.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zawieszenie w obowiązkach nauczyciela a wynagrodzenie

Mam problem z wynagrodzeniem nauczyciela. Od października nauczycielka została zawieszona w obowiązkach do czasu zakończenia postępowania z uwagi na powagę stawianych jej zarzutów (komisja dyscyplinarna wszczęła postępowanie dyscyplinarne, które toczy się do tej pory). Trzy tygodnie temu nauczycielka złożyła wniosek o urlop dla poratowania zdrowia na rok i urlop taki otrzymała. Jakie wynagrodzenie jej przysługuje – z zawieszenia, czy z urlopu dla poratowania zdrowia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zawieszenie w obowiązkach nauczyciela a wynagrodzenie

Zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 85t ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole. W sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel i nauczyciel pełniący funkcję dyrektora szkoły mogą być zawieszeni przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

 

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela oraz nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły w okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków może ulec zmniejszeniu w zależności od stanu rodzinnego nauczyciela, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie.

Dodatki oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w okresie zawieszenia

W okresie zawieszenia w pełnieniu obowiązków nie przysługują dodatki oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

 

Zgodnie z art. 73 KN nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych.

 

Mając na względzie składniki wynagrodzenia nauczyciela należy stwierdzić, że nauczycielowi, któremu nie ograniczono wynagrodzenia w okresie zawieszenia, przysługuje jedynie wynagrodzenie zasadnicze w pełnym wymiarze, a nie przysługują dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy oraz wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (bowiem nauczyciel w okresie zawieszenia nie może świadczyć pracy).

 

Jeśli jednak nauczycielowi udzielono urlopu dla poratowania zdrowia wypłaca mu się wynagrodzenie zgodnie z regułami dotyczącymi urlopu dla poratowania zdrowia – a więc wynagrodzenie zasadnicze z dodatkiem za wysługę lat i inne dodatki o ile ma do nich prawo.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu