Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 04.02.2018

Najemcą mieszkania komunalnego była starsza pani. Przez wiele lat mieszkała z nią stale i opiekowała się nią jej córka. Starsza pani zmarła, więc jej córka wstąpiła automatycznie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie art. 691 § 1. K.c., gdyż spełnia wszystkie wymogi. Córka zmarłej zgłosiła śmierć matki u zarządzającego lokalami komunalnymi w imieniu gminy, wypełniła stosowne papiery i procedura (zarządca mówi o aneksie do umowy) jest w toku. Tymczasem jednak otrzymała pismo, że do czasu uregulowania stanu prawnego ma płacić odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z lokalu. Czy gmina ma prawo naliczać to odszkodowanie? Przecież córka zmarłej wstąpiła w stosunek najmu automatycznie z mocy prawa, więc nie korzysta z lokalu bezumownie, dlaczego więc każą jej płacić odszkodowanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego

Fot. Fotolia

Oczywiście stanowisko zarządcy jest błędne. W stosunek najmu może wstąpić osoba bliska (córka) stale zamieszkująca z najemcą w wynajmowanym przez niego lokalu aż do chwili jego śmierci. Odnosząc się do tej przesłanki, SN w wyroku z dnia 15 stycznia 1981 r., III CRN 314/80, OSNC 1981, nr 6, poz. 119, uznał, że przesłanka stałego zamieszkiwania wymaga, aby dana osoba nie miała innego mieszkania, a lokal mieszkalny zajmowany przez tę osobę z najemcą stanowił centrum jej spraw życiowych. Dopuszczalne są przy tym przerwy w tym wspólnym zamieszkiwaniu (np. spowodowane dłuższym wyjazdem lub chorobą), a o tym, czy mimo takich przerw nadal mamy do czynienia ze wspólnym stałym zamieszkiwaniem, decyduje zamiar osób wspólnie zamieszkujących, a więc czynnik „ze sfery ich świadomości i woli” – por. wyrok SN z dnia 7 lutego 2002 r., I CKN 1023/99, LEX nr 53288. Stan stałego zamieszkiwania z najemcą ma trwać do chwili jego śmierci, nie ma za to znaczenia stan po jego śmierci, który nie wpływa na wstąpienie w najem – por. wyrok SN z dnia 28 października 1980 r., III CRN 230/80, M. Praw. 1994, nr 9, poz. 273.

 

Obecnie art. 691 Kodeksu cywilnego (K.c.) dotyczy zarówno lokali wchodzących w skład zasobów publicznych, jak i lokali stanowiących własność prywatną.

 

W razie sporu, osoba uprawniona na podstawie art. 691 K.c. do wstąpienia w najem po śmierci najemcy może w procesie sądowym żądać ustalenia, że wstąpiła w stosunek najmu, a wynajmujący może, w razie sporu na ten temat, żądać na drodze sądowej ustalenia nieistnienia stosunku najmu. Ma ona bowiem interes prawny w potwierdzeniu stanu prawnego wynikłego ze śmierci najemcy (por. uchwały SN z dnia 21 marca 1977 r., III CZP 19/77, OSNCP 1977, nr 10, poz. 178 i z dnia 19 listopada 1996 r., III CZP 115/96, LexPolonica nr 315272, OSNC 1997, nr 4, poz. 35, które zachowują aktualność.

 

Pozwany jest drugą stroną stosunku najmu, tj. wynajmującym (zazwyczaj jest nim właściciel) – por. wyrok SN z dnia 23 października 1981 r., III CRN 212/81, M. Praw. 1994, nr 9, poz. 274.

 

Żądanie ustalenia wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego nie ulega przedawnieniu – por. wyrok SN z dnia 12 lutego 2002 r., I CKN 527/00, LexPolonica nr 355490, OSNC 2002, nr 12, poz. 159.

 

Sprawa o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego w miejsce zmarłego najemcy podlega rozpoznaniu w postępowaniu „zwykłym” – por. uchwałę SN z dnia 20 listopada 2003 r., III CZP 77/03, LexPolonica nr 365035, OSNC 2004, nr 7-8, poz. 109. Poza tym, jak wyjaśnił SN w wyroku z dnia 21 maja 2002 r., III CKN 599/00, LEX nr 56042, jeżeli po śmierci najemcy pozostało w lokalu kilka osób, które stale mieszkały z nim do chwili jego śmierci, to każda z tych osób wstępuje po nim z mocy prawa w stosunek najmu, zaś sąd nie może dokonywać wyboru, które z tych osób wstąpiły w stosunek najmu, kierując się stopniem ich pokrewieństwa z najemcą.

 

Wstąpienie w stosunek najmu następuje z mocy prawa. Zawarcie umowy najmu ma charakter deklaratoryjny, potwierdzający fakt wstąpienia w stosunek najmu. Nie ma mowy o korzystaniu z lokalu bez tytułu prawnego, gdyż takowym jest stosunek najmu, w który najemca wstępuje z mocy prawa. Do wstąpienia w stosunek najmu nie potrzeba żadnej czynności prawnej, a rolą wynajmującego jest przygotowanie w mojej ocenie nowej umowy (forma aneksu jest dopuszczalna, ale w praktyce stosuje się zawarcie umowy najmu). Sam zarządca zaprzecza sobie – przyjmując, iż umowa będzie aneksowana, wskazujemy, iż jej treść dotyczyć będzie także następcy prawnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus VIII =

»Podobne materiały

Długi po zmarłym – uchylenie się od skutków niedotrzymania terminu odrzucenia spadku na skutek błędu

Moja mama w zeszłym roku pochowała brata, który mieszkał sam w mieszkaniu komunalnym, nie miał dzieci ani żony. Po jego śmierci mama, nie wiedząc o tej konieczności, nie dokonała odrzucenia spadku, a po ośmiu miesiącach od pogrzebu mama otrzymała od zarządcy domów komunalnych wezwanie do zapłaty dłu

 

Obowiązek zameldowania lokatora

Chcę wynająć mieszkanie za symboliczną kwotę 300 zł. Oczywiście poza tą kwotą lokator będzie opłacał czynsz, wodę, prąd itd. Czy muszę zgłosić to do US i płacić podatek z tytułu wynajmu? Moje dzieci są już dorosłe, samodzielne i mieszkają za granicą. Nie wymeldowały się, ale nie zamierzają wracać. C

 

Dzierżawa gruntów otrzymanych w spadku

Nabyłem w spadku grunty rolne wraz z zabudowaniami o powierzchni 0,87 ha. Nie jestem rolnikiem. Nie zamieszkuję na terenie ww. gospodarstwa. Czy mogę wydzierżawić te grunty rolne siostrze (jest rolnikiem) na okres mniej niż 10 lat? Czy taka dzierżawa może być zarejestrowana w starostwie w rejestrze

 

Towar kontrahenta zalega w moim magazynie

Prowadzę działalność gospodarczą. Przez jakiś czas współpracowałem z pewną firmą, której pozwalałem przechowywać w moim magazynie towar. W międzyczasie firma ta przekształciła się w dwie różne firmy X i Y. Tak więc w pewnym momencie okazało się, że mam na magazynie towar firmy Y, która postawiona zo

 

Rozliczenie dochodu osiągniętego we Francji

Od lutego tego roku jestem zatrudniony we Francji (do końca stycznia pracowałem w Polsce). We Francji zamierzam mieszkać i pracować co najmniej przez następne kilka lat. Ostatnio miałem okazję rozmawiać z doradcą podatkowym, który stwierdził, że będę musiał się rozliczyć z dochodów za obecny ro

 

Czy lokal użytkowy mam sprzedać z podatkiem VAT, czy skorzystam ze zwolnienia?

Lokal użytkowy został zakupiony w 2006 roku na osobę fizyczną. Po zakupie prowadzono w tym lokalu działalność gospodarcza (sklep), nie był wprowadzony jednak do ewidencji środków trwałych. Lokal został zmodernizowany poprzez postawienie ścianki działowej i powstały 2 pomieszczenia. To drugie zostało

 

Składki ZUS w przypadku, gdy firma nie przynosi żadnych dochodów

W 1999 r. zarejestrowałem firmę, dostałem NIP i REGON, ale nie podjąłem działalności. Potem zostałem zatrudniony na etacie i nigdy żadnej działalności moja firma nie wykonywała, nie zarobiłem ani złotówki. Po kilku latach zostałem wezwany do złożenia oświadczenia w sprawie dochodów tej firmy, więc z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »