Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Określenie wartości dożywotniego użytkowania

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 16.02.2015

Kilka lat temu w zamian za dożywotnią służebność mieszkania przekazałam synowi w ramach darowizny mieszkanie. Teraz on chciałby je sprzedać. Jak określić wartość dożywotniego użytkowania? Czy zapłacę od tej kwoty podatek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestę obliczania wartości służebności ustanawianych na rzeczach lub prawach reguluje ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn. To właśnie ta ustawa zajmuje się żądanymi przez Panią obliczeniami, ponieważ tego typu służebności są ustanawiane najczęściej w darowiznach oraz testamentach.

 

Zgodnie z art. 13 ustawy, w brzmieniu ustalonym od dnia 1 stycznia 2007 roku, „wartość świadczeń powtarzających się przyjmuje się do podstawy opodatkowania w wysokości rocznego świadczenia pomnożonego:

 

1) w razie ustanowienia świadczeń na czas określony co do liczby lat lub ich części – przez liczbę lat lub ich części;

2) w pozostałych przypadkach, w tym w razie ustanowienia świadczeń na czas nieokreślony – przez 10 lat”.

 

Na mocy ustępu 2 tego artykułu postanowienia te stosuje się odpowiednio do obliczenia wartości prawa użytkowania i służebności. Wartość roczną świadczenia lub służebności ustala się w wysokości 4% wartości rzeczy oddanej w użytkowanie lub obciążonej służebnością. Tę regułę wprowadza art. 13 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 

Zatem, aby obliczyć, jaką wartość powinien Pani wypłacić syn z tytułu rezygnacji ze służebności, należy najpierw ustalić wartość roczną służebności, tj. wyliczyć 4% z wartości mieszkania. Tę wartość należy pomnożyć przez 10 przy służebności na czas nieoznaczony lub przez liczbę lat, na które służebność została ustanowiona. Od kwoty należy odliczyć wartość służebności już wykorzystanej, czyli wartość roczną pomnożoną przez lata wykorzystane służebności.

 

Jak jednak wyżej wspomniałam, te przepisy obowiązują dopiero od 1 stycznia 2007 r. Do służebności ustanowionych przed tą datą, będzie miał zastosowanie art. 13 w brzmieniu sprzed zmiany. Wówczas w razie ustanowienia świadczeń na czas życia jednej osoby za podstawę opodatkowania przyjmowało się wartość prawa obliczoną według wieku osoby, z której śmiercią gaśnie zobowiązanie. Wartość ta wynosiła przy wieku:

 

  1. do lat 15 – 22-krotną wartość świadczenia rocznego,
  2. powyżej lat 15 do 25 – 21-krotną wartość świadczenia rocznego,
  3. powyżej lat 25 do 35 – 20-krotną wartość świadczenia rocznego,
  4. powyżej lat 35 do 45 – 18-krotną wartość świadczenia rocznego,
  5. powyżej lat 45 do 55 – 15-krotną wartość świadczenia rocznego,
  6. powyżej lat 55 do 65 – 11-krotną wartość świadczenia rocznego,
  7. powyżej lat 65 do 75 – 7,5-krotną wartość świadczenia rocznego,
  8. powyżej lat 75 do 80 – 5-krotną wartość świadczenia rocznego.

 

Wprawdzie przepis mówi o podstawie do opodatkowania, jednak posiłkowano się nim także w postępowaniach cywilnych przy obliczaniu „odszkodowania” z tytułu rezygnacji ze służebności. Artykuł 13 sprzed zmiany nie określał jednak, w jaki sposób ustalić świadczenie roczne, czyli wartość roczną służebności. Strony określały ją same najczęściej posiłkując się roczną wartością kosztów utrzymania mieszkania obciążonego służebnością. Jeśli w Pani sytuacji darowizna została ustanowiona przed rokiem 2007, to nie widzę przeszkód, aby przy ustalaniu wartości rocznej służebności posiłkować się aktualnym brzmieniem przepisu art. 13 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 

Uzyskane w ramach zrzeczenia się służebności odszkodowanie podlega opodatkowaniu z tytułu uzyskania dochodu, tj. podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W tek kwestii wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z 26 października 2011 roku (sygn. akt III SA/Wa 282/11,). Sąd przyznał w wyroku rację Ministrowi Finansów, który wydał w tej sprawie interpretację indywidualną i stwierdził, że „odszkodowanie” za rezygnację ze służebności osobistej stanowi dochód osoby, która je otrzymuje. Nie jest to jednak odszkodowanie, które zostało przez ustawę o PIT zwolnione z opodatkowania. Jest to tzw. inne źródło dochodu. Uzyskana kwota winna zostać ujęta w rocznym zeznaniu PIT i ujęta w dochodach do opodatkowania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - dziesięć =

»Podobne materiały

Rozwiązanie umowy dożywocia

Chcielibyśmy rozwiązać umowę dożywocia. Dożywotnik ma 58 lat, nie ma żony ani dzieci. Zapisał nam dom w zamian za opiekę, wyżywienie, ubranie itp. Niestety nadużywa alkoholu, awanturuje się, przeklina. Zostawia dom otwarty, więc boimy się, że w końcu ktoś nas okradnie. Ja i mój mąż mamy dzieci (2 i

 

Sprzedaż domu nabytego umową dożywocia

Nabyłem dom w wyniku umowy dożywocia. Ponieważ stosunki z dożywotnikiem znacznie się pogorszyły, chciałbym sprzedać ten dom. W ten sposób chcę odzyskać pieniądze, które musiałem wydać na utrzymanie domu i dożywotnika oraz spłatę jego zadłużenia. Poza umową dożywocia podpisałem z tą osobą również umo

 

Wymiana zamków a korzystanie z mieszkania

Po ślubie zamieszkałam w mieszkaniu męża, w którym do dzisiaj jestem zameldowana. Jesteśmy jednak po rozwodzie (bez winy), sąd nie ustalił sposobu korzystania z mieszkania. Mieszkanie to jest moim domem; mam tam wszystkie rzeczy, pracuję niedaleko. Były mąż jednak niedawno (gdy byłam na weekend u ro

 

Spór o sprzedaż wspólnej nieruchomości

Jestem wraz z moim bratem współwłaścicielem (4/5 udziałów) dwóch nieruchomości – domu z działką i mieszkania po zmarłym ojcu. Brat nie zgadza się na sprzedaż tych nieruchomości, a mnie na tym bardzo zależy. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

 

Dzierżawa gruntu od miasta, wybudowanie garażu i dziedziczenie go

Mój ojciec miał garaż, który został wybudowany z jego środków na terenie dzierżawionym od miasta. Czy garaż wchodzi w skład spadku? Uprawnionymi są: mama, ja (córka) i brat. Jaki wniosek powinniśmy wnieść do sądu?

 

Czy odwołanie licytacji komorniczej jest możliwe?

Za dwa dni mam wyznaczony termin licytacji nieruchomości. Wczoraj zgłosił się chętny do kupna z wolnej ręki. Czy mam szansę na wstrzymanie, ewentualnie przesunięcie terminu licytacji?

 

Przekazanie w formie darowizny udziałów w spółce z o.o.

W akcie notarialnym założycielskim sp. z o.o. jest zapis: „zbycie udziałów wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi i zgody pozostałych wspólników”. Jeden z udziałowców chce przekazać w formie darowizny swoje udziały w spółce z o.o. pełnoletniemu synowi. Cz

 

Czy sprzedaż papug na serwisach aukcyjnych jest zabroniona?

Jestem właścicielem papugi amazonka modrobrewa. Niestety żona nie czuje się dobrze, ponieważ wydaje się uczulona na kurz ze skrzydeł ptaka. Chcielibyśmy sprzedać ptaka na jednym z serwisów internetowych, jednak nasze ogłoszenie jest usuwane z uzasadnieniem:„azona amazonica (podobnie jak wszyst

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »