.
Udzieliliśmy ponad 128,2 tys. porad prawnych i mamy 14 541 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rodzaje własności miejsc postojowych w garażu wspólnoty mieszkaniowej

• Data: 05-03-2024 • Autor: Karolina Grygorcewicz

W naszej wspólnocie mieszkaniowej mamy dwa rodzaje prawa własności miejsc postojowych, a mianowicie wszystkie garaże na poziomie 2. mają własne księgi wieczyste, a na poziomie 1. są integralną częścią zakupionego mieszkania. Wszędzie tam, gdzie pojawia się sprawa opłat według posiadanych udziałów, posiadacze garaży na poziomie 2. są pokrzywdzeni, ponieważ płacą zdecydowanie więcej. W jaki sposób można to zrównoważyć? Czy można mieszkańcom z garażami na poziomie 1. dodać część płatności, którą obecnie ponoszą ci z garażami na poziomie 2?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rodzaje własności miejsc postojowych w garażu wspólnoty mieszkaniowej

Części wspólne nieruchomości we wspólnocie mieszkaniowej

Myślę, że w pierwszej kolejności należałoby rozważyć, czym są części wspólne nieruchomości.

Nieruchomość wspólna to część budynku lub grunt, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli mieszkań lub pomieszczeń. Zatem do części wspólnych nieruchomości zaliczyć można m.in. ściany zewnętrzne, ściany nośne, fundamenty, piwnice, strychy, dach, kominy, pralnie, suszarnie klatki schodowe, przewody, korytarze, bramy, windy, a także instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wodne, kanalizacyjne czy elektryczne.

Prawa i obowiązki właściciela we wspólnocie mieszkaniowej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali – właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Jak czytamy w art. 12 ust. 2 i 3 tejże ustawy – pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Garaż wielopoziomowy i wielostanowiskowy we wspólnocie

W orzecznictwie wskazuje się, że garaż wielopoziomowy wielostanowiskowy o wyznaczonych miejscach postojowych, znajdujący się w budynku mieszkalnym i niestanowiący samodzielnego lokalu użytkowego, jest częścią nieruchomości wspólnej wszystkich członków wspólnoty mieszkaniowej, co potwierdza m.in. wyrok SA w Warszawie z 23.01.2007 r., sygn. akt: VI Aga 661/06, Apel.-W-wa 2008/2, poz. 91.

Z powyższego wyroku wynika, że chociaż ilość miejsc postojowych nie jest proporcjonalna do liczby mieszkańców, którzy z garażu korzystają, to charakter lokalu (nie jest samodzielnym lokalem użytkowym) przesądza o tym, że jest częścią nieruchomości wspólnej – pomimo że nie każdy mieszkaniec z tego garażu korzysta.

Opłaty za garaż będący odrębnym lokalem niemieszkalnym we wspólnocie

W opisanej sprawie sytuacja jest jednak nieco inna. Zarządy wspólnot mieszkaniowych nie są z mocy prawa reprezentantem współwłaścicieli lokalu wyodrębnionego w księdze wieczystej. Niemniej jednak w praktyce często pobiera się od nich opłaty, np. zaliczki na koszty zarządzania oraz zaliczki na fundusz remontowy. Do tego wspólnoty zlecają różnego rodzaju czynności, m.in. sprzątanie lub mycie całego garażu wraz z poszczególnymi miejscami postojowymi.

Jeśli garaż stanowi odrębny lokal niemieszkalny, którego współwłaścicielami są osoby posiadające w nim stanowiska parkingowe, to nie podlega on co do zasady ich zarządowi. Wspólnota mieszkaniowa nie ma w takim przypadku kompetencji do pobierania opłat za utrzymanie takiego lokalu.

Jeżeli lokal garażowy został wyodrębniony, a zatem nie stanowi części nieruchomości wspólnej, to co do zasady zarząd nie powinien podejmować dotyczących go decyzji, a więc także ustalać i pobierać opłat.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Zarządzanie lokalem garażowym stanowiącym odrębną nieruchomość we wspólnocie

Jednak zdarzają się sytuacje odbiegające od powyższej zasady. Wspólnota mieszkaniowa może bowiem w określonych sytuacjach podejmować decyzje także w sprawach tego fragmentu nieruchomości, który formalnie do niej nie należy, ale jest przedmiotem współwłasności jej członków. Dzieje się tak wtedy, gdy pomimo, że hale garażowe są wyodrębnione prawnie jako samodzielny lokal, to służą często jako komunikacja do pomieszczeń technicznych lub gospodarczych.

Niemniej wspólnota nie ma prawa bezpośrednio do zarządzania lokalem garażowym stanowiącym odrębną nieruchomość – to współwłaściciele garażu powinni sami regulować między sobą zasady i koszty utrzymania tego lokalu. Natomiast współwłaściciele powinni wnosić opłaty na utrzymanie nieruchomości wspólnej.

Umowa na zarządzanie i administrowanie garażem z zarządem wspólnoty

Nadto, żeby opłaty mogły być skutecznie naliczane, muszą wynikać z uchwał właścicieli lokali. Zdarza się jednak, że współwłaściciele oddają garaż w zarząd wspólnocie mieszkaniowej. Wówczas relacje między stronami reguluje stosowna umowa, która powinna określać także sposób rozliczania kosztów utrzymania tego odrębnego lokalu niemieszkalnego.

Jeśli zarządca nie zawrze umowy ze współwłaścicielami garażu na zarządzanie i administrowanie, to nie ma prawa do pobierania opłat. W takiej sytuacji współwłaściciele nie są zobowiązani do ich uiszczania. Oczywiście zdarza się i tak, że jednak należności są naliczane bez uchwały i bez umowy. Wówczas właściciele lokali mogą odmówić uiszczania opłat za utrzymanie garażu.

Myślę, że w pierwszej kolejności poszkodowani właściciele powinni spotkać się z zarządem wspólnoty i omówić tę kwestię.

Przykłady

Przykład 1 - Nieproporcjonalne Opłaty za Garaże
Anna i Marek, mieszkańcy nowoczesnego osiedla, zauważyli, że ich opłaty za garaż są znacznie wyższe od innych mieszkańców. Posiadają oni miejsce postojowe na poziomie 2, które posiada własną księgę wieczystą i jest traktowane jako odrębna własność. Tymczasem ich sąsiedzi z poziomu 1, dla których miejsca parkingowe są integralną częścią mieszkań, płacą znacznie mniej za utrzymanie, pomimo korzystania z tych samych udogodnień garażowych. Sytuacja ta doprowadziła do dyskusji wśród członków wspólnoty o sprawiedliwości opłat i poszukiwaniu rozwiązań, które zrównoważyłyby obciążenia finansowe wszystkich mieszkańców.
 
Przykład 2 - Garaż jako Przestrzeń Wspólna
Jolanta mieszka na osiedlu, gdzie garaż na poziomie 1 jest traktowany jako część wspólna budynku. W praktyce oznacza to, że nie ma on własnej księgi wieczystej i koszty utrzymania są rozkładane na wszystkich mieszkańców. Jednak Jolanta, nie mając samochodu, czuje się pokrzywdzona, płacąc za coś, z czego nie korzysta. Podniosła tę kwestię na zebraniu wspólnoty, sugerując, aby ci, którzy faktycznie korzystają z garażu, ponosili większą część kosztów związanych z jego utrzymaniem.
 
Przykład 3 - Rozwiązanie Konfliktu
Tomasz, aktywny członek wspólnoty mieszkaniowej, zorganizował spotkanie mające na celu rozwiązanie problemu nieproporcjonalnych opłat za garaże. Zaprezentował on propozycję, aby mieszkańcy z garażami na poziomie 1 również wnosili dodatkowe opłaty, co pomogłoby zrównoważyć obciążenia finansowe posiadaczy garaży na poziomie 2. Propozycja ta spotkała się z mieszanką opinii, ale ostatecznie doprowadziła do głosowania i przyjęcia nowego modelu opłat, który uwzględniał zarówno własność indywidualną, jak i korzystanie z części wspólnych.

Podsumowanie

Artykuł porusza ważną problematykę różnic w opłatach za miejsca postojowe w garażach wielopoziomowych w ramach wspólnot mieszkaniowych. Przedstawia sytuacje, w których mieszkańcy są nierówno obciążani kosztami, zależnie od tego, czy ich miejsca parkingowe mają własne księgi wieczyste czy są integralną częścią zakupionego mieszkania. Poprzez konstruktywną dyskusję i szukanie kompromisu, artykuł podkreśla znaczenie współpracy i wzajemnego zrozumienia wśród członków wspólnoty w celu osiągnięcia sprawiedliwego rozwiązania.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz wsparcia w sprawach prawnych dotyczących własności miejsc postojowych w garażu wspólnoty mieszkaniowej? Skorzystaj z naszych porad prawnych online i profesjonalnie przygotowanych pism, aby efektywnie rozwiązać swój problem i zapewnić sobie spokój ducha. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388
2. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23.01.2007 r., sygn. akt: VI Aga 661/06

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Karolina Grygorcewicz
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu