.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podatek od spadków i darowizn

W podkategorii: Artykuły | Pytania i odpowiedzi |

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 225 | Wyświetlono: 1-20

Zgłoszenie spadku do urzędu skarbowego podczas pobytu za granicą

Rok temu zmarł nasz tata. Po jego śmierci wraz z siostrą odziedziczyłam połowę wspólnego majątku rodziców. Część po mamie na mocy testamentu otrzymało moje dziecko. Mieszkam za granicą i z powodu pandemii nie mogłam przyjechać do Polski, a wiem, że muszę złożyć w US do 6...

Konkretny cel darowizny a zgłoszenie darowizny do US i podatek

Przekazałam synowi darowiznę na zakup mieszkania jako przelew bankowy, jednak syn zapomniał w ciągu 6 miesięcy zgłosić fakt do US na druku SD-22. Przeczytam, że zgodnie z wyrokiem NSA z 2018 r., jeśli darowiznę przekazujemy na konkretny cel i jest to wpisane w poleceniu przelewu...

Dysponowanie środkami zmarłego przed jego śmiercią i po niej a obowiązek podatkowy

Kilka dni przed śmiercią brata mojej babci (będę nazywał go wujkiem) przelałem pieniądze z jego konta na swoje. Miałem od niego upoważnienie do konta, gdyż spodziewaliśmy się, że jego leczenie będzie wymagać pokrycia pewnych kosztów i wujek nie był w stanie prowadzić swoich...

Przelew na konto mamy - depozyt nieprawidłowy czy darowizna?

Zamknęłam polisolokatę i rok temu środki zostały przelane bezpośrednio z konta firmy ubezpieczeniowej na konto mojej mamy w dwóch transzach. Ja do tego konta nie mam upoważnienia ani nie jestem jego współwłaścicielką. Wykonałam taką operację, gdyż nie posiadam swojego konta w...

Co można odliczyć od podatku od spadku?

Dzisiaj odbyła się sprawa spadkowa po moim wujku. Żyje żona, więc jest to 1/2 spadku. Czy jeżeli ja opłacam podatki i wszystkie świadczenia, to mogę je odliczyć od podatku od nabycia spadku? Czy są jeszcze inne możliwości odliczeń i jakie dokumenty muszę przedstawić w urzędzie...

Darowizna dla syna i jego żony a podatek

Moja teściowa ma kamienicę, której jest współwłaścicielem. Podczas podziału tej nieruchomości na konkretnych właścicieli, chciałaby od razu przepisać w formie darowizny swoją część na dwóch synów (jeden z nich jest moim mężem), dwa mieszkania. Wiem, że darowizna na rzecz...

Darowizny pieniędzy od najbliższej rodziny

Chciałbym zapytać o możliwość wielokrotnej darowizny w rodzinie. Konkretnie – chcę otrzymać darowiznę od brata (około 350 tys. zł) oraz od rodziców (około 150 tys. zł). Już raz dostałem darowiznę od brata (kwota 200 tys. zł, w 2018 r.), był to przelew na konto, niestety...

Formularz SD-3 złożony po latach

Razem z bratem jesteśmy spadkobiercami mieszkania po naszych rodzicach w równych częściach po 50%. Posiadamy akty notarialne, poświadczenia dziedziczenia oraz protokoły dziedziczenia i oświadczenia o prostym przejęciu spadku. Obydwa dokumenty są wystawione w 2014 r. Niestety nie...

Zwrot niechcianej darowizny pieniędzy a poinformowanie urzędu skarbowego

Dostałam od rodziców darowiznę pieniężną na zakup mieszkania przelewem na konto. Tytuł przelewu: „darowizna na zakup mieszkania”. Nie konsultowano tego ze mną i nie mam zbyt dobrych relacji z rodzicami, w związku z tym nie chce przyjąć tych pieniędzy. Jak mogę to...

Czy do darowizny pieniędzy potrzebna jest umowa?

Dostałam od ojca z USA darowiznę pieniężną przelewem, ale w tytule nie wpisał „darowizna”. Czy ojciec powinien spisać umowę darowizny przed datą wysłania pieniędzy? Czy może spisać taką umowę i mi ją przesłać pocztą? Czy na druku SD-Z2 pod datą nabycia i datą...

Czy przelew na wspólne konto małżonków trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego?

W 1999 roku, po śmierci mojego ojca na podstawie prawomocnego wyroku sądu nabyłam w spadku 1/3 mieszkania. W 2019 roku aktem notarialnym zawarłam z moim bratem umowę sprzedaży mojego udziału w spadku. Kwotę z tytułu sprzedaży, o której mowa w akcie notarialnym, brat wpłacił na...

Pieniądze na zakup mieszkania dla dziecka czy darowizna mieszkania po zakupie?

Chcemy kupić córce mieszkanie. Sporządziliśmy umowę wstępną, z której wynikało, że nabywcą mieszkania jest córka. Zaliczkę wpłaciliśmy my – z naszego konta. Resztę kwoty mamy zamiar przelać córce, by dokonała zakupu. Urzędnik stwierdził, że to niezgodne z...

Darowizna samochodu w rodzinie a podatek

Poszukuję informacji na temat opodatkowania darowizny w rodzinie. Chodzi o samochód, który jest obecnie własnością mojego męża oraz teściowej po połowie udziałów. Z mężem mamy wspólność majątkową, auto zostało zakupione już po naszym ślubie, jego wartość to ok. 25 tys....

Darowizna pieniędzy w rodzinie - zgłoszenie do urzędu skarbowego

Brat mojego ojca chciałby przekazać mu w darowiźnie 25 tys. zł. Pieniądze te pochodzą ze sprzedaży nieruchomości w 2015 r. i stryj przechowuje je w gotówce w domu. Z kolei wujek ojca (brat dziadka) chciałby darować tacie 8 tys. zł – to oszczędności z odkładanej emerytury,...

Deklaracja SD-3 po terminie i czynny żal

W trójkę odziedziczyliśmy mieszkanie ze spadku. Spadkodawca nie był naszym bliskim krewnym, czyli nie jesteśmy z grupy 0 ani z grupy 1. Chcemy sprzedać mieszkanie, a dwóch z nas chce kupić nowy lokal mieszkalny, z tym że jego właścicielem będzie jedna osoba. Trzeci udziałowiec...

Czy pożyczkę dla córki trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?

W 2019 r. córka chciała wziąć kredyt na cele budowlane, ale okazało się, że nie ma zdolności kredytowej. Wtedy ja jako jej matka zaproponowałam, że wezmę kredyt, a ona będzie go spłacała. Bank udzielił mi kredytu w kwocie 40 tysięcy złotych na 4 lata i przelał te pieniądze...

Przekazanie pieniędzy siostrze za remont domu - w jakiej formie przekazać?

Mam pytanie odnośnie przekazania siostrze pieniędzy. Nie wiem, w jakiej formie można zawrzeć z nią umowę i jakie będą jej skutki podatkowe. Siostra poniosła nakłady na remont domu rodziców, a my z mężem chcemy te pieniądze zwrócić. W jakiej formie zawrzeć umowę, aby było...

Brak pieniędzy na podatek od spadku

Dostałam wyrokiem sądu (testament) w spadku 1/4 część mieszkania, od której musze odprowadzić do urzędu skarbowego podatek. Jest to duża suma pieniędzy, która przekracza moje możliwości finansowe. Czy mogę zrzec się spadku na rzecz jednej z osób, z powodu braku pieniędzy na...

Czy trzeba zameldować się w darowanym mieszkaniu?

Babcia chce przepisać na mnie mieszkanie w akcie darowizny. Jesteśmy umówione do notariusza w celu sporządzania aktu darowizny. Jako wnuczka jestem zwolniona z podatku, ale czy ta ulga przepadnie, jeżeli nie zamelduję się w darowanym mieszkaniu? Nie chciałabym się tam meldować, a tym...

Darowizna dla wnuka mieszkającego za granicą a podatek w Polsce

Zamierzam podarować wnukowi, który na stale mieszka za granicą, w Wielkiej Brytanii, kilka tysięcy funtów (darowizna w GBP) przelewem na jego konto w banku londyńskim. Wnuk jest obywatelem polskim. Czy darowizna ta będzie wolna od podatku w Polsce?

»Artykuły

Ilość: 5 | Wyświetlono: wszystkie

Zbycie otrzymanego lokalu a ulga w podatku od spadków i darowizn

Przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn przewidują ulgę w podatku od nabytego w drodze dziedziczenia lub darowizny budynku lub lokalu mieszkalnego. Przysługuje ona zarówno osobom z I, II jak i III grupy podatkowej (w przypadku podatku od darowizny ulga przysługuje tylko I grupie...

Dziedziczenie a urząd skarbowy

Otrzymanie spadku co do zasady wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku. Zwolnione z tego obowiązku są między innymi osoby należące do najbliższej rodziny spadkodawcy. Muszą one jednak w odpowiednim terminie dokonać zgłoszenia nabycia spadku do naczelnika właściwego urzędu...

Opieka nad spadkodawcą jako warunek skorzystania z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków i darowizn

Autor omawia instytucję umowy o opiekę nad spadkodawcą, jako warunek zastosowania tzw. ulgi mieszkaniowej dla nabywców zaliczanych do III grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn.

Dziedziczenie praw do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej

Autor wyjaśnia, czym jest i jak jest opodatkowane dziedziczenie praw do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Zagadnienia dotyczące podatku od spadków i darowizn

W artykule objaśnione zostały zagadnienia dotyczące podatku od spadków i darowizn. Zawiera on między innymi informacje o procedurze jego naliczania, a także kto i w jakich okolicznościach może ubiegać się zwolnienie z obowiązku uiszczenia tej należności.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem podatkowym? Opisz swój
problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton