.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, gdy pracodawca nie chce przyjąć wypowiedzenia?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 05.01.2019

Mam umowę o pracę na czas określony z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Pracodawca nie chce przyjąć mojego wypowiedzenia. Co zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co zrobić, gdy pracodawca nie chce przyjąć wypowiedzenia?

Fot. Fotolia

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Kwestię wypowiedzenia umowy o prace reguluje art. 30 Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 32 § 1 pkt 3 „mowa o pracę zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązania przez każdą ze stron za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia (art. 32 § 2). Oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie (art. 30 § 3).

Okres wypowiedzenia obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca (art. 30 § 21).

Odmowa pracodawcy przyjęcia wypowiedzenia umowy o pracę

Do oświadczeń woli i ich skuteczności mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego w związku z art. 300. Zgodnie z kolei z Art. 61. Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

§ 2. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią”.

 

Do oświadczenia jednej ze stron o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o czynnościach prawnych. W praktyce można spotkać się z próbami uchylenia się od skutków wypowiedzenia, w szczególności poprzez odmowę odebrania pisma zawierającego stosowne oświadczenie. Działania takie nie mają żadnego wpływu na skuteczność wypowiedzenia umowy o pracę. Jeśli zatem pracownik czy pracodawca w sposób świadomy odmówi przyjęcia pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przez pracodawcę i będzie się uchylał w jakikolwiek sposób od odebrania tego oświadczenia (na przykład z własnej woli nie podejmując zawierającej to oświadczenie przesyłki pocztowej), nie będzie to miało wpływu na dokonane wypowiedzenie, które stanie się skuteczne z chwilą, w której pracownik ten uzyskał możliwość zapoznania się z jego treścią, lecz celowo tego nie uczynił (art. 61 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy; ponadto zob.: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1996 r., sygn. akt I PKN 36/96).

Jak skutecznie doręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Tak więc – zasadniczo jeśli odmówiono przyjęcia wypowiedzenia, nie ma to żadnego skutku, bowiem pracodawca wie, że złożyła Pani takie oświadczenie. Jednak może być problem z dowodem na tę okoliczność. Najlepiej więc, jak wyśle Pani listem poleconym priorytetowym za potwierdzeniem odbioru oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia – dzień wpływu listu do firmy oznacza złożenie oświadczenia, lub proszę nagrać rozmowę z kierownikiem/dyrektorem, w której odmawia przyjęcia oświadczenia – to także będzie dowód dla sądu.

 

Od soboty zacznie biec Pani dwutygodniowy okres wypowiedzenia.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »