.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewykonanie instalacji mimo umowy i zapłaty

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 12.09.2020

30 kwietnia podpisałem umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej, 4 maja wykonałem przelew na wskazany w umowie numer konta, termin wykonania usługi w umowie jest nieskreślony na 45 dni roboczych, a dokładne wykonanie określa załącznik, w którym to widnieje termin 30 dni od wpłaty zaliczki (był to jeden z warunków zawarcia umowy). W umowie są określone zasady odstąpienia od umowy, a także kary za zwłokę. Po 30 dniach nic się nie wydarzyło, na moje pytania tłumaczono się kilkudniowym opóźnieniem. Później kontakt właściwie się urwał, telefony i e-maile bez odpowiedzi. Raz tylko poinformowano mnie, że brakuje jakichś elementów. Napisałem e-maila, że przekroczono termin 30 dni i chcę odzyskać zaliczkę i odstąpić od umowy. Czy mam zgłaszać oszustwo na policję, czy wytoczyć sprawę cywilną w sądzie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niewykonanie instalacji mimo umowy i zapłaty

Umowa o dzieło na wykonanie instalacji

Umowy te konstruowane są zwykle jako dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej. Ważny jest tu rezultat, więc kodeksowo jest to umowa o dzieło w rozumieniu art. 627 i następnych Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi, że przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Skuteczne odstąpienie od umowy na wykonanie instalacji

Od umowy takiej można odstąpić w razie jej nieterminowego wykonania czy nawet nieprzystąpienia do prac, a następnie dochodzić swoich praw w sądzie. Podstawę do odstąpienia od umowy, w opisanej przez Pana sytuacji, może stanowić art. 635 Kodeksu cywilnego (być może Pan w e-mailu się powoływał na opóźnione rozpoczęcie prac, jeżeli nie, sugeruję wysłanie pisma z powołaniem się na podany przepis, aby nie było wątpliwość, że od umowy Pan rzeczywiście odstąpił – określenie, że chce się odstąpić to jeszcze nie odstąpienie, a raczej zapowiedź odstąpienia w przyszłości – a nie np. wzywał do wykonania).

 

Przepis ten stanowi, że jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

 

Niezależnie od tego, co stanowi umowa, zawsze można skorzystać z tej podstawy prawnej również. Jeżeli skorzystał Pan z umownej i wyraźnie oświadczył, że od umowy odstępuje z powodu opóźnienia (tego nie jestem pewna), to będzie to wystarczające.

Zwrot zapłaty za niewykonanie umowy

W takiej sytuacji zastosowanie będzie miał art. 494 § 1 Kodeksu cywilnego stanowiący, że strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

 

Tak więc jest to podstawa do żądania zwrotu wpłaconej zaliczki i tej – po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wezwaniu do zwrotu zaliczki można już dochodzić w sądzie – to jest właściwy tryb postępowania bo tylko wyrok sądu umożliwia wszczęcie egzekucji ewentualnej i przymusowego odzyskania wpłaconych pieniędzy. 

Zawiadomienie o przestępstwie

Jeżeli natomiast chodzi o złożenie zawiadomienia o przestępstwie, ono samo w sobie nie prowadzi do odzyskania wpłaconych pieniędzy, jak ma to miejsce w powództwie cywilnym, ale czasami zdarza się, że ktoś ,otrzymując wezwanie na przesłuchanie, po prostu się wystraszy i zwróci pieniądze polubownie, więc można spróbować także w ten sposób, czy to pomoże – nie wiem, ale na pewno Panu nie zaszkodzi. Będzie to jednak bardziej element nacisku na wykonawcę niż bezpośredni sposób odzyskania pieniędzy.

 

Podstawę zawiadomienie powinien stanowić art. 286 Kodeksu karnego, który mówi, że „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton