.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nadgodziny pracownika niepełnosprawnego

Chciałbym uzyskać poradę w kwestii pracy w nadgodzinach osoby niepełnosprawnej. Jestem pracownikiem z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i w dotychczasowych miejscach pracy pracowałem 7 h. Obecnie dział HR mojej firmy boryka się z, nazwijmy to „nieproporcjonalnym” w rozumieniu standardowego dnia pracy, moim czasem pracy. Chciałbym uzyskać opinie dla poniższego przypadku. Pracodawca daje mi dwie możliwości: 7-godzinny dzień pracy (bez możliwych nadgodzin), lub 8-godzinny dzień pracy (dopuszczając nadgodziny).

Jak widać, drugi scenariusz brzmi jak przypadek dla pracownika w pełni zdrowego. Dodatkowo, dotychczas pracowałem 7 h i po tej siódmej godzinie pracy zaczynały się moje nadgodziny i było to jak dotychczas zewsząd akceptowalne. Obecnie postawiono mnie przed wyborem między dwoma wyżej wymienionymi scenariuszami. Rozpoczynając pracę w firmie jako pracownik niepełnosprawny, uzyskałem zgodę lekarza medycyny pracy w nadgodzinach. Chciałbym prosić o podstawę prawną, czy moje stanowisko rzeczywiście jest słuszne i 7-godzinny dzień pracy z nadgodzinami zaczynającymi się w momencie rozpoczęcia ósmej godziny jest słuszny i czy mam prawo ubiegać się o tak sformułowany przywilej jako pracownika niepełnosprawnego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nadgodziny pracownika niepełnosprawnego

Czas pracy osoby niepełnosprawnej

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wskazany jest maksymalny czas pracy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności: „czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo”.

 

Dodatkowo ust. 3 wspomnianego przepisu stanowi, iż „osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych”.

Wyjątki od zasady skróconego czasu pracy

Kolejny przepis, tj. art. 15a, zawiera przesłanki, w których zastosowanie norm czasu pracy z art. 15 nie ma zastosowania:

 

„1. Przepisów art. 15 nie stosuje się:

1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz

2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

2. Koszty badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, ponosi pracodawca”.

Praca w godzinach nadliczbowych

Tak więc pracodawca, zatrudniając osobę niepełnosprawną zaliczaną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jest zobowiązany do przestrzegania sztywnych norm czasu pracy wskazanych w powyższej ustawie. W pytaniu wspomniał Pan o posiadaniu oświadczenie lekarza, w którym zezwala Panu na pracę w godzinach nadliczbowych. Jeżeli lekarz sformułował pozwolenie na wykonywanie pracy tylko w godzinach nadliczbowych, to pracodawca nie może w inny sposób zmieniać pańskiego czasu pracy (np. przez nakazanie Panu pracy w wymiarze 8 godzin dziennie).

 

Stanowisko to poparte jest orzecznictwem Sądu Najwyższego – Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych (sygn. akt I PK 168/15). Norma zawarta w art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ma charakter bezwzględny. Zabezpiecza ona maksymalny czas pracy pracownika niepełnosprawnego. Niedopuszczalne jest nawet za zgodą pracownika ustalenie innego, przekraczającego maksymalne normy, czasu pracy.

 

Wydłużenie norm czasu pracy pracownika niepełnosprawnego może wynikać jedynie z orzeczenia lekarskiego, które dla bezpieczeństwa pracodawcy powinno jasno wskazywać, czy wobec konkretnego pracownika zezwala on na pracę w godzinach nadliczbowych, pracę w porze nocnej lub pracę w wymiarze 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Aleksandra Kopania
Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV + V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl