Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewykonanie instalacji mimo umowy i zapłaty

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 12.09.2020

30 kwietnia podpisałem umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej, 4 maja wykonałem przelew na wskazany w umowie numer konta, termin wykonania usługi w umowie jest nieskreślony na 45 dni roboczych, a dokładne wykonanie określa załącznik, w którym to widnieje termin 30 dni od wpłaty zaliczki (był to jeden z warunków zawarcia umowy). W umowie są określone zasady odstąpienia od umowy, a także kary za zwłokę. Po 30 dniach nic się nie wydarzyło, na moje pytania tłumaczono się kilkudniowym opóźnieniem. Później kontakt właściwie się urwał, telefony i e-maile bez odpowiedzi. Raz tylko poinformowano mnie, że brakuje jakichś elementów. Napisałem e-maila, że przekroczono termin 30 dni i chcę odzyskać zaliczkę i odstąpić od umowy. Czy mam zgłaszać oszustwo na policję, czy wytoczyć sprawę cywilną w sądzie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niewykonanie instalacji mimo umowy i zapłaty

Umowa o dzieło na wykonanie instalacji

Umowy te konstruowane są zwykle jako dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej. Ważny jest tu rezultat, więc kodeksowo jest to umowa o dzieło w rozumieniu art. 627 i następnych Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Skuteczne odstąpienie od umowy na wykonanie instalacji

Od umowy takiej można odstąpić w razie jej nieterminowego wykonania czy nawet nieprzystąpienia do prac, a następnie dochodzić swoich praw w sądzie. Podstawę do odstąpienia od umowy, w opisanej przez Pana sytuacji, może stanowić art. 635 Kodeksu cywilnego (być może Pan w e-mailu się powoływał na opóźnione rozpoczęcie prac, jeżeli nie, sugeruję wysłanie pisma z powołaniem się na podany przepis, aby nie było wątpliwość, że od umowy Pan rzeczywiście odstąpił – określenie, że chce się odstąpić to jeszcze nie odstąpienie, a raczej zapowiedź odstąpienia w przyszłości – a nie np. wzywał do wykonania).

 

Przepis ten stanowi, że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

 

Niezależnie od tego, co stanowi umowa, zawsze można skorzystać z tej podstawy prawnej również. Jeżeli skorzystał Pan z umownej i wyraźnie oświadczył, że od umowy odstępuje z powodu opóźnienia (tego nie jestem pewna), to będzie to wystarczające.

Zwrot zapłaty za niewykonanie umowy

W takiej sytuacji zastosowanie będzie miał art. 494 § 1 Kodeksu cywilnego stanowiący, że strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

 

Tak więc jest to podstawa do żądania zwrotu wpłaconej zaliczki i tej – po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wezwaniu do zwrotu zaliczki można już dochodzić w sądzie – to jest właściwy tryb postępowania bo tylko wyrok sądu umożliwia wszczęcie egzekucji ewentualnej i przymusowego odzyskania wpłaconych pieniędzy. 

Zawiadomienie o przestępstwie

Jeżeli natomiast chodzi o złożenie zawiadomienia o przestępstwie, ono samo w sobie nie prowadzi do odzyskania wpłaconych pieniędzy, jak ma to miejsce w powództwie cywilnym, ale czasami zdarza się, że ktoś ,otrzymując wezwanie na przesłuchanie, po prostu się wystraszy i zwróci pieniądze polubownie, więc można spróbować także w ten sposób, czy to pomoże – nie wiem, ale na pewno Panu nie zaszkodzi. Będzie to jednak bardziej element nacisku na wykonawcę niż bezpośredni sposób odzyskania pieniędzy.

 

Podstawę zawiadomienie powinien stanowić art. 286 Kodeksu karnego, który mówi, że „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - siedem =

»Podobne materiały

Obliczenie podstawy chorobowej dla pracownicy po urlopie wychowawczym

Pracownica po 2-letnim urlopie wychowawczym przedłożyła zwolnienie lekarskie. Nie przepracowała ani jednego dnia w tym miesiącu. Z dniem powrotu z wychowawczego podniesiono jej wynagrodzenie podstawowe (od lipca), od tego też dnia ma zwolnienie lekarskie. Jak mam obliczyć podstawę chorobową?

 

Odzyskanie pieniędzy od byłej dziewczyny

Pożyczyłem mojej byłej dziewczynie 16 000 zł. Umowa została zawarta ustnie, a pożyczona kwota miała zostać oddana po tygodniu. Minął już prawie rok. Była dziewczyna nie chce oddać pieniędzy. Jedynym dowodem jest potwierdzenie przelewu bankowego. Jakie mam szanse na odzyskanie pieniędzy od byłej dzie

 

Zakup mieszkania nielegalnie przerobionego

Miesiąc temu zakupiłem mieszkanie. Sprzedający ogłaszał, że sprzedaje mieszkanie dwupokojowe. Rzeczywiście było to mieszkanie dwupokojowe z wydzielonym małym pomieszczeniem w dużym pokoju na kuchnię. Mieszkanie to powstało z podziału dużego mieszkania na dwa mniejsze. W wyniku tego podziału wyodrębn

 

Dzierżawa gruntu od miasta, wybudowanie garażu i dziedziczenie go

Mój ojciec miał garaż, który został wybudowany z jego środków na terenie dzierżawionym od miasta. Czy garaż wchodzi w skład spadku? Uprawnionymi są: mama, ja (córka) i brat. Jaki wniosek powinniśmy wnieść do sądu?

 

Zgoda współwłaścicieli na zamieszkanie

Ja, mój brat i ojczym jesteśmy współwłaścicielami mieszkania po zmarłej matce (każdy z nas ma 1/3 lokalu). Obecnie w mieszkaniu mieszka ojczym, na co ja i brat się zgadzamy. Ponieważ jednak ojczym ma problemy ze zdrowiem, chciałby, aby zamieszkał z nim jego dorosły wnuk, który miałby się nim opiekow

 

Przegrana sprawa w sądzie pracy a zwrot kosztów

Mam sprawę w sądzie pracy z mojego powództwa. Czy w razie przegranej mogę być obciążona jakimiś kosztami? Czy przysługuje mi odwołanie od niekorzystnej dla mnie decyzji?

 

Prawo sąsiedzkie – szpecące obiekty przy granicy z działką sąsiada

Działkę mojej mamy od działki sąsiadów oddziela drewniany płot o wysokości 1,5 m, usytuowany w odległości 4,5 m od okien i tarasu jej domu. Ostatnio tuż za tym płotem, wzdłuż jego długości sąsiedzi wmurowali na stałe ukośną suszarkę do bielizny o długości 3,5 m, szerokości 1,5 m i wysokośc

 

Opodatkowanie najmu mieszkania

Ze sprzedażą odziedziczonego mieszkania chcemy poczekać, aż minie 5 lat, żeby nie płacić kolejnego (po spadkowym) podatku. Zatem zamierzamy mieszkanie wynająć. W związku z tym prośba o zasugerowanie/wyjaśnienie, jak to najlepiej zrobić i jakie jest opodatkowanie najmu mieszkania. Wiemy, że sąsiedzi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »