.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Licencja na transport w testamencie

• Autor: Mateusz Rzeszowski

Czy w drodze testamentu (zapis w testamencie) mogę przejąć licencję na transport po zmarłym ojcu? Oboje z tatą prowadziliśmy firmy transportowe. Tata posiadał licencje na transport, ale w momencie kiedy dowiedział się, że jest śmiertelnie chory, sporządził u notariusza testament, w którym w całości przekazał mi tę licencję. Teraz po śmierci taty w wydziale komunikacji w starostwie odmówiono mi wpisania tej licencji. Czy są do tego podstawy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Licencja na transport w testamencie

Fot. Fotolia

Licencja na transport

Kwestie licencji na transport reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Niezależnie od rodzaju licencji transportowej zasadą jest, że ta udzielana jest zawsze przedsiębiorcy. Definicję przedsiębiorcy zawiera zaś art. 431 Kodeksu cywilnego, zgodnie z nim: „przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową”.

 

Jak wynika z cytowanego przepisu, przedsiębiorcą może być nie tylko osoba fizyczna, ale także osoba prawna (jak np. spółka z o.o.) oraz jednostka organizacyjna (jak np. handlowe spółki osobowe). Jest to o tyle ważne, o ile w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną jego śmierć powodować będzie automatyczne wygaśnięcie licencji. Jeśli natomiast firma prowadzona była w formie spółki, która nadal funkcjonuje po śmierci jej właściciela, to licencja nie wygasa. Taki stan rzeczy wynika z przepisów art. 16 ustawy o transporcie drogowym:

 

„2. Licencja wygasa w razie:

1) upływu okresu, na który została udzielona;

2) zrzeczenia się jej;

3) śmierci posiadacza licencji;

4) likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, któremu została udzielona, chyba że zachodzą okoliczności określone w art. 13 ust. 2;

5) wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - w przypadku licencji wspólnotowej”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wygaśnięcie licencji

Licencja, jako ściśle powiązana z osobą przedsiębiorcy, wygasa więc automatycznie w razie śmierci przedsiębiorcy (jeśli firma prowadzona była w formie jednoosobowej działalności gospodarczej). Tym niemniej przepisy przewidują możliwość tzw. warunkowej sukcesji uprawnień administracyjnoprawnych wynikających z licencji udzielonej zmarłemu przedsiębiorcy. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 5 ustawy o transporcie drogowym: „w razie śmierci osoby fizycznej posiadającej zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję organ, który ich udzielił, na wniosek osoby, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, wyraża zgodę, w drodze decyzji administracyjnej, na wykonywanie uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od daty śmierci posiadacza zezwolenia lub licencji”.

 

W celu przejęcia licencji po Pana zmarłym ojcu konieczne jest więc złożenie przez Pana do sądu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Przepis nie wymaga, żeby stwierdzenie nabycia spadku zostało już dokonane, a jedynie żeby legitymował się Pan dokumentem potwierdzającym wniesienie takiego wniosku. Omawiany przepis nie ma charakteru uznania administracyjnego, gdyż posługuje się on sformułowaniem „wyraża zgodę”, co za tym idzie, organ nie może odmówić wydania zgody w przypadku, jeśli spełniona jest przesłanka legitymowania się złożeniem wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Należy jednak podkreślić, że zgoda, o której mowa w cytowanym przepisie, nie ma charakteru zgody permanentnej. Oznacza to, że uprawnienia z licencji mogą być wykonywane jedynie przez 18 miesięcy od daty śmierci licencjobiorcy. Jest to czas, który powinien być wystarczający do przeprowadzenia postępowania spadkowego i uzyskania odrębnej licencji przez spadkobiercę.

 

Reasumując, jeśli legitymuje się już Pan złożonym wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku (jeśli nie, to należy go wpierw złożyć), może Pan wystąpić do starostwa z wnioskiem o umożliwienie wykonywania licencji wydanej dla Pana zmarłego ojca w oparciu o omawianą regulację.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Mateusz Rzeszowski

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz obsłudze prawnej firm. Zajmuje się również sporządzaniem projektów umów, uchwał, regulaminów, polityk oraz innych aktów. Jednocześnie, posiada także szerokie zainteresowania w innych dziedzinach prawa, pozwalające na udzielanie porad w zróżnicowanych stanach faktycznych i prawnych.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu