.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy mogę dorobić na świadczeniu kompensacyjnym?

Czy na świadczeniu kompensacyjnym mogę sobie dorobić jako kierownik domu kultury?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy mogę dorobić na świadczeniu kompensacyjnym?

Fot. Fotolia

Czy nauczyciel uprawniony do świadczenia kompensacyjnego może podjąć pracę?

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że jeżeli nauczyciel uprawniony do świadczenia kompensacyjnego podejmie pracę, wówczas w zależności od wysokości osiąganego zarobku, prawo do tego świadczenia zostanie zawieszone lub wysokość świadczenia zostanie odpowiednio zmniejszona. Świadczenia te są bowiem rozliczane na ogólnych zasadach, obowiązujących przy rozliczaniu zarobkujących emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego i rencistów.

 

Natomiast bez względu na wysokość osiąganego zarobku – prawo do świadczenia kompensacyjnego jest zawieszone w przypadku podjęcia przez uprawnionego pracy w szkole, przedszkolu i innych jednostkach wymienionych w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189).

Zawieszenie wypłaty świadczenia kompensacyjnego

Podjęcie pracy (nie tylko w charakterze nauczyciela) w jednostkach określonych w art. 1 Karty Nauczyciela skutkuje zawieszeniem wypłaty świadczenia bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu.

 

Prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu w przypadku podjęcia przez nauczyciela pracy w:

 

1. publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy o systemie oświaty;

2. zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych działających na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

3. publicznych kolegiach pracowników służb społecznych;

4. publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP;

5. przedszkolach publicznych, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,

6. przedszkolach niepublicznych, niepublicznych szkołach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;

7. urzędach organów administracji rządowej, kuratoriach oświaty, specjalistycznej jednostce nadzoru, CKE oraz OKE, organach sprawujących nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych (dotyczy stanowisk, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne);

8. Ochotniczych Hufcach Pracy na stanowiskach wychowawców, pedagogów oraz na stanowiskach kierowniczych

9. innych jednostkach pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kierowników praktycznej nauki zawodu.

 

Podsumowując, jeśli Pani podejmie na świadczeniu pracę w domu kultury – nie straci Pani prawa do świadczenia kompensacyjnego. Może jednak zostać ono pomniejszone lub zawieszone w związku z osiąganym przez Panią wynagrodzeniem. Pomniejsza się, gdy osiągnie Pani wynagrodzenie w wysokości co najmniej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie więcej niż 130% tej kwoty. W przypadku gdy wynagrodzenie przekroczy 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – świadczenie będzie zawieszone.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero - sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu