Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto jest właścicielem mieszkania zakupionego na kredyt hipoteczny?

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 23.08.2017

Kupiłem mieszkanie za kredyt hipoteczny, którego spłaciłem już w połowie. Czy w obliczu prawa ja jestem już właścicielem mieszkania, czy dopóki nie spłacę kredytu właścicielem, jest nim bank? I gdybym chciał przekazać to mieszkanie spółce z o.o., której jestem właścicielem – to w jaki sposób mogę to zrobić? Czy muszę sprzedać, czy mogę wnieść aportem? Jaki podatek będę zobowiązany zapłacić? Czy muszę pytać bank o zgodę? I na odwrót: jeśli w przyszłości będę chciał od spółki mieszkanie odzyskać – jaką drogą najlepiej to zrobić, żeby była to możliwie prosta, szybka i mało kosztowna operacja?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Hipoteka to rodzaj zabezpieczenia, ale w żadnym wypadku nie decyduje o własności. Artykuł 65 ust 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece stanowi, że w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).

 

W wyniku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności kawalerki, zawartej w formie aktu notarialnego stał się Pan właścicielem nabytej kawalerki (art. 155 w zw. z art. 158k ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny – K.c.). Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym (244 § 1 K.c.) i wpisuje się ją w dziale IV księgi wieczystej. Natomiast dział II księgi wieczystej zawiera oznaczenie właściciela nieruchomości. W dziale II księgi wieczystej kawalerki powinien Pan być oznaczony jako jej właściciel. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

 

W wyniku aportu bądź sprzedaży kawalerki obciążonej hipoteka właścicielem tej nieruchomości stanie się spółka. Co do zasady bank musi wyrazić zgodę na aport lub sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką. Tę kwestię powinna regulować umowa o kredyt hipoteczny, jaką Pan zawarł z bankiem. Jeśli bank wyrazi zgodę albo z umowy o kredyt hipoteczny nie wynika obowiązek wyrażenia zgody przez bank na zmianę właściciela nieruchomość obciążonej hipoteką, możliwy jest aport do spółki lub sprzedaż spółce kawalerki obciążonej hipoteką.

 

Umowa przenosząca własność nieruchomości wspólnika na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Zgodnie z artykułem 210 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w umowie między spółką a członkiem zarządu spółki, spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. W przypadku, gdy wspólnik jest zarazem jedynym członkiem zarządu nie powołuje się pełnomocnika do reprezentowania spółki, a czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego (art. 210 § 3). Według artykułu 228 pkt 4 nabycie nieruchomości przez spółkę wymaga uchwały wspólników, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. Natomiast umowa o nabycie dla spółki nieruchomości za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak od 50 000 złotych, zawarta przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki, wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa ta była przewidziana w umowie spółki (art. 229).

 

(…)

 

Natomiast przy aporcie powstanie obowiązek zapłaty podatku VAT. Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 20 marca 2014 roku (sygn. IPTPP4/443-910/13-4/BM), każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do przyszłego wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej, powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług. Podstawą wymierzenia podatku będzie wartość rynkowa towaru pomniejszona o kwotę podatku. Warto podkreślić, że wniesienie aportu do sp. z o.o. powoduje konieczność podwyższenia jej kapitału zakładowego.

 

Wydaje się, że przy odzyskiwaniu mieszkania znów na własność najkorzystniejszym rozwiązaniem byłaby umowa sprzedaży nieruchomości spółki na rzecz jej wspólnika. Taka umowa jako umowa przenosząca własność nieruchomości powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

 

(…)

 

Możliwe jest też przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia. Taka transakcja będzie podlegała podatkowi VAT. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 listopada 2015 roku (sygn. akt I FPS 6/15) orzekł, że przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 20.09.2010 roku (ILPB3/423-544/10-2/JG) orzekł, że „wydanie udziałowcowi Spółki nieruchomości jako wynagrodzenia za umorzenie udziałów Spółki, skutkować będzie powstaniem po Jej stronie przychodu podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia składników majątku trwałego w ich wysokości rynkowej, a jednocześnie odpowiadającej wartości wynagrodzenia przeznaczonego do wypłaty”.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus siedem =

»Podobne materiały

Alkohol, przemoc i zazdrość - jak ratować małżeństwo?

Żona złożyła pozew o rozwód, ale ja chcę ratować małżeństwo. Nadużywałem alkoholu i stosowałem przemoc. Wszystko przez zazdrość… Miałem założoną niebieską kartę. Jak nie dopuścić do rozpadu małżeństwa? Dodam, że tej przemocy z mojej strony nie pamiętam.

 

Umieszczenie reklamy na budynku przez najemcę

Jestem najemcą lokalu użytkowego będącego pod zarządem wspólnoty mieszkaniowej. Jego właścicielem jest członek wspólnoty. Za zgodą przewodniczącego otrzymałam zgodę na umieszczenie reklam swojej firmy na froncie budynku. Po zmianie we władzach zażądano abym zdjęła reklamy, a ewentualne ich umieszcze

 

Wykup mieszkania komunalnego najętego przed ślubem

Zostałam najemcą mieszkania komunalnego w 1985 r. jako panna. Trzy lata później wyszłam za mąż. Czy wykupu mieszkania muszę dokonać wspólnie z mężem?

 

Zrzeczenie się mieszkania po rozwodzie

Z powodu licznych konfliktów planuję wnieść pozew rozwodowy. Przypuszczam, że we wspólnie kupionym mieszkaniu zostanie żona ze swoim synem. Czy po rozwodzie i opuszczeniu mieszkania zostanę bez dachu nad głową? Jak to wygląda z punktu widzenia prawa? Dodam, że spłacamy kredyt mieszkaniowy.

 

Dzierżawa gruntu od miasta, wybudowanie garażu i dziedziczenie go

Mój ojciec miał garaż, który został wybudowany z jego środków na terenie dzierżawionym od miasta. Czy garaż wchodzi w skład spadku? Uprawnionymi są: mama, ja (córka) i brat. Jaki wniosek powinniśmy wnieść do sądu?

 

Czy odwołanie licytacji komorniczej jest możliwe?

Za dwa dni mam wyznaczony termin licytacji nieruchomości. Wczoraj zgłosił się chętny do kupna z wolnej ręki. Czy mam szansę na wstrzymanie, ewentualnie przesunięcie terminu licytacji?

 

Smród na klatce, uciążliwy sąsiad – co robić?

Mieszkam w bloku. Sąsiad z niższego piętra ma w domu koty, o które nie dba, przez co na klatce i w moim mieszkaniu panuje okropny smród. Zapach odchodów i karmy uprzykrza skutecznie życie mi i innym mieszkańcom. Spółdzielnia wezwała sąsiada do posprzątania, ale on zignorował to pismo. Jak

 

Eksmisja dzikich lokatorów i wymeldowanie

Kupiłem dom z lokatorami, którzy nie mieli do nieruchomości tytułu prawnego. Obecnie pomieszkują w różnych miejscach, mają klucz do mojego domu, w którym jakimś cudem są zameldowani. Mam wyrok eksmisyjny. Gmina nie ma i nie będzie mieć mieszkań socjalnych. O odszkodowanie staram się już prawie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »