.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zgoda na budowę rampy dla niepełnosprawnych i sposób finansowania budowy

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 28.04.2020

Jestem właścicielka mieszkania w jednym z trzech budynków tworzących wspólnotę mieszkaniową. Każdy budynek ma oddzielne wejście z ulicy i nie ma połączenia pomiędzy budynkami. Jestem po amputacji nogi i nie mam możliwości opuszczenia mieszkania z powodu braku rampy dla niepełnosprawnych. Moje mieszkanie znajduje się na parterze i tylko cztery schody dzielą mnie od poziomu ulicy. Czy jest potrzebna zgoda wszystkich mieszkańców wspólnoty do wydania zezwolenia na zbudowanie rampy dla niepełnosprawnych przy moim wejściu? Czy jest możliwe przeprowadzenie takiej budowy z pominięciem zgody wspólnoty? Kto finansuje budowę rampy dla niepełnosprawnych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgoda na budowę rampy dla niepełnosprawnych i sposób finansowania budowy

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym pochylnia dla osoby niepełnosprawnej miałaby zostać zlokalizowana w obrębie budynku, którego częściami wspólnymi zarządza wspólnota mieszkaniowa. Z wyjaśnień udzielonych w zapytaniu należy domniemywać, że zarząd wykonuje tzw. duża wspólnota mieszkaniowa, do której odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o własności lokali.

Brak pozwolenia na budowę rampy dla niepełnosprawnych

W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga, że do budowy pochylni przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością ruchową nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Wyłączenie od tego obowiązku zawiera przepis art. 29 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.).

 

Należy jednak podkreślić, że budowa rampy będzie wymagać ustalenia stanu prawnego gruntu, na którym ma zostać zlokalizowana oraz uzyskania stosownej zgody właścicieli lokali. Wymaga bowiem wskazania, że budowa pochylni (rampy) stanowi ingerencję w substancję budynku, a tym samym wymaga stosownej uchwały podjętej przez większość członków wspólnoty mieszkaniowej. Przedsięwzięcie takie będzie wiązało się z rozszerzeniem składników nieruchomości wspólnej. Pochylnia – jako obiekt budowlany integralnie związany z budynkiem mieszkalnym – będzie zatem stanowiła przedmiot współwłasności wszystkich właścicieli lokali.

Budowa rampy dla niepełnosprawnych a zgoda wspólnoty

Należy jednocześnie zauważyć, że w przypadku wydzielenia nieruchomości po obrysie budynku rampa przeznaczona dla obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych mogłaby wykraczać poza obręb gruntu stanowiącego element części wspólnych. W takim przypadku niezbędne byłoby uzyskanie stosownej zgody właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym miałby zostać wybudowana pochylnia. Formą zagwarantowania tytułu prawnego do tej części nieruchomości mogłaby być np. umowa dzierżawy. W każdym przypadku stroną takiego stosunku prawnego musieliby być wszyscy właściciele lokali skupieni we wspólnocie mieszkaniowej.

Jeżeli jednak rampa znajdowałaby się na gruncie, do którego tytuł prawny przysługuje wszystkim właścicielom budynku, w dalszym ciągu realizacja przedsięwzięcia wymagać będzie zgody wspólnoty.

Sposób finansowania budowy rampy

Odnosząc się do kwestii finansowania budowy pochylni, należy podkreślić, że w aktualnym stanie prawnym na zarządcach budynków nie spoczywa obowiązek likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Z tych względów, realizacja tego przedsięwzięcia może, lecz nie musi być realizowana ze środków na utrzymanie nieruchomości wspólnej. Warto zatem zainteresować zarządcę budynku, występując ze stosownym wnioskiem, lub zgłosić taki postulat na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej.

Dofinansowanie budowy rampy

Osoba niepełnosprawna, która uzyska zgodę wspólnoty mieszkaniowej na wzniesienie pochylni, może wystąpić do właściwego miejscowo powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) z wnioskiem o dofinansowanie do 80% kosztów budowy pochylni ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Dofinansowanie może obejmować m.in. budowę pochylni, schodołazów oraz innych urządzeń umożliwiających przemieszczanie między poziomami.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl