Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wcześniejsze wypowiedzenie umowy przez nauczyciela stażystę

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 31.08.2017

Jestem zatrudniona jako nauczyciel stażysta, umowa o pracę na czas określony do 31 sierpnia. Chciałabym jednak rozwiązać ją wcześniej (już wiadomo, że nie zostanie podpisana nowa umowa we wrześniu, ponieważ nie ma dzieci, i chciałabym rozpocząć nową pracę). Czy jest taka możliwość, jeśli na umowie nie widzę adnotacji o możliwość wcześniejszego wypowiedzenia umowy? Czy jeśli mam problemy zdrowotne – częste utraty głosu, problemy z krtanią, to jest to jakoś pomocne w polubownym rozwiązaniu umowy, czy dyrekcja może zażądać potwierdzenia od specjalisty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa Karta Nauczyciela przewiduje przede wszystkim szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony lub mianowanych. Nie zawierają jednak żadnych uregulowań dotyczących rozwiązywania umów o pracę zawartych na czas określony. Do umów takich stosuje się na podstawie art. 91c KN przepisy ustawy Kodeks pracy. Zgodnie z art. 30 § 1 Kodeksu pracy umowa o pracę rozwiązuje się:

 

  • na mocy porozumienia stron,
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
  • z upływem czasu, na który była zawarta,
  • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

 

Co do zasady umowa o pracę zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu po upływie czasu, na jaki została zawarta, i nie może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem. Jednak art. 33 stanowi, że przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Ponadto umowa o pracę na czas określony może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron.

 

Słowem – jeśli z Pani umowy nie wynika, że przewidziana została możliwość wypowiedzenia umowy, to pozostaje Pani jedynie porozumienie stron. Jeśli pracodawca nie wyrazi zgody na porozumienie stron, nie może Pani wcześniej rozwiązać umowy o pracę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa minus V =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki