.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Równoważnik pieniężny za brak mieszkania dla funkcjonariusza SW

• Opublikowano: 21-02-2022 • Autor: Marta Wawrzyniak

Jestem funkcjonariuszką Służby Więziennej i posiadam lokal mieszkalny w miejscowości pobliskiej w stosunku do mojego miejsca pracy. Mieszkam w nim z mężem i dwójką dzieci. Nigdy nie korzystałam z pomocy finansowej na zakup mieszkania. Chciałabym wspomniany lokal przepisać na pełnoletniego, studiującego syna, który z nami mieszka. Czy po przepisaniu mieszkania będzie mi się należał równoważnik za brak mieszkania w myśl art. 178 ust. 1 ustawy o SW?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Równoważnik pieniężny za brak mieszkania dla funkcjonariusza SW

Równoważnik pieniężny dla funkcjonariusza wg ustawy o Służbie Więziennej

W przedstawionej sprawie kluczową kwestią jest rzeczywiste miejsce dalszego Pani zamieszkiwania. Okoliczność, iż Pani syn stanie się wyłącznym właścicielem mieszkania, może, ale nie musi, spowodować przyznanie Pani równoważnika za brak mieszkania w myśl art. 178. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. 2019 r., poz. 1427 t.j. z dnia 2019.07.31) w brzmieniu:

 

„Funkcjonariuszowi w służbie stałej przysługuje równoważnik pieniężny z tytułu braku mieszkania, jeżeli on sam lub jego małżonek nie posiada w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub domu.”

 

Tytuł prawny do mieszkania w kontekście przysługującego funkcjonariuszowi równoważnika pieniężnego za brak mieszkania

Na gruncie przytoczonego przepisu podstawowy problem sprowadza się do kwestii posiadania tytułu prawnego do mieszkania. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 18 stycznia 2013 r. podjętej w sprawie o sygn. akt II PZP 6/12 szczegółowo wyjaśnił przedmiotową kwestię:

 

„Zwrot »tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu« jest jednoznacznie i jednolicie rozumiany w języku prawniczym jako każdy tytuł prawny, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny albo dom, tj. zarówno ten wynikający z praw rzeczowych (własność, użytkowanie wieczyste, służebność mieszkania itp.), jak i ze stosunków zobowiązaniowych (tzn. z umów cywilnoprawnych – takich np. jak najem, użyczenie). Ustawodawca w art. 178 ust. 1 pkt 1 ustawy o Służbie Więziennej nie wskazał konkretnych tytułów prawnych do lokalu lub domu, a zatem zgodnie z zasadą lege non distinguente nec nostrum est distinguere nie ma podstaw do takiego rozróżniania i przyjmowania, że chodzi tylko o tytuły prawne, które nie wynikają ze stosunków zobowiązaniowych.”

 

Mając na uwadze powyższe, równoważnik za brak mieszkania nie przysługiwałby Pani, gdyby nadal zamieszkiwała Pani w dotychczasowym mieszkaniu, choćby w oparciu o ustną umowę użyczenia zawartą z synem. Przedmiotowe świadczenie nie mogłoby być również przyznane w przypadku wynajmowania przez Panią mieszkania w miejscowości pełnienia służby lub jej pobliskiej. W świetle przywołanego przepisu równoważnik za brak mieszkania mógłby zostać Pani przyznany po zbyciu dotychczasowego mieszkania oraz rzeczywistej wyprowadzce do miejscowości dalszej od miejsca pełnienia służby.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Wawrzyniak

Adwokat. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz International Baccalaureate Diploma Programme. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku. Praktykujący prawnik od 2013 r. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i odszkodowawczych. Reprezentuje Klientów przed sądami, organami ścigania oraz organami administracji publicznej.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu