Mamy 10 755 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto jest właścicielem mieszkania zakupionego na kredyt hipoteczny?

Autor: Maciej Podgórski • Opublikowane: 23.08.2017

Kupiłem mieszkanie za kredyt hipoteczny, którego spłaciłem już w połowie. Czy w obliczu prawa ja jestem już właścicielem mieszkania, czy dopóki nie spłacę kredytu właścicielem, jest nim bank? I gdybym chciał przekazać to mieszkanie spółce z o.o., której jestem właścicielem – to w jaki sposób mogę to zrobić? Czy muszę sprzedać, czy mogę wnieść aportem? Jaki podatek będę zobowiązany zapłacić? Czy muszę pytać bank o zgodę? I na odwrót: jeśli w przyszłości będę chciał od spółki mieszkanie odzyskać – jaką drogą najlepiej to zrobić, żeby była to możliwie prosta, szybka i mało kosztowna operacja?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

Hipoteka to rodzaj zabezpieczenia, ale w żadnym wypadku nie decyduje o własności. Artykuł 65 ust 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece stanowi, że w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka).

 

W wyniku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności kawalerki, zawartej w formie aktu notarialnego stał się Pan właścicielem nabytej kawalerki (art. 155 w zw. z art. 158k ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny – K.c.). Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym (244 § 1 K.c.) i wpisuje się ją w dziale IV księgi wieczystej. Natomiast dział II księgi wieczystej zawiera oznaczenie właściciela nieruchomości. W dziale II księgi wieczystej kawalerki powinien Pan być oznaczony jako jej właściciel. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

  

W wyniku aportu bądź sprzedaży kawalerki obciążonej hipoteka właścicielem tej nieruchomości stanie się spółka. Co do zasady bank musi wyrazić zgodę na aport lub sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką. Tę kwestię powinna regulować umowa o kredyt hipoteczny, jaką Pan zawarł z bankiem. Jeśli bank wyrazi zgodę albo z umowy o kredyt hipoteczny nie wynika obowiązek wyrażenia zgody przez bank na zmianę właściciela nieruchomość obciążonej hipoteką, możliwy jest aport do spółki lub sprzedaż spółce kawalerki obciążonej hipoteką.

 

Umowa przenosząca własność nieruchomości wspólnika na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Zgodnie z artykułem 210 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w umowie między spółką a członkiem zarządu spółki, spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. W przypadku, gdy wspólnik jest zarazem jedynym członkiem zarządu nie powołuje się pełnomocnika do reprezentowania spółki, a czynność prawna między tym wspólnikiem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego (art. 210 § 3). Według artykułu 228 pkt 4 nabycie nieruchomości przez spółkę wymaga uchwały wspólników, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej. Natomiast umowa o nabycie dla spółki nieruchomości za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak od 50 000 złotych, zawarta przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki, wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa ta była przewidziana w umowie spółki (art. 229).

 

(…)

 

Natomiast przy aporcie powstanie obowiązek zapłaty podatku VAT. Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 20 marca 2014 roku (sygn. IPTPP4/443-910/13-4/BM), każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do przyszłego wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej, powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług. Podstawą wymierzenia podatku będzie wartość rynkowa towaru pomniejszona o kwotę podatku. Warto podkreślić, że wniesienie aportu do sp. z o.o. powoduje konieczność podwyższenia jej kapitału zakładowego.

 

Wydaje się, że przy odzyskiwaniu mieszkania znów na własność najkorzystniejszym rozwiązaniem byłaby umowa sprzedaży nieruchomości spółki na rzecz jej wspólnika. Taka umowa jako umowa przenosząca własność nieruchomości powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego.

 

(…)

 

Możliwe jest też przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia. Taka transakcja będzie podlegała podatkowi VAT. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 16 listopada 2015 roku (sygn. akt I FPS 6/15) orzekł, że przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 20.09.2010 roku (ILPB3/423-544/10-2/JG) orzekł, że „wydanie udziałowcowi Spółki nieruchomości jako wynagrodzenia za umorzenie udziałów Spółki, skutkować będzie powstaniem po Jej stronie przychodu podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia składników majątku trwałego w ich wysokości rynkowej, a jednocześnie odpowiadającej wartości wynagrodzenia przeznaczonego do wypłaty”.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus pięć =

»Podobne materiały

Najem garażu a śmierć najemcy

Mój mąż wynajmował garaż od MPGM na podstawie umowy najmu. Niedawno zmarł. KZGM wzywa mnie o dostarczenie poświadczenia dziedziczenia lub postanowienia sądu. Nie mam jednak żadnych zaświadczeń o budowie czy wykupie garażu. Oczywiście płacę czynsz, podatek i dbam o garaż. Co powi

Mieszkanie spółdzielcze po bracie

Czy w wypadku śmierci mojego brata, który mieszkał po śmierci swojej żony w ich mieszkaniu spółdzielczym, mam prawo do pierwokupu tego mieszkania lub wkładu? O mieszkanie chce się także starać mój drugi brat, oraz siostrzeniec nieżyjącej żony zmarłego brata. Czy mogę skorzystać z j

Wynajmujący nie opuszcza mieszkania – co robić?

Od 3 lat wynajmuję mieszkanie, ale nie mam spisanej umowy najmu (umowa była ustna). Obecnie osoba, która wynajmuje mieszkanie, zalega z opłatami za 9 miesięcy. Okazało się również, że bez mojej wiedzy zmieniła wcześniej jeden z zamków w drzwiach. Rozwiązałem umowę z miesięcznym czas
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »