.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego

Najemcą mieszkania komunalnego była starsza pani. Przez wiele lat mieszkała z nią stale i opiekowała się nią jej córka. Starsza pani zmarła, więc jej córka wstąpiła automatycznie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie art. 691 § 1. K.c., gdyż spełnia wszystkie wymogi. Córka zmarłej zgłosiła śmierć matki u zarządzającego lokalami komunalnymi w imieniu gminy, wypełniła stosowne papiery i procedura (zarządca mówi o aneksie do umowy) jest w toku. Tymczasem jednak otrzymała pismo, że do czasu uregulowania stanu prawnego ma płacić odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu. Czy gmina ma prawo naliczać to odszkodowanie? Przecież córka zmarłej wstąpiła w stosunek najmu automatycznie z mocy prawa, więc nie korzysta z lokalu bezumownie, dlaczego więc każą jej płacić odszkodowanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego

Fot. Fotolia

Kto może wstąpić w stosunek najmu lokalu komunalnego?

Oczywiście stanowisko zarządcy jest błędne. W stosunek najmu może wstąpić osoba bliska (córka) stale zamieszkująca z najemcą w wynajmowanym przez niego lokalu aż do chwili jego śmierci. Odnosząc się do tej przesłanki, SN w wyroku z dnia 15 stycznia 1981 r., III CRN 314/80, OSNC 1981, nr 6, poz. 119, uznał, że przesłanka stałego zamieszkiwania wymaga, aby dana osoba nie miała innego mieszkania, a lokal mieszkalny zajmowany przez tę osobę z najemcą stanowił centrum jej spraw życiowych. Dopuszczalne są przy tym przerwy w tym wspólnym zamieszkiwaniu (np. spowodowane dłuższym wyjazdem lub chorobą), a o tym, czy mimo takich przerw nadal mamy do czynienia ze wspólnym stałym zamieszkiwaniem, decyduje zamiar osób wspólnie zamieszkujących, a więc czynnik „ze sfery ich świadomości i woli” – por. wyrok SN z dnia 7 lutego 2002 r., I CKN 1023/99, LEX nr 53288. Stan stałego zamieszkiwania z najemcą ma trwać do chwili jego śmierci, nie ma za to znaczenia stan po jego śmierci, który nie wpływa na wstąpienie w najem – por. wyrok SN z dnia 28 października 1980 r., III CRN 230/80, M. Praw. 1994, nr 9, poz. 273.

 

Obecnie art. 691 Kodeksu cywilnego (K.c.) dotyczy zarówno lokali wchodzących w skład zasobów publicznych, jak i lokali stanowiących własność prywatną.

 

W razie sporu, osoba uprawniona na podstawie art. 691 K.c. do wstąpienia w najem po śmierci najemcy może w procesie sądowym żądać ustalenia, że wstąpiła w stosunek najmu, a wynajmujący może, w razie sporu na ten temat, żądać na drodze sądowej ustalenia nieistnienia stosunku najmu. Ma ona bowiem interes prawny w potwierdzeniu stanu prawnego wynikłego ze śmierci najemcy (por. uchwały SN z dnia 21 marca 1977 r., III CZP 19/77, OSNCP 1977, nr 10, poz. 178 i z dnia 19 listopada 1996 r., III CZP 115/96, LexPolonica nr 315272, OSNC 1997, nr 4, poz. 35, które zachowują aktualność.

 

Pozwany jest drugą stroną stosunku najmu, tj. wynajmującym (zazwyczaj jest nim właściciel) – por. wyrok SN z dnia 23 października 1981 r., III CRN 212/81, M. Praw. 1994, nr 9, poz. 274.

 

Żądanie ustalenia wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego nie ulega przedawnieniu – por. wyrok SN z dnia 12 lutego 2002 r., I CKN 527/00, LexPolonica nr 355490, OSNC 2002, nr 12, poz. 159.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego w miejsce zmarłego najemcy

Sprawa o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego w miejsce zmarłego najemcy podlega rozpoznaniu w postępowaniu „zwykłym” – por. uchwałę SN z dnia 20 listopada 2003 r., III CZP 77/03, LexPolonica nr 365035, OSNC 2004, nr 7-8, poz. 109. Poza tym, jak wyjaśnił SN w wyroku z dnia 21 maja 2002 r., III CKN 599/00, LEX nr 56042, jeżeli po śmierci najemcy pozostało w lokalu kilka osób, które stale mieszkały z nim do chwili jego śmierci, to każda z tych osób wstępuje po nim z mocy prawa w stosunek najmu, zaś sąd nie może dokonywać wyboru, które z tych osób wstąpiły w stosunek najmu, kierując się stopniem ich pokrewieństwa z najemcą.

 

Wstąpienie w stosunek najmu następuje z mocy prawa. Zawarcie umowy najmu ma charakter deklaratoryjny, potwierdzający fakt wstąpienia w stosunek najmu. Nie ma mowy o korzystaniu z lokalu bez tytułu prawnego, gdyż takowym jest stosunek najmu, w który najemca wstępuje z mocy prawa. Do wstąpienia w stosunek najmu nie potrzeba żadnej czynności prawnej, a rolą wynajmującego jest przygotowanie w mojej ocenie nowej umowy (forma aneksu jest dopuszczalna, ale w praktyce stosuje się zawarcie umowy najmu). Sam zarządca zaprzecza sobie – przyjmując, iż umowa będzie aneksowana, wskazujemy, iż jej treść dotyczyć będzie także następcy prawnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu