Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymiana zamków a korzystanie z mieszkania

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 06.10.2011

Po ślubie zamieszkałam w mieszkaniu męża, w którym do dzisiaj jestem zameldowana. Jesteśmy jednak po rozwodzie (bez winy), sąd nie ustalił sposobu korzystania z mieszkania. Mieszkanie to jest moim domem; mam tam wszystkie rzeczy, pracuję niedaleko. Były mąż jednak niedawno (gdy byłam na weekend u rodziców) wymienił zamki, ale dzięki interwencji policji w końcu dostałam się do środka. Jak rozwiązać problem wspólnego mieszkania? Czy to nie jest np. znęcanie się?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podział do używania mieszkania wspólnego małżonków lub wspólnie przez nich zajmowanego jest dopuszczalny nie tylko w wyroku rozwodowym. Podział taki jest możliwy zawsze, niezależnie od tytułu, jaki przysługuje współuprawnionym do tego mieszkania; oczywiście w sytuacji, gdy wspólne korzystanie z mieszkania jest ze względu na występujące konflikty niemożliwe lub znacznie utrudnione.

 

Wymieniony podział możliwy jest także w wypadku, gdy współkorzystającym nie przysługuje żaden tytuł prawny do mieszkania, a więc gdy są oni tylko jego współposiadaczami. Poza procesem rozwodowym sąd wydaje takie rozstrzygnięcie w postępowaniu nieprocesowym według przepisów o zarządzie rzeczą wspólną (ust. 2 sentencji i uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 26.05.1977 r., sygn. akt III CZP 33/77, OSNCP 1978, nr 1, poz. 3; glosa M. Sieradzkiej, OSPiKA 1979, nr 9, poz. 161;).

 

Jeśli nawet nie zostało to ustalone w wyroku rozwodowym, można to zrobić obecnie – sytuacja wymaga jednak kolejnego postępowania. Niewątpliwie wymienianie zamków przez byłego męża stanowi przesłankę do uregulowania tej kwestii.

 

Musi Pani pamiętać, że zameldowanie na pobyt stały nie jest żadnym tytułem prawnym do lokalu. Zameldowanie to instytucja prawa administracyjnego – jest to administracyjne poświadczenie faktu, że dana osoba przebywa w danym miejscu z zamiarem stałego (czasowego) pobytu. Na podstawie zameldowania nie można rościć sobie prawa do korzystania z mieszkania. Można być zameldowanym na pobyt stały w lokalu, do którego nie przysługuje tytuł prawny.

 

Nie oznacza to jednak, że były mąż może sobie robić, co chce, utrudniać Pani wejście do mieszkania – nawet jeśli nie jest Pani współwłaścicielką.

 

Jeśli mąż dokona kolejnej wymiany albo uczyni cokolwiek, by utrudnić Pani wstęp do mieszkania, może Pani złożyć w sądzie wniosek o przywrócenie naruszonego posiadania.

 

Zgodnie z art. 342 Kodeksu cywilnego „nie wolno naruszać samowolnie posiadania, chociażby posiadacz był w złej wierze”. Domniemywa się, że posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym i nie wolno go naruszać, chociażby posiadacz był w złej wierze.

 

Z kolei zgodnie z art. 344 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Przeciwko temu, kto samowolnie naruszył posiadanie, jak również przeciwko temu, na czyją korzyść naruszenie nastąpiło, przysługuje posiadaczowi roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia jest zgodny z prawem.

 

§ 2. Roszczenie wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia”.

 

Skuteczność dochodzenia roszczenia o ochronę posiadania jest w zasadzie niezależna od zgodności posiadania ze stanem prawnym, w postępowaniu posesoryjnym bowiem niedopuszczalne są zarzuty wywodzące się z prawa własności albo innego prawa.

 

W zasadzie jest to jedyny w tym momencie sposób uregulowania sytuacji i dochodzenia przez Panią praw.

 

Czyny byłego męża wypełniałyby znamiona przestępstwa znęcania się, gdybyście byli Państwo nadal małżeństwem. Art. 207 Kodeksu karnego odnosi się do osób najbliższych, jednakże wśród nich nie wymienia się byłego małżonka.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + 5 =

16.10.2014

Szanowna Pani - były małżonek zgodnie z orzecznictwem do 115 kk wciaż korzysta z tytułu osoby najbliższej, pomimo ustania małzeństwa. Proszę czytać ustawe...

ABK

»Podobne materiały

Co zrobić, gdy pracodawca nie chce przyjąć wypowiedzenia?

Mam umowę o pracę na czas określony z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Pracodawca nie chce przyjąć mojego wypowiedzenia. Co zrobić?

 

Czy teściowie mogą mnie wyrzucić z domu po rozwodzie?

Mieszkamy z żoną u jej rodziców, dom jest ich własnością. Mamy się rozwieść. Jestem w tym domu zameldowany już kilkanaście lat, mamy dwie nastoletnie córki. Czy po rozwodzie teściowie mogą mnie wyrzucić z domu (żona tego chce)? Nie piję, wszystko w domu robię, finansujemy wszystko wspólnie z żoną.

 

Darowizna i wydziedziczenie

Moi rodzice są w podeszłym wieku. Mieszkam razem z nimi w wykupionym mieszkaniu spółdzielczym. Rodzice chcą przepisać na mnie mieszkanie. Czy jest jakiś sposób, żeby mogli zrobić to bez zgody mojego pozostałego rodzeństwa?

 

Wypowiedzenie najmu mieszkania komunalnego

Otrzymałem wypowiedzenie najmu mieszkania komunalnego M-2, ponieważ rok temu dostałem w spadku (razem z długami) mieszkanie własnościowe (też M-2) w tej samej miejscowości. Mieszkanie to nie ma CO, instalacja elektryczna jest jeszcze aluminiowa i całość nadaje sie do kapitalnego remontu. Mieszkanie

 

Założenie księgi wieczystej dla lokalu w domu jednorodzinnym dwulokalowym

Chcemy z przyjaciółmi kupić działkę w celu postawienia bliźniaka. Gmina wydaje jednak zezwolenia jedynie na domy jednorodzinne dwulokalowe. Na jakim etapie budowy lub kupna można znieść współwłasność, by możliwe było założenie księgi wieczystej dla lokalu?

 

Oficyna w granicy działki

Kupiłem dom z działką. Na granicy działki sąsiad ma wybudowaną oficynę, jest ona usytułowana „plecami” do mojej działki, nie ma okien po mojej stronie. W związku z tym mam dwa pytania. Czy w ogóle ta oficyna sąsiada ma prawo znajdować się na granicy mojej działki? Jeżeli ta oficyna jest

 

Błąd notariusza w akcie notarialnym a koszty nowego postępowania

Notariusz popełnił błąd, którego nie zauważyłem – w akcie zakupu nieruchomości miał być zapis, że kupuję za pieniądze własne w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a jest: że kupuję za pieniądze własne niepodlegające wspólności ustawowej. Ten błąd wyszedł w trakcie kontroli skarbowej.

 

Wynajęcie mieszkania firmie w celach mieszkaniowych

Czy osoba prywatna może wynająć mieszkanie firmie w celach mieszkaniowych (mieszkał będzie właściciel tejże firmy-jednoosobowa działalność gospodarcza) na zasadzie umowy najmu okazjonalnego? A jeśli nie, to czy umowa z firmą chroni mnie od problemów z eksmisją najemcy po rozwiązaniu umowy w przypadk

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »