.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Ochrona przedemerytalna a pozorna likwidacja stanowiska: walka o przywrócenie do pracy

• Data: 03-06-2024 • Autor: Marta Handzlik-Rosuł

Od 1 lutego 2022 jestem w okresie ochronnym. 31 maja 2023 r. dostałam wypowiedzenie zmieniające ze wskazaniem likwidacji stanowiska, obniżeniem wynagrodzenia, okresu wypowiedzenia z 3 do 1 miesiąca i ekwiwalentem dokładania do, w którym jestem w ochronie. Faktycznie była to pozorna likwidacja, więc wystąpiłam do sadu – sprawa jest w toku.
Dzisiaj po upływie prawie roku dostałam kolejne wypowiedzenie, ze wskazaniem na likwidację stanowiska i tym razem całego departamentu oraz dalszą propozycją pracy – znacznie poniżej moich kompetencji. Nie bardzo wiem, co mam zrobić, walczę o przywrócenie do pracy, więc muszę przyjąć nową propozycję? Co będzie, jeżeli jej nie przyjmę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Ochrona przedemerytalna a pozorna likwidacja stanowiska: walka o przywrócenie do pracy

Okres ochronny

„Okres ochronny” dla pracowników w wieku przedemerytalnym wynika z art. 39 ustawy Kodeks pracy. Według literalnego brzmienia tego przepisu: „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku”.

Przepis ten wprowadza 2 warunki ochrony: czas do osiągnięcia wieku emerytalnego i okres pracy związany z prawem do emerytury. Wprowadzono od niego wyjątki w razie uzyskania przez pracownika prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 40) oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy (art. 41).

Zobacz też: Okres ochronny przed emeryturą

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Nowa propozycja pracodawcy – wypowiedzenie warunków pracy i płacy

Do wypowiedzenia warunków pracy i płacy mają zastosowanie odpowiednio przepisy o wypowiadaniu umów o pracę. Oznacza to, że pracodawca nie może w stosunku do pracownika w wieku przedemerytalnym zastosować wypowiedzenia zmieniającego, modyfikującego na niekorzyść tego pracownika jego dotychczasowe warunki pracy lub płacy.

Likwidacja stanowiska

Likwidacja stanowiska pracy nie może być podstawą do wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi w wieku przedemerytalnym, którego stosunek pracy jest chroniony na podstawie art. 39 Kodeksu pracy. Takiemu pracownikowi można wypowiedzieć tylko warunki pracy i płacy. Jedynie ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy wyłączają ochronę przedemerytalną i umożliwiają wypowiedzenie umowy o pracę pracownikom tuż przed osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego.

W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki; pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Walka o przywrócenie do pracy

Obecna propozycja nie ma wpływu na toczącą się sprawę. Sąd powinien orzec na Pani korzyść i zasądzić odszkodowanie za okres pozostawania bez pracy.

Przykłady

Przykład 1 - Maria i jej walka o prawa pracownicze

Maria, zbliżająca się do wieku emerytalnego, pracowała w firmie od ponad 20 lat. Na początku 2019 roku dowiedziała się, że jest w okresie ochronnym, co oznaczało, że jej pracodawca nie mógł jej zwolnić z pracy bez ważnej przyczyny. Jednak 31 maja 2020 roku Maria otrzymała wypowiedzenie zmieniające, w którym wskazano na likwidację jej stanowiska i zaproponowano jej obniżenie wynagrodzenia oraz skrócenie okresu wypowiedzenia. Maria, podejrzewając, że likwidacja stanowiska jest pozorna, postanowiła walczyć o swoje prawa w sądzie. Choć sprawa była w toku, po prawie roku otrzymała kolejne wypowiedzenie, tym razem z powodu likwidacji całego departamentu. Proponowana nowa praca była znacznie poniżej jej kompetencji. Maria, zdeterminowana do walki o swoje stanowisko, zastanawiała się, czy powinna przyjąć nową propozycję, aby nie stracić pracy całkowicie.

 

Przykład 2 - Jan w obliczu zmian w firmie

Jan, doświadczony pracownik z 30-letnim stażem, był chroniony przepisami Kodeksu pracy, które zakazywały zwolnienia go bez uzasadnionej przyczyny. Jednak w maju 2020 roku jego pracodawca wręczył mu wypowiedzenie zmieniające, uzasadniając to likwidacją jego stanowiska. Jan miał obniżone wynagrodzenie i skrócony okres wypowiedzenia z 3 do 1 miesiąca. Wiedząc, że likwidacja stanowiska była tylko pretekstem, Jan złożył pozew do sądu. Kilka miesięcy później otrzymał kolejne wypowiedzenie z powodu likwidacji całego działu. Nowa propozycja pracy była nieadekwatna do jego umiejętności. Jan, chcąc utrzymać pracę, zastanawiał się, jakie konsekwencje niesie za sobą odrzucenie nowej propozycji.

 

Przykład 3 - Anna w obliczu likwidacji departamentu

Anna, która przez wiele lat pracowała jako specjalista w dużej korporacji, dowiedziała się na początku 2019 roku, że jest w okresie ochronnym przedemerytalnym. Jednak w maju 2020 roku pracodawca wręczył jej wypowiedzenie zmieniające, wskazując na konieczność likwidacji jej stanowiska. Zaproponowano jej niższe wynagrodzenie oraz skrócono okres wypowiedzenia. Anna, czując się niesprawiedliwie traktowana, skierowała sprawę do sądu. Po roku otrzymała kolejne wypowiedzenie, tym razem z powodu likwidacji całego departamentu, a nowa propozycja pracy była nieodpowiednia do jej kwalifikacji. Anna, walcząc o swoje prawa, musiała podjąć decyzję, czy przyjąć nową propozycję, czy ryzykować utratę pracy, oczekując na decyzję sądu.

Podsumowanie

Podsumowując, okres ochronny dla pracowników przedemerytalnych gwarantuje im specjalną ochronę przed zwolnieniem z pracy, jednakże pracodawcy czasami próbują obchodzić te przepisy poprzez pozorne likwidacje stanowisk. W takich sytuacjach, pracownicy mogą odwoływać się do sądu w celu ochrony swoich praw. Ważne jest, aby znać swoje prawa i odpowiednio reagować na nieuczciwe praktyki ze strony pracodawców.

Oferta porad prawnych

Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz usług pisania pism procesowych, aby skutecznie bronić swoich praw pracowniczych i uzyskać profesjonalne wsparcie w walce o sprawiedliwość w miejscu pracy. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu