.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co wchodzi do masy spadkowej po mężu?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 27.10.2020

Dziedziczę po zmarłym mężu wraz z teściową (nie mieliśmy dzieci, mąż nie ma rodzeństwa, teść nie żyje od wielu lat). Czy do masy spadkowej po mężu wchodzi działka rekreacyjna, która jest moją własnością kupioną podczas trwania małżeństwa, ale z majątku odrębnego (tak jest w akcie notarialnym)? Do masy spadkowej wchodzi garaż podziemny, garaż jest na męża i w akcie notarialnym jest napisane, że nabyty z majątku odrębnego podczas trwania małżeństwa. W jakich proporcjach dziedziczymy ten składnik majątku z teściową?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co wchodzi do masy spadkowej po mężu?

Dziedziczenie po zmarłym małżonku

Zgodnie z art. 933 Kodeksu cywilnego (K.c.):

 

„§ 1. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku.

§ 2. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy”.

 

Zgodnie z art. 932. K.c.:

 

„§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

 

§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku”.

 

Oznacza to, że małżonka zmarłego dziedziczy 1/2 spadku i matka zmarłego dziedziczy 1/2 spadku.

Skład spadku – majątek małżeński

W wypadku, gdy w skład spadku wchodzi udział spadkodawcy w majątku objętym małżeńską wspólnością ustawową, do dokonania działu spadku niezbędne jest uprzednie albo jednoczesne z działem spadku, połączone w tym samym postępowaniu, przeprowadzenie podziału majątku wspólnego, chyba że zapadł już prawomocny wyrok rozstrzygający o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o żądaniach zwrotu wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na majątek odrębny lub odwrotnie, albo że częściowy dział spadku nie dotyczy udziału spadkodawcy w majątku wspólnym.

 

Z powołanego już art. 689 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) dopuszczającego możliwość połączenia w jednym postępowaniu działu spadku i zniesienia współwłasności, nie wynika, aby dział spadku nie mógł być przeprowadzony przed zniesieniem współwłasności rzeczy w wypadku, gdy w skład spadku wchodzi tylko ułamkowy udział spadkodawcy we współwłasności tych rzeczy. Przeszkody ku temu nie można również dopatrzeć się w treści art. 684 K.p.c., według którego sąd spadku (art. 628 K.p.c.) w postępowaniu działowym ustala skład i wartość spadku. Jeżeli bowiem udział spadkodawcy w poszczególnych rzeczach jest ściśle określony (a tak jest przy współwłasności w częściach ułamkowych), to nie zachodzą trudności w ustaleniu wartości należących do spadku udziałów w takich rzeczach. Ani przepisy prawa materialnego (art. 1038–1044 K.c.), ani też przepisy postępowania (art. 680–689 K.p.c.) nie stanowią przeszkody do wydzielenia spadkobiercy schedy spadkowej w ten sposób, że na poczet tej schedy zostanie mu przyznany ułamkowy udział, jaki przysługiwał spadkodawcy w określonej rzeczy, bądź też przeszkody do przyznania takiego udziału kilku spadkobiercom na współwłasność w warunkach określonych w art. 1044 K.c.

 

Do spadku wchodzi tylko to, co należałoby się zmarłemu w przypadku podziału majątku z Panią.

Majątki osobiste małżonków a dziedziczenie

Pani majątek osobisty nie wchodzi w skład spadku, skoro został zakupiony za środki pochodzące z majątku odrębnego. Zasadą jest, iż małżonkowie posiadają wspólność majątkową. Oznacza to, że dochody osiągane w trakcie trwania małżeństwa stanowią majątek wspólny, przedmioty nabyte w trakcie małżeństwa także. Z pojęciem majątku odrębnego wiąże się zasada surogacji. Zgodnie z nią, to, co pochodziło z majątku odrębnego, stanowi nadal majątek odrębny. 

 

Pani ma działkę stanowiącą majątek odrębny. Nie podlega on dziedziczeniu. Majątek odrębny zmarłego jest jego masą spadkową i podlega dziedziczeniu po połowie – na Pani rzecz i matki zmarłego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton