.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Data zakończenia stosunku pracy za porozumieniem stron

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 18.02.2016

Przepracowałam w jednym zakładzie ponad 40 lat. W 2010 r. nabyłam prawo do emerytury, nie rozwiązałam jednak umowy o pracę i pracowałam nadal. Postanowiłam z początkiem 2016 r. zakończyć pracę. Pracodawca wyraził zgodę na wypowiedzenie za porozumieniem stron. Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim, a od 10 grudnia wykorzystuję pozostały urlop, który kończy się 31 grudnia. Jaki dzień przyjmuje się za dzień rozwiązania umowy: 31.12.2015 r. czy 1.01.2016 r.? Jeśli wpiszemy ostatni dzień roku, czy mój okres zatrudnienia kończyć się będzie na 30 czy 31 grudnia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) umowa o pracę rozwiązuje się:

 

1) na mocy porozumienia stron,

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem),

3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),

4) z upływem czasu, na który była zawarta,

5) z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

 

Porozumienie stron to umowa rozwiązująca stosunek pracy. Może być zawarta w dowolnej formie i w każdym momencie istnienia stosunku pracy.

 

Porozumienie powinno określać datę ustania stosunku pracy. Zdaniem Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 20 października 1998 r., I PKN 317/98, OSNAPiUS 1999, nr 22, poz. 721) termin rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron z przyczyn dotyczących pracodawcy może być określony zdarzeniem przyszłym, zwłaszcza gdy zdarzenie to (likwidacja stanowiska pracy) jest przez strony przewidywane po okresie dłuższym niż okres wypowiedzenia przez pracodawcę oraz przy zastrzeżeniu, że termin ten może ulec jedynie przedłużeniu.

 

Podsumowując – w porozumieniu z pracodawcą co do zakończenia stosunku pracy proponuje Pani określoną datę. Oznacza to, że stosunek pracy kończy się w dniu wskazanym w porozumieniu stron, a nie w dniu go poprzedzającym. Dlatego też jeśli zdecyduje się Pani rozwiązać umowę 31 grudnia to w tym właśnie dniu zakończy się Pani stosunek pracy, a nie w dniu 30 grudnia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »