.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozwiązanie umowy przez pracodawcę

»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 77 | Wyświetlono: 1-20

Odwołanie dyrektora żłobka ze stanowiska

Jestem dyrektorką żłobka miejskiego od półtora roku. Stworzyłam placówkę praktycznie od podstaw. Rozwijamy się, mamy dużo chętnych. Niestety od początku objęcia przeze mnie stanowiska burmistrz i jego zastępca są do mnie wrogo nastawieni. Wielokrotnie mnie obrażali. Ostatnio...

Wyrejestrowanie z ZUS-u podczas urlopu wychowawczego

Moja żona jest zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Aktualnie przebywa na urlopie wychowawczym. Przez przypadek dowiedziała się, że księgowa jej pracodawcy wyrejestrowała ją z ZUS-u. Po wizycie w placówce ZUS-u te informacje potwierdziły się. Co więcej, jest...

Pozytywny test ciążowy a ochrona przed zwolnieniem

Z dniem dzisiejszym zostałam niespodziewanie poinformowana o wypowiedzeniu pracy z zachowaniem dwutygodniowego czasu wypowiedzenia, natomiast 4 dni temu wykonałam test ciążowy, który wyszedł pozytywny. Ginekologa mam umówionego za tydzień. Czy dotyczy mnie ochrona przed zwolnieniem?...

Przejęcie pracownika w okresie ochronnym i propozycja gorszego stanowiska

Od lat pracuję jako kierownik w jednej z dużych sieci sklepów. Teraz moją firmę przejmuje inna. Ja niedługo kończę 64 lata. Zaproponowano mi zwolnienie za porozumiem stron, z odprawą, albo zmianę stanowiska na gorsze z zachowaniem wynagrodzenia. Kierownicze stanowiska zaproponowano...

Okres ochronny a zmiana miejsca wykonywania pracy

W moim zakładzie pracy trwa restrukturyzacja. 20 lipca kończę 56 lat, mam przepracowane 35 lat. Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony. Czy w okresie ochronnym po 20.07 pracodawca może mnie przenieść do nowego miejsca pracy oddalonego o 120 km od obecnej...

Odwołanie ze stanowiska pracownika zatrudnionego na podstawie powołania

Pracowałam na stanowisku na podstawie powołania, umowa na czas nieokreślony. Z powodu nacisków pracodawcy wystąpiłam o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron i przejście na emeryturę, wskazując termin za pół roku. Pracodawca nie odniósł się do mojego wniosku i odwołał mnie...

Powrót do pracy po poronieniu

Jestem zatrudniona od 2017 roku na czas nieokreślony, w ciąży przebywałam na L4, a po poronieniu w 19. tygodniu przebywałam na skróconym urlopie macierzyńskim, w trakcie którego miałam dwie operacje związane z powikłaniami po porodzie. Po ostatniej operacji jestem do końca...

Zgłoszenie ciąży w trakcie okresu wypowiedzenia

Spółka z o.o. zatrudnia kobietę na umowę o pracę na czas nieokreślony. 5 maja spółka wręczyła kobiecie rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, z powodu likwidacji stanowiska pracy, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 31 sierpnia. 30 maja kobieta...

Niepoinformowanie pracodawcy o zwolnieniu lekarskim a wypowiedzenie dyscyplinarne

Pracownik ze względu na nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy (6 dni) dostał wypowiedzenie dyscyplinarne. Jak się okazało, w tych dniach był na zwolnieniu lekarskim, o czym nikogo nie informował (nie musiał). Czy wypowiedzenie dyscyplinarne jest w tej sytuacji wiążące?

Likwidacja stanowiska pracy ciężarnej pracownicy

Sprawa dotyczy likwidacji stanowiska pracy ciężarnej pracownicy. Niedawno dowiedziałam się, że firma, w której obecnie jestem zatrudniona na czas nieokreślony, likwiduje stanowisko, na którym obecnie pracuję. Przedstawiono nam możliwość zostanie do końca maja lub podpisania...

Niepodpisanie aneksu do umowy o zmianie miejsca wykonywania pracy

Jestem zatrudniona w pewnej firmie na umowie o pracę na czas nieokreślony. W niedalekiej przyszłości firma będzie przenosić siedzibę, a zatem także i moje miejsce wykonywania pracy. W mojej umowie o pracę jest wyraźnie wskazany adres wykonywania pracy (aktualny adres firmy, przed...

Likwidacja stanowiska w okresie ochronnym i propozycja pracy na innym stanowisku

Od 1 lutego 2019 jestem w okresie ochronnym. 31 maja 2020 r. dostałam wypowiedzenie zmieniające ze wskazaniem likwidacji stanowiska obniżeniem stanowiska, wynagrodzenia, okresu wypowiedzenia z 3 do 1 miesiąca i ekwiwalentem dokładania do, w którym jestem w ochronie. Faktycznie była to...

Czy należy się odprawa za zwolnienie z pracy i odprawa emerytalna?

Mam 63 lata, posiadam rentę po zmarłym mężu i ustalone prawo do emerytury, choć na nią jeszcze nie przeszłam. Od 25 lat jestem zatrudniona w spółce z o.o. jako specjalista ds. finansowych. Obecnie moje stanowisko jest likwidowane i jestem do zwolnienia. Zależy mi na pracy, ponieważ...

Wypowiedzenie umowy osobie zatrudnionej na zastępstwo

Pracownica została zatrudniona na zastępstwo za pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym. Kiedy wpłynęło pismo dotyczące przerwania urlopu wychowawczego, pracownica zatrudniona na zastępstwo otrzymała wypowiedzenie w związku z powrotem osoby, którą zastępowała. Czy...

Pracownik na zwolnieniu lekarskim pracuje, co może zrobić pracodawca?

Pracownik przybywa na zwolnieniu lekarskim L-4 od 14 września br. Ma zwolnienie od neurologa – ponoć chory kręgosłup. W tym czasie założył stronę internetową, gdzie zajmuje się sprzedażą produktów. Nagrywa filmiki, reklamuje produkty i zbiera zamówienia. Uczestniczy w...

Czy pracownikowi zatrudnionemu na czas określony należy się odprawa?

Pracuję w prywatnej firmie. Za 2 miesiące kończy mi się umowa na czas określony, która została zawarta w 2003 r. Umowa wygaśnie, a wygląda na to, że pracodawca jej nie przedłuży. Jeżeli tak się stanie, czy będę miał prawo do odprawy? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Wpis na świadectwie pracy przy likwidacji stanowiska z przyczyn ekonomicznych

Firma zatrudnia 4 osoby, likwidujemy stanowisko pracy z przyczyn ekonomicznych. Co trzeba wpisać na świadectwie pracy? Czy trzeba wpisać podstawę prawną, czy wystarczy po prostu informacja „rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem z przyczyn nieleżących po stronie...

Pracownik nie pojawił się w pracy po podpisaniu umowy - co zrobić?

Miesiąc temu zatrudniłem na umowę o pracę (3-miesięczny okres próbny) pracownika, który już następnego dnia nie pojawił się w pracy pod pretekstem choroby, nie dostarczył również do dnia dzisiejszego zwolnienia lekarskiego ani nie zrezygnował ze świadczenia pracy w formie...

Odprawa dla zwalnianego nauczyciela w niepełnym wymiarze godzin

Nauczyciel kontraktowy zatrudniony na umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin dostał wypowiedzenie umowy w maju (przyczyny rozwiązania stosunku pracy to przyczyny organizacyjne – zmniejszenie oddziałów). W lipcu obronił się na nauczyciela mianowanego. Z jakiego artykułu Karty...

Zwolnienie pracownika z powodu małych obrotów

Prowadzę 1-osobową działalność – posiadam na etacie na czas nieokreślony pracownika. Z powodu małych obrotów i dużej konkurencji moja płynność finansowa jest bardzo zachwiana, na dzień dzisiejszy nie stać mnie na dalsze utrzymanie pracownika. Jak zwolnić jedynego...

»Artykuły

Ilość: 3 | Wyświetlono: wszystkie

Rozwiązanie umowy z pracownikiem na zwolnieniu lekarskim

Pracownik w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim jest co do zasady chroniony przed rozwiązaniem umowy o pracę. Pracodawca może go jednak zwolnić, jeżeli niezdolność do pracy jest trwała. Może to również zrobić dyscyplinarnie.

Ochrona przedemerytalna pracownika - wyjątki

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku, przysługuje ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę przez...

Nieobecność pracownika w pracy spowodowana wystąpieniem nagłych zdarzeń żywiołowych

W obliczu coraz częstszego występowania na terytorium Polski nagłych zdarzeń żywiołowych takich jak powodzie, huragany, czy też intensywne ataki mrozu i śniegu, nierzadko dochodzi do sytuacji, w których pracownik, wbrew własnej woli, zmuszony jest pozostać w domu w dniu,...

»Materiały

Ilość: 12 | Wyświetlono: wszystkie

Czas wypowiedzenia

Czas wypowiedzenia jest to okres, jaki musi upłynąć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę pomiędzy pracownikiem a pracodawcą do jej rozwiązania i zależy przede wszystkim od rodzaju zawartej umowy. Więcej na temat czasu wypowiedzenia umowy o pracę, czytaj w...

Umowa wypowiedzenia

Chcesz zwolnić się z pracy? Nie wiesz jak właściwie wypowiedzieć umowę o pracę oraz jakie prawa i obowiązki przysługują Ci w związku z wypowiedzeniem? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedz w artykule.

Dyscyplinarne zwolnienie

O czym pracodawca powinien pamiętać przy zwolnieniu dyscyplinarnym? Czytaj więcej na ten temat w artykule.

Jaki okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia to czas, jaki mija pomiędzy złożeniem oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy do czasu jej rozwiązania. Jak prawidłowo wyliczyć okres wypowiedzenia czytaj w artykule.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę

Z kwestiami dotyczącymi wypowiedzenia umowy o pracę spotkało się lub spotka w przyszłości wielu pracowników. W niniejszym artykule omówione zostały okoliczności pozostawania w okresie wypowiedzenia jak również zagadnienia uprawnienia pracownika do wolnych dni na poszukiwanie pracy,...

Jak napisać wypowiedzenie

Umowa o pracę zostaje rozwiązana po upływie czasu ściśle określonego w wypowiedzeniu. Kiedy i w jakich przypadkach można wypowiedzieć stosunek pracy oraz jak napisać stosowne wypowiedzenie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w artykule.

Jak zwolnić pracownika

Kodeks pracy określa przesłanki, które muszą zostać spełnione przez pracodawcę oraz pracownika, aby rozwiązanie umowy o pracę było skuteczne. Czytaj dalej na temat jak właściwie zwolnić pracownika.

Zwolnienie w ciąży

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownica podlega szczególnej ochronie w całym okresie ciąży (od poczęcia dziecka do dnia rozwiązania). Wedle zasady ogólnej pracodawca nie może w tym czasie wypowiedzieć pracownicy w ciąży umowy o pracę. Jednakże od tej zasady są również wyjątki, o...

Zwolniony

Nawet pracownikowi, który został zwolniony z pracy, przysługują pewne uprawnienia. W artykule omówiono obowiązki pracodawcy, jeśli zdecyduje się rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę. Czytaj dalej jakie prawa ma zwolniony pracownik.

Postępowanie dyscyplinarne

Wiadomo, iż postępowanie dyscyplinarne wiąże się dla pracownika z wielkim stresem i wyzwaniem. Postępowanie dyscyplinarne ma na celu uświadomienie pracownikowi, że jego zachowanie albo praca nie jest zgodnie z ustalonymi wymogami. Informację podane w artykule to jedynie zarys regulacji...

Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym ze sposobów na rozwiązanie stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą. Wypowiedzenie umowy o pracę jest pisemnym oświadczeniem pracownika bądź pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Z...

Jak zmienić umowę o pracę

W razie zamiaru zmiany treści umowy o prace pracodawca zobowiązany jest przestrzegać określone procedury prawne i przeprowadzić konsultacje z pracownikiem. Pracodawca może to zrobić albo poprzez wręczenie pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego albo zawierając z nim porozumienie stron.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl