.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zalewanie posesji po remoncie drogi gminnej

Autor: Marta Wawrzyniak • Opublikowane: 09.09.2020

Podczas remontu drogi gminnej został podniesiony jej teren poprzez nałożenie nowej warstwy asfaltu na już istniejącą. Od tego czasu przy większych ulewach płynąca z całej ulicy woda spływa na moją posesję, gdyż mieszkam na końcu drogi. Po interwencji pracownicy gminy przeczyścili tylko przepust drogowy, który jest bardzo wąski i przy większej ulewie nie jest w stanie przyjąć wody ze stromej ulicy. Proszę o informację, czy mogę wnieść skargę do urzędu gminy na zaistniałą sytuację i ewentualnie o wycenę pisma na nierzetelny remont drogi i z prośbą o wykonanie urządzeń zapobiegających zalewanie posesji.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zalewanie posesji po remoncie drogi gminnej

Wniosek o wykonanie odwodnienia po remoncie drogi gminnej

W opisanej sprawie zdecydowanie może Pani wystąpić z wnioskiem o podjęcie niezwłocznych działań związanych z wykonaniem odwodnienia drogi do właściciela drogi, czyli gminy.

 

Zgodnie z treścią art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310) właściciel gruntu nie może zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich ani odprowadzać wód na grunty sąsiednie. W art. 234 ust. 2 i 3 wskazanej wyżej ustawy ustanowiono również, iż na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie na skutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Ponadto, jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, z urzędu lub na wniosek, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, ustalając termin wykonania tych czynności.

Dowody na zalewanie posesji

Istotną częścią wniosku będzie przedstawienie wpływu, który wywiera spływająca na Pani grunt woda. Pomocna byłaby dokumentacja zdjęciowa wykonana podczas deszczu, na której widać zalania Pani działki i niewydolny system odprowadzania wody na drodze. Warto również zawrzeć informacje o potencjalnych szkodach, które mogą zostać wyrządzone na Pani gruncie w wyniku kolejnych zalań.

 

Zgodnie z treścią art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. W związku z powyższym zasadne jest złożenie wniosku o wydanie przez gminę stosownej decyzji, która będzie stanowić podstawę do przebudowy wadliwie wykonanej drogi.

 

Na marginesie dodam jeszcze, że wykonując wadliwie przebudowę drogi, gmina naruszyła przepis art. 7 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16, poz. 95, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), który zobowiązuje ją do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty poprzez m.in. wykonywanie zadań z zakresu gospodarki wodnej, utrzymania gminnych dróg, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz ochrony przeciwpowodziowej.

 

Zgodnie z Pani prośbą przekazuję również do administracji serwisu zlecenie wyceny sporządzenia projektu wniosku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl