Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak najlepiej przepisać mieszkanie osobie obcej?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 23.04.2019

Starsza pani, która posiada mieszkanie własnościowe chciałaby przepisać je na osobę obcą, niespokrewnioną. Jak najlepiej przepisać mieszkanie z punktu widzenia prawnego i podatkowego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak najlepiej przepisać mieszkanie osobie obcej?

Fot. Fotolia

Osoba fizyczna może swobodnie rozporządzać przedmiotami będącymi jej własnością, co oznacza, że można przekazać nieruchomość osobie obcej. Jedną z dopuszczalnych form jest darowizna lub też testament. Podstawowa różnica jest taka, że darowizna przenosi prawo własności w momencie jej dokonania, natomiast testament sprawa, że własność przechodzi na spadkobiercę po śmierci spadkodawcy.

 

Należy pamiętać, że spadkodawca w każdej chwili może odwołać testament. Ponadto istnieje podstawa prawna do odwołania darowizny w przypadku rażącej niewdzięczności wobec obdarowanego.

 

Zarówno w przypadku darowizny, jak i spadku, po śmierci przekazującego mieszkanie na rzecz osoby obcej, rodzina przekazującego będzie mogła domagać się zachowku. Prawo do zachowku przysługuje zarówno, gdy majątek został przekazany w formie darowizny, jak i w formie spadku. W rezultacie osoba fizyczna może rozporządzać swoim majątkiem, ale po jej śmierci ustawowi spadkobiercy mają prawo żądać zachowku od osoby obcej.

 

W zakresie podatków zarówno otrzymanie darowizny, jak i nabycie spadku podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W przypadku osób obcych (III grupa podatkowa) stawki podatku wynoszą 12 – 16 – 20% w zależności od wartości przedmiotu spadku/darowizny.

 

Istnieje jednak możliwość skorzystania ze zwolnienia od tego podatku na mocy art. 16 ustawy. Zgodnie z tym przepisem w przypadku nabycia własności mieszkania w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej lokalu.

 

Zwolnienie przysługuje nabywcom, którzy spełniają następujące warunki:

 

  1. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi, przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
  2. nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
  3. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi, rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;
  4. będą zamieszkiwać, będąc zameldowanymi na pobyt stały, w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat:
  • od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego – jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku;
  • od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku – jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

 

Powyższe zwolnienie przysługuje wyłącznie w przypadku dziedziczenia (nie darowizny) i konieczne jest sporządzenie pomiędzy osobami pisemnej umowy o opiece z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz upływ okresu minimum 2 lat. Następnie trzeba spełnić pozostałe warunki wymienione w pkt. 1-4. Wtedy z opodatkowania podatkiem od spadków wyłączona jest wartość mieszkania do powierzchni 110 m2.

 

Jest jeszcze możliwość ustanowienia umowy dożywocia. Co ważne w przypadku dożywocia nie powstaje konieczność zapłaty zachowku.

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

 

W ramach tej umowy własność nieruchomości od razu przechodzi na nowego nabywcę, jednak ma on obowiązek opieki, utrzymywania, dochowania, leczenia oraz pochówku przekazującego. Przy umowie dożywocia otrzymujący mieszkanie płaci podatek PCC w wysokości 2% podatku od wartości nieruchomości.

 

Podsumowując, najlepszym rozwiązaniem wydaje się sporządzenie umowy dożywocia (brak konieczności zapłaty zachowku i podatek w wysokości 2%).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + sześć =

»Podobne materiały

Wspólne konto a darowizna

Mam wspólne konto bankowe razem z moim tatą. Niedawno (45 dni temu) ze swojego konta osobistego zrobiłam przelew (50 000 zł) na wspólne konto oszczędnościowe (moje i taty). Przelew opisałam tak: imię i nazwisko taty, wpłata własna. To nie była darowizna. Teraz jednak zastanawiam się, czy US nie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »