.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia dla niepełnosprawnego dziecka

• Autor: Marta Wawrzyniak

Przed czterema miesiącami urodziło mi się dziecko. Mieszkam z nim i z moją partnerką, ale nie mamy ślubu. Nasze dziecko jest niepełnosprawne – posiada orzeczenie lekarskie. W związku z tą nową dla nas sytuacją, mam pytania. Po pierwsze, muszę poinformować, że do tej pory nie zgłosiłem urodzenia dziecka mojemu pracodawcy. Ubezpieczone jest ono przez partnerkę z tytułu jej umowy o pracę z pracodawcą. Jednak jej umowa dobiega końca w najbliższych dniach i chcę wiedzieć, co zrobić, aby dziecko nie straciło ubezpieczenia (prawa do leczenia na NFZ). Ja jestem ubezpieczony, mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Proszę mi doradzić, co i jak zrobić, aby dopełnić wszystkich formalności? Chciałbym również zapytać o formy pomocy dla niepełnosprawnego dziecka. Jakie są możliwe wszystkie świadczenia jednorazowe oraz okresowe oferowane przez nasze państwo z racji niepełnosprawności dziecka? Jak wspomniałem, partnerka wkrótce zostanie bezrobotna (na razie jest na macierzyńskim), a ja zarabiam prawie 3000 zł netto miesięcznie. Proszę o listę wszystkich możliwych świadczeń, do których kwalifikujemy się w naszej sytuacji.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia dla niepełnosprawnego dziecka

Ubezpieczenie zdrowotne dzieci w Polsce

Na początku pragnę Pana uspokoić – dzieci w Polsce korzystają nieodpłatnie ze świadczeń w ramach NFZ, nawet jeżeli nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego. Oczywiście istnieje obowiązek zgłoszenia dziecka do ubezpieczeń społecznych, jednak jego niedopełnienie nie będzie skutkować odpłatnością usług medycznych przed ukończeniem przez Pana dziecko 18 roku życia. Problemu nie stanowi również okoliczność, że dotychczas nie zgłaszał Pan pracodawcy urodzenia dziecka. Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego Pana partnerki może Pan zgłosić swojemu pracodawcy dziecko do ubezpieczenia. Powinien Pan zrobić to pisemnie ze wskazaniem daty, do której dziecko jest aktualnie ubezpieczone. Pana pracodawca będzie miał 7 dni na dokonanie zgłoszenia w ZUS. Ponadto jest możliwość, aby Pana partnerka zarejestrowała się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna i sama zgłosiła dziecko do ubezpieczenia. Osoby objęte ubezpieczeniem z powodu zarejestrowania jako bezrobotni mają takie same uprawnienia odnośnie zgłaszania członków rodziny do ubezpieczenia jak pracownicy. Dla sytuacji i uprawnień Państwa dziecka nie będzie to miało żadnego znaczenia, czy do ubezpieczenia zgłosi go Pana pracodawca, czy Urząd Pracy.

 

Świadczenia przysługujące na niepełnosprawne dziecko

Odnosząc się do zagadnienia świadczeń przysługujących na niepełnosprawne dziecko, przy uwzględnieniu Pana dochodów, należy wymienić:

 

Świadczenie „Za życiem” przewidziane ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U.2019.473 t.j. z dnia 2019.03.12) – jest to jednorazowe świadczenie w kwocie 4000 zł. Prawo do niego przysługuje bez względu na dochód rodziny. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia powinien Pan złożyć przed ukończeniem przez dziecko pierwszego roku życia. Na stronie właściwego dla Pana Miejskiego (lub Gminnego) Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS / GOPS) można pobrać właściwy formularz z wykazem niezbędnych załączników.

 

Świadczenie pielęgnacyjne – okresowe świadczenie wynoszące aktualnie 1583 zł miesięcznie. Przysługuje ono z tytułu rezygnacji z pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. W opisanej sytuacji o ustalenie prawa do przedmiotowego świadczenia mogłaby ubiegać się Pańska partnerka po zakończeniu trwania stosunku pracy. Jednocześnie zwracam uwagę, że zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy i bycie osobą poszukującą pracy lub posiadającą statusu bezrobotnego nie będzie mieć wpływu na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Zasiłek pielęgnacyjny – świadczenie okresowe wynoszące aktualnie 215,84 zł miesięcznie. Ten zasiłek przysługuje niepełnosprawnemu dziecku i jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – do tej instytucji może Pan zgłosić się z wnioskiem o dofinansowanie konkretnych wydatków związanych z niepełnosprawnością dziecka. W tym zakresie jest wiele możliwości i na pewno stanowi to znaczne ułatwienie przy zakupie chociażby specjalistycznego wózka, obuwia, sprzętu czy pokrycia kosztów dostosowania mieszkania do potrzeb dziecka. Zwykle dofinansowanie pokrywa część kosztów związanych z konkretnym wydatkiem.

 

Ulga rehabilitacyjna – coroczna ulga podatkowa przysługująca w związku ze składanym rozliczeniem PIT. Ulga podatkowa pozwala na odliczenie od podatku wydatków związanych z leczeniem i poprawą jakości życia dziecka niepełnosprawnego.

 

Warto również zasięgnąć informacji we właściwym dla Pana MOPS (GOPS). Poszczególne miejscowości mają często dodatkowe świadczenia i udogodnienia dedykowane osobom niepełnosprawnym.

 

 

 

* Opis sprawy z grudnia 2019 r.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Wawrzyniak

Adwokat. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz International Baccalaureate Diploma Programme. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku. Praktykujący prawnik od 2013 r. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i odszkodowawczych. Reprezentuje Klientów przed sądami, organami ścigania oraz organami administracji publicznej.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu