.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kto może zostać członkiem spółki wodnej?

Moje pytanie brzmi: kto może zostać członkiem spółki wodnej? Czy członkiem spółki wodnej może zostać mieszkaniec posiadający mieszkanie w budynku (dożywotnia nieodpłatna służebność mieszkania),
posiadający w mieszkaniu licznik wodny i korzystający i płacący za pobraną wodę? Przepisałem dom i działkę na córkę, co zgodnie z Prawem wodnym wykreśla mnie z członkostwa w spółce. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kto może zostać członkiem spółki wodnej?

Fot. Fotolia

Zasady tworzenia i funkcjonowania spółek wodnych

Kwestie dotyczące podstawowych zasad tworzenia i funkcjonowania spółek wodnych uregulowane są w ustawie z dnia 18 lipca Prawo wodne. Dla powstania spółki wodnej zgodnie z art. 165 ust. 2 ustawy wymagane jest: uchwalenie statutu spółki przez osoby zainteresowane utworzeniem spółki; dokonanie wyboru organów spółki. Zgodnie zaś z art. 166 ust. 1 ustawy „statut spółki wodnej określa w szczególności:  

 

1) nazwę i siedzibę spółki oraz teren jej działalności; 

2) cel spółki oraz sposób i środki służące do osiągnięcia tego celu; 

3) zasady ustalania wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki, adekwatnych do celów spółki; 

3a) zasady ustalania należności za dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w przypadku prowadzenia działalności, o której mowa w art. 164 ust. 2; 

4) prawa i obowiązki członków spółki; 

5) ograniczenia praw członków dotyczące ich gruntów i obiektów niezbędnych do wykonywania zadań spółki; 

6) warunki przyjmowania nowych członków oraz wykluczania członków ze spółki; 

7) warunki następstwa prawnego członków spółki; 

8) organy spółki, ich skład, zasady powoływania i odwoływania oraz zakres działania; 

9) zasady nawiązywania stosunku pracy w ramach spółki; 

10) przypadki wymagające zwołania walnego zgromadzenia; 

11) czas trwania spółki oraz sposób jej rozwiązania lub likwidacji; 

12) warunki zaciągania zobowiązań i udzielania pełnomocnictw do reprezentowania spółki; 

13) przeznaczenie mienia pozostałego po rozwiązaniu lub likwidacji spółki”.  

Kto może zostać członkiem spółki wodnej?

W związku z powyższym każda spółka wodna ustanawia w ramach statutu regulacje normujące przyjęcie nowych członków. Zazwyczaj spółki w statutach zawierają zapisy o podobnej treści jak ten: „Członkami spółki mogą być osoby fizyczne i prawne korzystające z urządzeń eksploatowanych przez spółkę lub zainteresowane jej działalnością w inny sposób. W szczególności członkami powinni być właściciele gruntów położonych na terenie X. Przyjęcie do spółki jak i wystąpienie na wniosek zainteresowanego następuje w drodze uchwały zarządu spółki”.

 

Jedyna okoliczność, której spółka nie może zmienić, to obowiązkowe przyjęcie w poczet członków spółki osoby, będącej następcą prawnym dotychczasowego członka. Nakaz ten wynika z art. 166 ust. 7 ustawy wyraźnie i jednoznacznie stwierdzającej, iż następca prawny członka spółki wodnej wstępuje w jego prawa i obowiązki.  

 

Moim zdaniem fakt, iż członkiem spółki z mocy prawa została Pańska córka po przeniesieniu na nią własności mieszkania, nie wyklucza możliwości ubiegania się przez Pana o ponowne przyjęcie w poczet członków spółki. Warunkiem jest, by spółka przewidywała taką możliwość w statucie. Argumentem przemawiającym za Pańskim przyjęciem jest fakt, iż nadal zamieszkuje Pan na trenie działania spółki i korzysta Pan z dostarczanej przez nią wody.

 

Tak więc musi się Pan zapoznać ze statutem spółki, by dowiedzieć się, jakie warunki musi spełnić „przyszły członek” spółki wodnej, aby zarząd mógł podjąć uchwałę o przyjęciu Pana w poczet członków.l

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus siedem =
.

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl