Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cofnięcie zabezpieczenia majątkowego przez poręczyciela

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 18.02.2009

Moja znajoma złożyła poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł jako hipotekę w postępowaniu jej konkubenta. W międzyczasie rozstali się, a ich relacje uległy zasadniczemu pogorszeniu. W tej chwili toczy się postępowanie związane z groźbami pod jej adresem oraz nękaniem. W jaki sposób można skutecznie cofnąć poręczenie w przypadku utraty zaufania, a nawet działań oskarżonego wymierzonych w poręczyciela?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Cofnięcie zabezpieczenia majątkowego przez poręczyciela

Czy można cofnąć poręczenie majątkowe?

Zgodnie z art. 269 § 3 Kodeksu postępowania karnego – cofnięcie poręczenia majątkowego staje się skuteczne dopiero z chwilą przyjęcia nowego poręczenia majątkowego, zastosowania innego środka zapobiegawczego lub odstąpienia od stosowania tego środka.

 

Z powyższego przepisu wynika, że cofnięcie poręczenia majątkowego nie jest zależne jedynie od woli osoby, która to poręczenie złożyła. Pana znajoma może cofnąć poręczenie, ale musi wiedzieć, że samo oświadczenie osoby poręczającej, o tym że je wycofuje, np. ze względu na znaczne pogorszenie się jej sytuacji materialnej, czy też ze względu na to, że znajduje się ona w konflikcie z oskarżonym – nie powoduje jego automatycznego cofnięcia.

Czy sąd może uchylić środek zapobiegawczy w formie poręczenia majątkowego?

O zmianie lub uchyleniu środka zapobiegawczego decyduje sąd, który prowadzi postępowanie.

 

Pani znajoma może więc cofnąć poręczenie w formie oświadczenia złożonego w sądzie. Sąd po otrzymaniu takiego oświadczenia może zmienić zabezpieczenie, lub go uchylić, jeżeli uzna, że powstały przyczyny uzasadniające jego uchylenie lub zmianę.

Oświadczenie o cofnięciu poręczenia majątkowego

Oświadczenie o cofnięciu poręczenia Pana znajoma powinna złożyć w sądzie, przed którym toczy się postępowanie. W uzasadnieniu znajoma musi wskazać, że dalsze utrzymanie poręczenia grozi jej utratą kwoty poręczenia ze względu na postawę oskarżonego (podejrzanego). Poręczyciel ponosi ryzyko utraty kwoty poręczenia, gdy okaże się, że osoba, za którą poręczył, utrudnia postępowanie lub nie stawia się na wezwania. Istnieje ryzyko, że podejrzany specjalnie będzie to robił, aby Pana znajoma utraciła poręczenie.

 

W oświadczeniu znajoma powinna wykazać takie okoliczności, które wskazują na podjęcie przez oskarżonego działań przeciwko niej jako poręczycielce – nękanie oraz groźby karalne, w sprawie których toczy się odrębne postępowanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 + 1 =

»Podobne materiały

Prośba o całkowite zwolnienie z opłat za dom pomocy społecznej

Mój tata od trzech lat jest w domu pomocy społecznej, za który dopłacałam 800 zł miesięcznie. Obecnie moja sytuacja finansowa uległa zmianie i nie stać mnie na dopłaty. Poinformowałam o tym MOPS i złożyłam dokumenty z prośbą o całkowite zwolnienie mnie z opłat za dom pomocy społecznej. Niestety dost

 

Odbiór pieniędzy przez 16-latka

Tydzień temu za pośrednictwem Western Union wysłałem 16-letniemu synowi 250 zł. Bank odmówił mu jednak wypłaty środków, mimo że podał kod przelewu, moje dane i miał swój dokument. Czy osoba 16-letnia może samodzielnie odebrać nadane pieniądze?

 

Zaciągnięcie kredytu a ubezwłasnowolnienie

Mój tata jest po udarze i operacji serca – aktualnie to ja się nim opiekuję. Problem w tym, że co jakiś czas zaciąga on kredyty, mimo że nie ma za dużo pieniędzy (jest na emeryturze). Potem ja muszę spłacać zadłużenia. Mój ojciec nie rozumie, że nie daję już sobie rady z regulowaniem tych wszy

 

Odpowiedzialność poręczyciela wekslowego

Został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla in blanco. Adwokat zapomniał pozwać solidarnie wystawcę weksla i poręczyciela. Czy jest możliwe nadanie klauzuli wykonalności również na poręczyciela? Czy trzeba będzie złożyć kolejny pozew, aby pociągnąć do odpowiedzialności poręczyciela

 

Niewywiązanie się z umowy przez warsztat samochodowy

Miesiąc temu zawiozłem do warsztatu samochód. Tydzień później odebrałem pojazd, a mechanik powiedział, że w trakcie jazdy mam sprawdzić, czy działa klimatyzacja. W tym samym dniu wystawił mi fakturę VAT. Dzień później jednak z powrotem oddałem samochód do warsztatu, ponieważ klimatyzacja wciąż była

 

Wspólny zakup działki budowlanej – zniesienie współwłasności po zakupie, koszty zniesienia

Jestem zainteresowana zakupem od sąsiada połowy jego 11-arowej działki budowlanej, która przylega do naszej działki. Kupnem drugiej połowy jest zainteresowany inny sąsiad – zgodnie omówiliśmy ten zakup. Jednak obecnie działka nie jest podzielona. W księdze wieczystej jako jej właściciel f

 

Różnice między studium zagospodarowania przestrzennego a miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Gmina opracowała studium zagospodarowania przestrzennego i teraz przystąpiła do uchwalania planu. Jestem właścicielką gruntu rolnego, złożyłam wniosek do studium o zmianę przeznaczenia działek na budowlane. Mój wniosek nie został uwzględniony, a tereny mojej działki w studium mają oznaczenie rezerwo

 

Fikcyjna faktura za usługę, która nie została zrealizowana - kontrola US

W mojej firmie została zaksięgowana fikcyjna faktura za usługę, która została prawdopodobnie niezrealizowana. Prawdopodobnie w wyniku kontroli krzyżowej u podatnika, który ją wystawił, poproszono mnie o informacje na temat transakcji z tym kontrahentem. Prowadzę średniej wielkości firmę i nie zawier

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »