.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Problemy z uzyskaniem warunków zabudowy z powodu nieuregulowania dojazdu

Opis Problemu:

W maju 2020 r. złożyłam do gminy wniosek o wydanie warunków zabudowy, 20 lipca br. dostałam informację, że jest już decyzja. Miałam tylko sprawdzić poprawność danych. Jak się później okazało, w tym samym dniu do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi wpłynął wniosek z gminy o uzgodnienie nie decyzji o warunkach zabudowy, które umorzono, argumentując, że „dokonując analizy projektu decyzji o warunkach zabudowy, tutejszy organ stwierdził, że dojazd do terenu inwestycji wskazany poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji będzie odbywał się przez grunty leśne. W związku z powyższym, realizacja inwestycji budowlanej wymaga uregulowania warunków dojazdu przed uzyskaniem pozwolenia na budowę”.
Przedmiotowa działka, o której mowa, jest drogą dojazdową do powstałych w wyniku podziału działek i jest terenem prywatnym, zgodnie z aktem notarialnym, który posiadam, przedmiotowa działka jest objęta służebnością na rzecz mojej działki, w zapisie czytamy, że „działka objęta jest służebnością gruntową, polegającą na prawie przejazdu i przechodu, przeprowadzania mediów w postaci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu, ciepłociągu i sieci elektroenergetycznej”.
W działce tej są przeprowadzone media, tj. prąd i wodociąg, ponadto działka–droga nie jest zalesiona, nie ma na niej ani jednego drzewa, a na mojej działce stoi budynek letniskowy i gospodarczy, na który ktoś musiał wydać zgodę, bo płacę za niego podatek. Ktoś kiedyś popełnił błąd, który do tej pory jest powielany.
Proszę o podanie mi, jakich kroków prawnych mogę użyć w odniesieniu do opisanej sprawy. W jaki sposób uregulować warunki dojazdu przez coś, czego fizycznie nie ma? Do moich propozycji gmina nawet się nie odnosi, zaproponowałam rekultywację terenu po inwestycji, ale jak grochem o ścianę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Problemy z uzyskaniem warunków zabudowy z powodu nieuregulowania dojazdu

Działka drogowa przez las

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z dostępem do drogi publicznej przez nieruchomość objętą planem urządzenia lasu.

 

W przypadku fragmentu nieruchomości objętej planem urządzania lasu należałoby uzyskać zgodę na jego zmianę na użytek rolny, a dopiero następnie utworzyć drogę.

 

Budowa drogi na terenach zaklasyfikowanych jako las jest możliwa tylko w przypadku zmiany jego przeznaczenia na użytek rolny. W praktyce jest to niezwykle trudne do uzyskania, ponieważ wymaga wykazania istotnych społecznie okoliczności (którymi nie jest indywidualny interes właściciela nieruchomości). Stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy o lasach „zmiana lasu na użytek rolny jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów”.

Droga wewnętrzna

Droga wewnętrzna stanowi obiekt liniowy w rozumieniu ustawy prawo budowlane. Zgodnie z art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane „przez pojęcie obiektu liniowego- należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego”.

 

Potwierdza to orzecznictwo sądowe. Droga wewnętrzna jako obiekt liniowy stanowi budowlę (art. 3 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), którego realizacja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę (art. 3 pkt 7 i 6 w związku z art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego) i nie została zwolniona z obowiązku jego uzyskania w art. 29 Prawa budowlanego (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2016 r., sygn. akt II OSK 1678/15). Utwardzenie drogi gruntowej gruzem (płytami betonowymi, tłuczniem, żużlem, żwirem) w taki sposób, że wykonana nawierzchnia umożliwia wykorzystanie jej jako szlaku komunikacyjnego dla samochodów, stanowi wykonanie obiektu spełniającego funkcję drogi, a więc stanowi drogę w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Warszawie z dnia 28 lutego 2018 r., sygn. akt VII SA/Wa 1185/17).

Przekształcenie lasu w użytek rolny

Zmiana lasu w użytek rolny musi być zatem dla właściciela lasu czymś absolutnie niezbędnym i wyjątkowym. Przejściowe nawet pozbawienie lasu drzew nie stanowi przesłanki do zmiany przeznaczenia terenu na użytek rolny na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o lasach, ale zobowiązuje właściciela do uzupełnienia struktury lasu i jego zalesienia. Uszczuplanie powierzchni leśnej jest wyjątkiem od zasady utrzymywania dotychczasowej ich powierzchni leśnej, a nawet jej zwiększania i jako wyjątek winien być stosowany tylko po dogłębnej analizie przesłanek. Za potrzeby, o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o lasach, mogą być uznane tylko takie wyjątkowe okoliczności, które w sytuacji konkretnego właściciela przeważają nad ustawowymi zasadami ochrony i trwałości utrzymania lasu (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Łodzi z dnia 8 października 2020 r., sygn. akt II SA/Łd 84/20).

 

Podsumowując, pomimo posiadania służebności przejazdu przez nieruchomość sąsiednią nie ma Pani zapewnionego dostępu do drogi publicznej ze względu na fakt, iż nie można jej wybudować na ternie zakwalifikowanym na las. W pierwszej kolejności należałoby zatem wystąpić o zmianę przeznaczenia tego fragmentu na użytek rolny. Wówczas zgodnie z ustanowioną w księgach wieczystych służebnością Pani nieruchomość będzie posiadała dostęp do drogi publicznej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Kinga Karaś

Adwokat świadczący usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych jak i przedsiębiorców. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka lub współautorka wielu artykułów naukowych i monografii. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz programu Master 2 Uniwersytetu w Orleanie. Ukończyła Szkołę Prawa Francuskiego, Szkołę Prawa Kontynentalnego w Paryżu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym oraz prawie cywilnym a w szczególności w szeroko pojętym prawie nieruchomości (Wspólnoty Mieszkaniowe, Spółdzielnie, umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane itp.).


Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - dziewięć =

W tym wypadku niestety art. 13 ustawy o lasach nie ma zastosowania. Jak sam Pan wskazał przesłanką art. 13 jest zmiana lasu na rolę. Niestety przedmiotowa droga dojazdowa nie będzie stanowić gruntu rolnego, gdyż będzie dojazdem do zabudowań mieszkalnych jednorodzinnych lub letniskowych. Poza tym, w orzecznictwie NSA można powiedzieć, że został ugruntowany "katalog" szczególnie uzasadnionych potrzeb właściciela lasu i wątpię, czy którykolwiek starosta uzna za taka potrzebę wybudowania drogi wewnętrznej.

Marcin

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl