.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Okres wypowiedzenia kontraktu

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 09.07.2013 • Zaktualizowane: 18.02.2021

Chcę odejść z pracy, w której jestem zatrudniona na umowę kontraktową (w załączniku). Pracodawca twierdzi, że miesięczny okres wypowiedzenia kontraktu liczy się od początku następnego miesiąca, nie od momentu wypowiedzenia umowy. Czy ma rację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Okres wypowiedzenia kontraktu

Jaki jest okres wypowiedzenia kontraktu?

Aby odpowiedzieć na Pani pytanie dotyczące okresu wypowiedzenia kontraktu, po zapoznaniu się z załączoną przez Panią umową pragnę wskazać na art. 110 Kodeksu cywilnego (dalej: K.c.), zgodnie z którym:

 

„Jeżeli ustawa, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna oznacza termin nie określając sposobu jego obliczania, stosuje się przepisy poniższe”.

 

Kontrakt nie różni się bowiem niczym od umowy-zlecenia. W takiej sytuacji należy zatem stosować przepisy K.c.

 

Zgodnie z art. 111-112 K.c. termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

 

„W odróżnieniu od art. 111 § 2 początkiem biegu terminu oznaczonego w tygodniach, miesiącach lub latach – w tym także w okresach kwartalnych i półrocznych – jest według art. 112 ten dzień, w którym termin został zastrzeżony. Dla obliczania terminów właściwa jest nazwa dnia, gdy termin został oznaczony w tygodniach, a data – gdy termin został oznaczony w miesiącach lub latach. Jeżeli więc strony uzgodniły w czwartek, że spełnienie świadczenia powinno nastąpić za tydzień, to początkiem, a równocześnie końcem tego terminu, jest także czwartek. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 21 maja 1997 r., I CZ 54/97 (niepubl.) wyjaśnił, że z art. 112 wynika, iż termin oznaczony jako miesiąc może obejmować tylko tyle dni, ile obejmuje miesiąc kalendarzowy, to jest najmniej 28, a najwyżej 31. Wydłużeniu może on ulec jedynie według wyrażonej w art. 115 zasady, zgodnie z którą: »jeżeli koniec terminu (...) przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego«. Gdy więc doręczenie wyroku sądu drugiej instancji wraz z uzasadnieniem nastąpi w dniu 31 stycznia, to termin miesięczny do wniesienia kasacji zwykle będzie obejmował tylko 28 lub 29 dni”1.

Sposób obliczania terminów przy umowach kontraktowych

Sposób obliczania terminów obejmujących miesiąc w prawie pracy został uregulowany odmiennie w art. 30 § 21 Kodeksu pracy (dalej: K.p.). Przepis K.p. jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 112 K.c., którego w tym zakresie nie stosuje się. Jednak jak wynika z treści Pani pytania, stosunek, który łączy Panią z pracodawcą, to umowa kontraktowa. Nie jest to zatem umowa o pracę, która podlegałaby przepisom K.p., a przede wszystkim art. 30 § 21 K.p., zgodnie z którym okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

 

Pamiętać należy jednak o treści art. 65 K.c., zgodnie z którym:

 

§ 1. Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.

§ 2. W umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu.

Sposób liczenia jednomiesięcznego wypowiedzenia przy umowie kontraktowej

Jeżeli natomiast dotychczas nie korzystała Pani z uprawnień pracowniczych ani nie była zobowiązana do wykonywania obowiązków pracownika, wówczas w mojej ocenie nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z umową cywilnoprawną niebędącą umową o pracę. Termin „umowa kontraktowa” wskazuje bowiem, że mamy do czynienia z umową-zleceniem, a więc ze stosunkiem cywilnoprawnym ze wszystkimi tego konsekwencjami. Innymi słowy, w takiej sytuacji zastosowanie mają przywołane wyżej przepisy, ponieważ z treści załączonego przez Panią kontraktu nie wynika sposób liczenia okresu jednomiesięcznego wypowiedzenia. Jeżeli umowa w swej treści nie zawiera takich postanowień, stosujemy przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

 

 

1. S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, s. 520.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »