Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co wchodzi do masy spadkowej po mężu?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 27.10.2020

Dziedziczę po zmarłym mężu wraz z teściową (nie mieliśmy dzieci, mąż nie ma rodzeństwa, teść nie żyje od wielu lat). Czy do masy spadkowej po mężu wchodzi działka rekreacyjna, która jest moją własnością kupioną podczas trwania małżeństwa, ale z majątku odrębnego (tak jest w akcie notarialnym)? Do masy spadkowej wchodzi garaż podziemny, garaż jest na męża i w akcie notarialnym jest napisane, że nabyty z majątku odrębnego podczas trwania małżeństwa. W jakich proporcjach dziedziczymy ten składnik majątku z teściową?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co wchodzi do masy spadkowej po mężu?

Dziedziczenie po zmarłym małżonku

Zgodnie z art. 933 Kodeksu cywilnego (K.c.):

 

„§ 1. Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku.

§ 2. W braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy”.

 

Zgodnie z art. 932. K.c.:

 

„§ 2. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli ojcostwo rodzica nie zostało ustalone, udział spadkowy matki spadkodawcy, dziedziczącej w zbiegu z jego małżonkiem, wynosi połowę spadku.

 

§ 6. Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku”.

 

Oznacza to, że małżonka zmarłego dziedziczy 1/2 spadku i matka zmarłego dziedziczy 1/2 spadku.

Skład spadku – majątek małżeński

W wypadku, gdy w skład spadku wchodzi udział spadkodawcy w majątku objętym małżeńską wspólnością ustawową, do dokonania działu spadku niezbędne jest uprzednie albo jednoczesne z działem spadku, połączone w tym samym postępowaniu, przeprowadzenie podziału majątku wspólnego, chyba że zapadł już prawomocny wyrok rozstrzygający o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o żądaniach zwrotu wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na majątek odrębny lub odwrotnie, albo że częściowy dział spadku nie dotyczy udziału spadkodawcy w majątku wspólnym.

 

Z powołanego już art. 689 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) dopuszczającego możliwość połączenia w jednym postępowaniu działu spadku i zniesienia współwłasności, nie wynika, aby dział spadku nie mógł być przeprowadzony przed zniesieniem współwłasności rzeczy w wypadku, gdy w skład spadku wchodzi tylko ułamkowy udział spadkodawcy we współwłasności tych rzeczy. Przeszkody ku temu nie można również dopatrzeć się w treści art. 684 K.p.c., według którego sąd spadku (art. 628 K.p.c.) w postępowaniu działowym ustala skład i wartość spadku. Jeżeli bowiem udział spadkodawcy w poszczególnych rzeczach jest ściśle określony (a tak jest przy współwłasności w częściach ułamkowych), to nie zachodzą trudności w ustaleniu wartości należących do spadku udziałów w takich rzeczach. Ani przepisy prawa materialnego (art. 1038–1044 K.c.), ani też przepisy postępowania (art. 680–689 K.p.c.) nie stanowią przeszkody do wydzielenia spadkobiercy schedy spadkowej w ten sposób, że na poczet tej schedy zostanie mu przyznany ułamkowy udział, jaki przysługiwał spadkodawcy w określonej rzeczy, bądź też przeszkody do przyznania takiego udziału kilku spadkobiercom na współwłasność w warunkach określonych w art. 1044 K.c.

 

Do spadku wchodzi tylko to, co należałoby się zmarłemu w przypadku podziału majątku z Panią.

Majątki osobiste małżonków a dziedziczenie

Pani majątek osobisty nie wchodzi w skład spadku, skoro został zakupiony za środki pochodzące z majątku odrębnego. Zasadą jest, iż małżonkowie posiadają wspólność majątkową. Oznacza to, że dochody osiągane w trakcie trwania małżeństwa stanowią majątek wspólny, przedmioty nabyte w trakcie małżeństwa także. Z pojęciem majątku odrębnego wiąże się zasada surogacji. Zgodnie z nią, to, co pochodziło z majątku odrębnego, stanowi nadal majątek odrębny. 

 

Pani ma działkę stanowiącą majątek odrębny. Nie podlega on dziedziczeniu. Majątek odrębny zmarłego jest jego masą spadkową i podlega dziedziczeniu po połowie – na Pani rzecz i matki zmarłego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - III =

»Podobne materiały

Opieka nad dzieckiem i własność mieszkania po rozwodzie

Żona składa pozew o rozwód bez orzekania o winie. Znalazł się tam zapis dotyczący opieki nad dzieckiem, który mnie niepokoi – o powierzenie matce wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim, gdzie miejscem zamieszkiwania dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki. Do tej pory ż

 

Czy komornik ma prawo zająć ruchomości krewnych dłużnika?

Czy komornik ma prawo wtargnąć do mieszkania rodziców dłużnika i zająć cokolwiek? Dłużnik jest zameldowany u rodziców, ale nie mieszka tam od lat. Rodzice wychowują mu dziecko.

 

Roczna wartość służebności osobistej dla nieruchomości

Co oznacza roczna wartość służebności np. 2350 zł w dożywotniej służebności osobistej dla nieruchomości lokalowej?

 

Oszustwo siostry w celu przejęcia spadku

Na początku roku zmarł mój ojciec, był całkowicie ubezwłasnowolniony. Jeszcze za jego życia opiekun prawny (moja siostra) uzyskała sądowe zezwolenie na sprzedaż mieszkania ojca. Pieniądze ze sprzedaży wpłynęły na konto obojga rodziców. Po miesiącu zostało kupione drugie mieszkanie, którego właścicie

 

Podział działki a plan zagospodarowania

Posiadamy z braćmi ziemię rolną, która jest nam przyznana w spadku po tacie i chcielibyśmy tę działkę podzielić notarialnie na mniejsze. Działka ma około 48 arów, jest plan zagospodarowania, który nie pozwala na tworzenie działek mniejszych niż 3000 m2. Czy jest możliwy taki podział? Czy można utwor

 

Choroba nowotworowa a renta

Mam 52 lata i trzydziestoletni staż pracy. Jestem chora na chorobę nowotworową; za miesiąc skończy mi się półroczny okres zwolnienia lekarskiego. Jak się domyślam, jeśli wtedy lekarz stwierdzi, że stan zdrowia nie pozwala mi na podjęcie pracy, pracodawca będzie mógł mnie zwolnić (mam umowę o pracę z

 

Premia gwarancyjna a wymiana okien

Mam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, w którym w grudniu 2010 r. wymieniłem okna. Jestem też właścicielem książeczki mieszkaniowej (z 1973 r.) z naliczoną premią gwarancyjną w wysokości ok. 25 tys. zł. Czy mogę teraz otrzymać całą tę kwotę niezależnie od kosztów na fakturze za

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »