.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Pośrednictwo w obrocie złomem metali kolorowych

• Autor: Jakub Bonowicz

Prowadzę działalność gospodarczą (odprowadzam VAT). Planuję zająć się pośrednictwem w obrocie złomem metali kolorowych. Dostawcą złomu będą firmy posiadające na sprzedaż np. felgi aluminiowe, sprasowane puszki itd. (surowce spakowane i zabezpieczone). Odbiorcą byłyby np. huty i odlewnie w Polsce i UE. Spedytorem będzie firma, której ja zlecę odbiór w porcie lub u sprzedawcy, transport, formalności i dostawę. Natomiast ja jako pośrednik (tzn. moja firma) będę figurował na fakturach kupna, sprzedaży i rozliczał się z VAT-u. Interesują mnie formalności dotyczące podatku VAT, cła, kodów PKD i wszelkich innych dokumentów wymaganych w tego typu działalności


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Pośrednictwo w obrocie złomem metali kolorowych

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

Modele pośrednictwa

Zacznijmy od przeanalizowania, jaki charakter ma Pańska działalność jako pośrednik. Istnieją dwa modele pośrednictwa. Pierwszy z nich polega na tym, że pośrednik zawiera umowy w imieniu swojego kontrahenta, a zatem jedynie technicznie realizuje czynność, której stroną jest kto inny – wtedy korzyści i ryzyko wynikające z dokonanej czynności nie obciążają pośrednika. W drugim modelu pośrednik dokonuje czynności w imieniu własnym i to on ponosi związane z tym ryzyko – ten właśnie model został przez Pana przyjęty.

 

Powyższe oznacza, że pośrednicząc w handlu złomem, działa Pan jako osobny podmiot, a zatem Pana obowiązkiem jest postarać się o uzyskanie stosownych zezwoleń. Jak słusznie Pan zauważył, na fakturach i zleceniach figurowała będzie firma Pańskiego przedsiębiorstwa. Pan także będzie osobą rozliczająca się z VAT-u.

 

Zezwolenia związane z obrotem odpadami

 

Zagadnienie zezwoleń na handel odpadami uregulowane jest w przepisach unijnych oraz wydanych na ich podstawie przepisach krajowych. Należy tu wskazać na Rozporządzenia (WE) 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów oraz ustawę z dnia 29.06.2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

 

Załącznik III oraz IIIb do rozporządzenia UE zawiera tzw. zieloną listę odpadów, tzn. takich, których dotyczy uproszczona procedura przewożenia przez granicę. Na liście znajduje się także różnego rodzaju złom metalowy. Oczywiście może się zdarzyć, że skupowany przez Pana złom będzie zanieczyszczony składnikami niewskazanymi na liście – wówczas zastosowanie znajdzie procedura ogólna, dość skomplikowana.

 

Przyjmijmy jednak, że w takim wypadku na podmiocie przewożącym złom przez granicę ciąży jedynie obowiązek informacyjny, tzn. ma on obowiązek złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska dwóch jedynie dokumentów:

 

 1. Formularza przewidzianego w załączniku VII do rozporządzenia UE: http://www.gios.gov.pl//zalaczniki/artykuly/Zalacznik_VII_nowy_PL.pdf.
 2. Umowy między wysyłającym a odbiorcą. Umowa ta musi obowiązywać w momencie rozpoczęcia przemieszczania odpadów i obejmować zobowiązanie, że w przypadku gdy przemieszczanie odpadów lub ich odzysk nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem albo też w przypadku gdy przemieszczanie będzie nielegalne, osoba, która organizuje przemieszczanie, lub odbiorca – w przypadku gdy osoba ta nie ma możliwości zakończenia przemieszczenia odpadów lub ich odzysku (np. z powodu niewypłacalności):
  1. odbierze odpady z powrotem lub zapewni ich odzysk w inny sposób;
  2. w razie potrzeby zapewni ich składowanie w tym czasie.

 

Jednakże jeżeli zamierza Pan jako pośrednik dokonywać wysyłki odpadów z terytorium innego kraju, np. Czech, do Polski, wówczas powinien Pan być zarejestrowany jako podmiot zagraniczny (w naszym przykładzie – czeski). W przeciwnym razie (tj. zarejestrowania na terytorium Polski) jest Pan zobowiązany prowadzić działalność w zakresie odzysku odpadów.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uzyskanie zezwolenia na odzyska lub unieszkodliwianie odpadów

W stosunku do działalności odnoszącej się do odpadów w postaci metali kolorowych konieczne będzie uzyskanie stosownego zezwolenia. Organem właściwym do wydania zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów jest właściwy ze względu na miejsce przetwarzania odpadów:

 

 1. marszałek województwa:
  • w przypadku gdy – mówiąc nieco skrótowo – odzysk może zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • w przypadku przetwarzania odpadów zawierających azbest w urządzeniach przewoźnych,
 2. regionalny dyrektor ochrony środowiska – w przypadku, gdy proces odzysku lub unieszkodliwiania odpadów prowadzony jest na terenie zamkniętym,
 3. starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) – w pozostałych przypadkach.

 

Opłata skarbowa za zezwolenie wynosi 616 zł.

 

(…)

 

Problem pojawia się w sytuacji, gdy okaże się, że np. podmiot A jest nieuczciwy i VAT-u nie odprowadzał, mimo że wystawiał fakturę i powiększał cenę zakupu o podatek. W takim wypadku fiskus przeniesienie ciężar podatku na B, kwestionując jego prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez A (skoro A tego podatku nie odprowadził, a B go odliczył).

 

Tym samym urząd skarbowy otrzymuje ostatecznie kwotę, jakiej się domaga, ale za oszustwo A czyni się odpowiedzialnym podmiot B, który w takiej sytuacji uiszcza VAT podwójnie – raz kupując towar od A, drugi raz na żądanie urzędu, do którego A podatku nie odprowadził (poprzez pozbawienia prawa do odliczenia VAT z tych faktur).

 

Sytuacja taka – mimo że przerzuca odpowiedzialność za dokonane oszustwa podatkowe na osoby niewinne, zdarza się stosunkowo często, zwłaszcza w handlu paliwem, złomem itp. Aby ustrzec się przed powyższą sytuacją, należy szczególnie uważnie sprawdzać, czy podmiot, od którego nabywamy odpady, nie jest podmiotem fikcyjnym, tylko czy faktycznie prowadzi danego rodzaju działalność. Z drugiej strony należy się spodziewać ze strony kontrahentów (nabywców odpadów), że będą oni wymagali od Pana odpowiedniego wykazania, że Pan nie jest takim podmiotem fikcyjnym. (…)

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Jakub Bonowicz

Radca prawny obsługujący przedsiębiorców i osoby fizyczne z kraju, a także z zagranicy. W kręgu jego zainteresowań pozostają sprawy trudne i skomplikowane, dotyczące obszarów słabo jeszcze uregulowanych prawnie (w tym z zakresu prawa nowych technologii) oraz sprawy z zakresu międzynarodowego obrotu gospodarczego i kolizji systemów prawnych różnych państw (w tym m.in. gospodarcze prawo brytyjskie, amerykańskie, słowackie, bułgarskie, czeskie). Specjalizuje się przede wszystkim w prawie Internetu, usług elektronicznych (sporządza regulaminy e-usług, sprzedaży online), prawie nowych technologii, własności intelektualnej (autorskim, znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych).

Reprezentuje Klientów przed sądami (w tym także sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym), organami administracji i organami podatkowymi w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych oraz podatkowych. Sporządza profesjonalne umowy handlowe, w tym w obrocie zagranicznym.


Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 1 plus 5 =

Przepraszam ale to wyjaśnienie mija się z prawdą. Według nowej ustawy o odpadach z grudnia 2012 można się zajmować taka działalnością jako broker albo diler zajmujący się działalnością odpadami.
Ponadto obecnie obowiązuje na złom Vat odwrócony więc na fakturze go nie naliczamy.

Apo

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu