 roku, a w dniu 12 lipca 2011 r. zbyłam nieruchomość przed notariuszem. Czy okres 5 lat liczy się...

Wspólne konto a własność pieniędzy

Mam pytanie z zakresu prawa podatkowego. Chciałbym się dowiedzieć, czy muszę wykonać jakieś czynności prawnie i złożyć deklarację o darowiźnie w następującej sytuacji. W 2018 roku założyłem konto wspólne w banku z moją mamą. Mama jest wdową, a ja pozostaję we wspólnocie...

Darowizna od rodziców na budowę domu wspólnie z małżonkiem

Jestem żonaty od 8 lat. Obecnie wraz z żoną buduję dom – mamy wspólność majątkową. Moi rodzice chcą darować mi 100 tys. zł przelew na rachunek bankowy. Oczywiście zgłoszę tę darowiznę do US, aby nie płacić podatku od spadków i darowizn. Na budowę domu mamy...

Pożyczka od rodziców dla syna i synowej

Rodzice męża chcą udzielić mężowi i mnie pożyczki, czyli synowi i synowej. Rodzice na stałe mieszkają w Polsce, my z mężem jesteśmy obywatelami polskimi, którzy mają miejsce zameldowania w Polsce, jednak na stałe mieszkamy w Wielkiej Brytanii. Czy taka pożyczka podlega...

Darowizna przekazana aktem notarialnym a złożenie deklaracji w urzędzie skarbowym

Rzecz dotyczy darowizny z 2006 r., która teraz ma być sprzedana. Przy tej okazji zorientowaliśmy się, że nie złożyliśmy żadnej deklaracji do urzędu skarbowego i nie wiemy, jak teraz tym sobie poradzić. Wiem, że obecnie darowizna przekazana aktem notarialnym nie wymaga...

Pomoc finansowa od rodziców a darowizna

Rodzice chcą przekazać w akcie darowizny działkę budowlaną swoim dzieciom (dwoje dzieci). Dzieci planują wybudować dom na tej działce, przy czym budowa domu finansowana będzie w różnym stopniu przez dzieci, w tym rodzice chcą pomóc finansowo. Czy pomoc finansowa rodziców będzie...

Przelewy w rodzinie - czy trzeba zgłosić darowiznę?

Sprawa dotyczy przelewów w najbliższej rodzinie, czy są to darowizny i czy trzeba zgłaszać je jako darowizny do urzędu skarbowego. Jesteśmy z żoną małżeństwem ponad 25 lat. Nabyliśmy w trakcie małżeństwa działkę, budowałem na niej dom. Ale dom zapisany był tylko na żonę...

Darowizna dla obcokrajowca mieszkającego w Polsce od jego rodziny

Potrzebowałabym porady w kwestii darowizny. Jestem obcokrajowcem (obywatelstwo ukraińskie) i ostatnio dostałam darowiznę od swojej rodziny w postaci gotówki, która później została przeznaczona na wkład własny przy zakupie mieszkania na terenie Polski (kredyt hipoteczny). Darowizna...

Podatek od darowizny w przypadku cudzoziemców zamieszkałych w Polsce

Jestem cudzoziemcem, obywatelem Ukrainy, ale również posiadam obywatelstwo polskie (od marca 2020 r.). Przed otrzymaniem obywatelstwa, mając kartę pobytu stałego, otrzymałem od ojca (obywatela Ukrainy, który po raz pierwszy przyjechał do Polski) darowiznę w gotówce (na terytorium RP)...

Darowizny od rodziny na zakup mieszkania - jak uniknąć podatku?

Sprawa dotyczy darowizn od rodziny na zakup mieszkania, tak aby uniknąć podatku? Wraz z żoną chcieliśmy zakupić mieszkanie. Koszt mieszkania to 400 000 zł. Ja otrzymuję od brata darowiznę w wysokości 200 000 zł, żona od rodziców 100 000 zł. Jesteśmy małżeństwem od 2 lat....

Zgłoszenie spadku do urzędu skarbowego podczas pobytu za granicą

Rok temu zmarł nasz tata. Po jego śmierci wraz z siostrą odziedziczyłam połowę wspólnego majątku rodziców. Część po mamie na mocy testamentu otrzymało moje dziecko. Mieszkam za granicą i z powodu pandemii nie mogłam przyjechać do Polski, a wiem, że muszę złożyć w US do 6...

»Artykuły

Ilość: 7 | Wyświetlono: wszystkie

Zbycie otrzymanego lokalu a ulga w podatku od spadków i darowizn

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn przewidują ulgę w podatku od nabytego w drodze dziedziczenia lub darowizny budynku lub lokalu mieszkalnego. Przysługuje ona zarówno osobom z I, II jak i III grupy podatkowej (w przypadku podatku od darowizny ulga przysługuje tylko I grupie...

Dziedziczenie a urząd skarbowy

Otrzymanie spadku co do zasady wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku. Zwolnione z tego obowiązku są między innymi osoby należące do najbliższej rodziny spadkodawcy. Muszą one jednak w odpowiednim terminie dokonać zgłoszenia nabycia spadku do naczelnika właściwego urzędu...

Czy nabycie spadku podlega opodatkowaniu?

Nabycie majątku w drodze spadkobrania podlega co do zasady opodatkowaniu . Jednak najbliższa rodzina spadkodawcy może być zwolniona z tego przykrego obowiązku. Warunkiem jest zgłoszenie nabycia spadku urzędowi skarbowemu...

Opieka nad spadkodawcą jako warunek skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn

Autor omawia instytucję umowy o opiekę nad spadkodawcą, jako warunek zastosowania tzw. ulgi mieszkaniowej dla nabywców zaliczanych do III grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn.

Dziedziczenie praw do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej

Autor wyjaśnia, czym jest i jak jest opodatkowane dziedziczenie praw do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą

Autor w artykule wyjaśnia, kiedy nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi w kraju.

Zagadnienia dotyczące podatku od spadków i darowizn

W artykule objaśnione zostały zagadnienia dotyczące podatku od spadków i darowizn. Zawiera on między innymi informacje o procedurze jego naliczania, a także kto i w jakich okolicznościach może ubiegać się zwolnienie z obowiązku uiszczenia tej należności.

»Materiały

Ilość: 21 | Wyświetlono: 1-20

« ‹ Poprzednie
1 2
Następne › »

Opodatkowanie darowizny

Opodatkowanie darowizny obliguje każdego obdarowanego do zapłaty podatku od spadków i darowizn. Jednak darowizny między rodzicami i dziećmi zostały z tego obowiązku prawnie zwolnione. Co więcej, zwolnienie to dotyczy również dziadków, pasierbów, sióstr, braci, ojczymów i macoch,...

Spadki i darowizny

Chociaż spadki i darowizny w kontekście obowiązków podatkowych nadal przysparzają kłopotów, świadomość tych obowiązków u podatników podatku od spadków i darowizn, przede wszystkim dzięki zasobom internetowym, jest z roku na rok większa. Cięgle jednak wiodącym problemem jest...

Darowizna bez podatku

Podatek od darowizny ma obowiązek zapłacić osoba obdarowana, chyba że przepisy zwalniają ją z tego obowiązku. Czy miejsce miała będzie darowizna bez podatku zależy od tego, do której grupy podatkowej należą darczyńca i obdarowany. Według stopnia pokrewieństwa ustalono 3 grupy...

Darowizna podatek

Świadomość obowiązków podatkowych u podatników podatku od spadków i darowizn przede wszystkim dzięki zasobom internetowym jest z roku na rok większa. Cięgle jednak wiodącym problemem jest ustalenie prawidłowej podstawy opodatkowania.

Darowizna dla dziecka

Często rodzice stają w obliczu decyzji o przekazaniu swego majątku swoim zstępnym, czyli dzieciom. Chcą w ten sposób zapewnić swym potomkom dostatnie życie, przekazać pieczę nad domem rodzinnym, albo też chcą zaoszczędzić im formalności po swojej śmierci. Mogą to uczynić w...

Podatek od darowizny nieruchomości

Chociaż otrzymanie darowizny wiąże się z obowiązkiem uiszczenia podatku, jednak w pewnych przypadkach osoba obdarowana może być zwolniona z tego obowiązku. Zwolnienie może dotyczyć tak darowizny nieruchomości jak i na przykład środków pieniężnych. Zwolnienie od podatku od...

Podatki od darowizn

Podatki od darowizn płacimy, gdy otrzymamy w drodze darowizny jakiś majątek (może to być nieruchomości, ruchomość, wartość pieniężna, prawa majątkowe itp.). W zależności od tego, do jakiej grupy podatkowej należy obdarowany podatnik wysokość stawki podatku oraz kwoty wolnej od...

Podatek od spadku i darowizn 2011

Podatek od spadku i darowizn 2011 – podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów, ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Minimum wolne od...

Podatki darowizna

Podatki od spadków i darowizn jesteśmy obowiązani zapłacić, gdy otrzymamy w spadku lub w drodze darowizny jakiś majątek np. w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych itp. W zależności od zaliczenia podatnika do poszczególnych grup podatkowych wysokość stawki...

Kwota wolna od podatku

Najpierw należy ustalić, co podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i co nie jest zwolnione z tego podatku, następnie trzeba ustalić jaka jest obowiązująca w danym przypadku kwota wolna od podatku. Kwota ta jest bowiem inna w zależności od tego, do której grupy podatkowej...

Darowizna akcji

Czy darowizna akcji na rzecz dzieci niesie za sobą konieczność odprowadzenia podatku? Warto wiedzieć, że nie. Darowizna akcji na rzecz osoby bliskiej nie będzie podlegała opodatkowaniu pod warunkiem zgłoszenia tej czynności we właściwym urzędzie skarbowym. Wynika to z faktu, że...

Darowizna a podatek

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Najbardziej nas – obdarowanych interesuje kwestia: darowizna a podatek, czy będziemy zobowiązani do jego zapłaty. Otóż osoby, które otrzymają jakąś wartość...

Darowizna kwota wolna

Dla najbliższej rodziny kwota wolna od podatku jest bez znaczenia, bo dla nich całe spadki i darowizny są wolne od podatku. Pozostali płacą, w zależności od tego do której grupy podatkowej należą. Podatek płaci się od nadwyżki spadku bądź darowizny ponad tzw. kwotę wolną od tego...

Umowa darowizny samochodu

Prawdopodobnie najpopularniejszą formą przeniesienia własności między członkami rodziny jest umowa darowizny. W taki sposób rodzice mogą przekazać dziecku środki pieniężne czy samochód. Umowa darowizny samochodu pod rygorem nieważności musi mieć formę pisemną.

Darowizna umowa

Darowizna – umowa, przez którą darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Bezpłatny charakter oznacza, że druga strona umowy (obdarowany) nie musi w żadnej formie płacić w zamian za darowiznę. Darowizna umowa –...

Podatek od darowizny w rodzinie

Najbliższa rodzina może uniknąć podatku od darowizn. Musi jedynie spełnić kilka warunków, których niedotrzymanie spowoduje powstanie obowiązku podatkowego. Jednak na wstępie należy sprawdzić, kto należy do I grupy podatkowej, bo na przykład kuzynostwo już nie jest do niej zaliczane...

Darowizna dla rodziców

Darowizny objęte są w świetle prawa podatkiem od spadków i darowizn. Ustawodawca przewidział jednak zwolnienie od tego podatku w przypadku darowizny między najbliższą rodziną. Tak więc darowizna dla dzieci w postaci środków pieniężnych czy też darowizna dla rodziców np....

Wzór umowy darowizny

Aby umowa darowizny w wypadku nieruchomości była ważna, należy sporządzić ją w formie aktu notarialnego. W wypadku darowizny samochodu albo środków pieniężnych możemy obejść się bez notariusza i spisać umowę samodzielnie, opierając się o dostępny wzór umowy darowizny.

Testament czy darowizna

W ciągu życia gromadzimy różne dobra, ale nie jesteśmy wieczni. Dlatego w pewnym momencie zastanawiamy się, jak je podzielić pomiędzy naszych najbliższych. Co będzie lepsze: testament czy darowizna jeszcze za życia? Nie ma najlepszego rozwiązania, trzeba zawsze dokładnie zastanowić...

Darowizna z zagranicy

Na nabywcy własności rzeczy czy praw majątkowych w drodze darowizny spoczywa obowiązek podatkowy. Oczywiście niektórzy mogą skorzystać ze zwolnienia. Bardziej jeszcze skomplikowana staje się ta kwestia, gdy jest to darowizna z zagranicy.

« ‹ Poprzednie
1 2
Następne › »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl