Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zalewanie posesji po remoncie drogi gminnej

Autor: Marta Wawrzyniak • Opublikowane: 09.09.2020

Podczas remontu drogi gminnej został podniesiony jej teren poprzez nałożenie nowej warstwy asfaltu na już istniejącą. Od tego czasu przy większych ulewach płynąca z całej ulicy woda spływa na moją posesję, gdyż mieszkam na końcu drogi. Po interwencji pracownicy gminy przeczyścili tylko przepust drogowy, który jest bardzo wąski i przy większej ulewie nie jest w stanie przyjąć wody ze stromej ulicy. Proszę o informację, czy mogę wnieść skargę do urzędu gminy na zaistniałą sytuację i ewentualnie o wycenę pisma na nierzetelny remont drogi i z prośbą o wykonanie urządzeń zapobiegających zalewanie posesji.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zalewanie posesji po remoncie drogi gminnej

Wniosek o wykonanie odwodnienia po remoncie drogi gminnej

W opisanej sprawie zdecydowanie może Pani wystąpić z wnioskiem o podjęcie niezwłocznych działań związanych z wykonaniem odwodnienia drogi do właściciela drogi, czyli gminy.

 

Zgodnie z treścią art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310) właściciel gruntu nie może zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich ani odprowadzać wód na grunty sąsiednie. W art. 234 ust. 2 i 3 wskazanej wyżej ustawy ustanowiono również, iż na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Ponadto, jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.

Dowody na zalewanie posesji

Istotną częścią wniosku będzie przedstawienie wpływu, który wywiera spływająca na Pani grunt woda. Pomocna byłaby dokumentacja zdjęciowa wykonana podczas deszczu, na której widać zalania Pani działki i niewydolny system odprowadzania wody na drodze. Warto również zawrzeć informacje o potencjalnych szkodach, które mogą zostać wyrządzone na Pani gruncie w wyniku kolejnych zalań.

 

Zgodnie z treścią art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. W związku z powyższym zasadne jest złożenie wniosku o wydanie przez gminę stosownej decyzji, która będzie stanowić podstawę do przebudowy wadliwie wykonanej drogi.

 

Na marginesie dodam jeszcze, że wykonując wadliwie przebudowę drogi, gmina naruszyła przepis art. 7 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), który zobowiązuje ją do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez m.in. wykonywanie zadań z zakresu gospodarki wodnej, utrzymania gminnych dróg, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz ochrony przeciwpowodziowej.

 

Zgodnie z Pani prośbą przekazuję również do administracji serwisu zlecenie wyceny sporządzenia projektu wniosku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus pięć =

»Podobne materiały

Zwrot kosztów budowy sieci wodociągowej od przyszłych sąsiadów

Kilka lat temu pierwotny właściciel wszystkich działek, z których jedna obecnie należy do mnie (wybudowałam na niej dom), podpisał umowę z miejscowym przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym na wybudowanie sieci wodociągowej na własny koszt i oddanie im jej za określoną kwotę, która jest dużo niższa n

 

Wykup pasa drogowego od GDDKiA

Między moją działką a drogą krajową jest pas o szerokości ok. 4m, który jest chyba pasem drogowym. Jest tam chodnik do mojego domu, wjazd oraz podjazd. Chciałbym wykupić ten podjazd od GDDKiA. Jak to zrobić i czy to możliwe? Dodam, że pas użytkuję od 45 lat.

 

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Wraz z żoną chcemy wybudować dobudówkę przy domu mojego ojca. Środki na ten cel mają pochodzić ze zbycia działki, która została sprzedana przed upływem 5 lat od zakupu (chcemy w ten sposób uniknąć zapłaty podatku). Złożyliśmy wniosek o warunki zabudowy, mamy projekt, ale budowa się jeszcze nie rozpo

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »